Thumb Author Eliana Delgado Villanueva

Eliana Delgado Villanueva

Преводач и диетолог


Преводач писмени и устни преводи на Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Работи като преводач, устен преводач, редактор и коректор на свободна практика. Специализирала е медицински текстове, резюмета на изследвания, списания и дидактически ръководства, наред с други.

За автора

Завършва писмени и устни преводи в Universidad Femenina del Sagrado Corazón (2014 г.). Освен това има завършен курс по диететика и хранене от института ActivaTres (2018 г.).

В момента работи като преводач на свободна практика, устен преводач, редактор и коректор, специализиран в медицински текстове, резюмета на изследвания в областта, списания, дидактически ръководства за обучение по хранене, информационни текстове и текстове, свързани със здравето.


Последни статии