Редакционна политика

Всичко, свързано със здравето генерира въпроси. А огромното количество информация в интернет може да затрудни процеса на вземане на решения. Ето затова целта ни е проста: Да ви дадем здравна информация, която е надеждна, лесноразбираема и ориентирана към подобряването на благосъстоянието ви.

Нашата редакционна визия

Ние сме надежден портал за здраве и благополучие за читателите. Използваме ясен и простичък език за решаване на съмненията, за осигуряването на качествена информация и и предлагането на съвети и препоръки за подобряване качеството ви на живот.

Сред огромното количество здравна информация в интернет, Здраве и красота гарантира, че това, което ще откриете тук е проверено от професионалисти, информацията е актуална и базирана на научни данни.

В нашия портал ще откриете позитивна информация, за да се погрижите за себе си и за да подобрите живота си. Искаме да вземате правилните решения за здравето си и за здравето на близките си.

Нашите ценности

Здраве и красота се ръководи от ценности представляващи това, което търсим с нашето съдържание:

 • Доверие: Информацията, която ще откриете тук е надеждна. Проверена от професионалисти и подкрепена от научни източници.
 • Приобщаване: Приемаме особеностите на всеки един читател. Не осъждаме начина ви на живот, а ви даваме инструменти, с които да подобрите здравето си.
 • Близост: Използваме разбираем език, без да жертваме научната точност.
 • Качество: Държим много на качеството на информацията, която предлагаме. Не публикуваме данни или информация, които не можем да потвърдим или които могат да ви накарат да се усъмните в достоверността им.

Всеки ден тези ценности ръководят работата ни. И причината за това е чувствителността на здравната информация: Вие вземате решения за живота си въз основа на прочетеното в интернет. Целта и огромното ни желание е да ви предлагаме най-добрата информация, която е надеждна, приобщаваща, лесноразбираема и приятна, за да подобрите благосъстоянието си без рискове.

Поддържаме качеството на съдържанието си, за да продължите да ни избирате с увереност.

Нашият глас

За да предоставяме информация за здравето, според ценностите, които ни движат, използваме език с определени характеристики:

 • Емпатия: Ние сме хора създаващи съдържание за други хора. Здраве и красота е приятен и лесноразбираем портал, в който се поставяме на мястото на читателите си. Разбираме, че тези, които ни четат търсят информация от надежден източник, за решаване на съмненията си или за подобряване качеството си на живот.
 • Насоченост: Помагаме ви да подобрите начина си на живот, за да се радвате на по-добро здраве. Съветите ни са ясни и лесни за прилагане в ежедневния живот.
 • Без предразсъдъци: Ние не съдим другите. Умишлено избягваме изрази, които могат да насърчат стигмата или дискриминацията. Говорим на читатели, намиращи се в различни етапи и процеси, така че фокусът да е върху вас и възможността да подобрите благосъстоянието си.
 • Надеждност: Работим с експерти и професионалисти, които ни предават знанието си за здравето, след като са го проверили с конкретни научни данни. Можете да се доверите на информациата на Здраве и красота, тъй като ценността на качеството се вижда от всичките ни публикации.

Стилът, който следват редакторите ни, е фокусиран върху семплостта, без да се пренебрегва точността и приобщаването. Гласът ни е топъл и професионален, трезв и достъпен, разбираем и научен същевременно.

Не целим създаването на страх или тревога, а искаме да вдъхновим позитивните действия.

Нашият екип

Здраве и красота е екип от професионалисти в областта на здравето, предлагащи качествена информация, която е и надеждна, истинска и актуална. В екипа ни има лекари, психолози, диетолози, фармацевти, зъболекари и медицински сестри. В допълнение, този екип уважава стойността на емпатията, затова се стреми съдържанието да бъде написано на семпъл, разбираем и приятелски език.

Авторите и редакторите на нашия портал проверяват информацията, която предлагат на читателя чрез научни източници и професионалния си опит. За оценката на съдържанието, те се съобразяват с процеса на предходни проучвания, който е част от отговорността, която поемат предлагайки предложения, съвети и препоръки.

Даваме приоритет на информацията от научни източници и клинични проучвания върху хора. По същия начин екипът ни използва Клинични препоръки и твърдения от реномирани здравни организации. Ако тези източници не са достъпни, тогава се използват резултати от тестове с животни или *in vitro* такива.

Нашият процес на редактиране

Здраве и красота подбира съдържание според това кое е най-търсеното и важно за здравето на читателите ни, най-новото в областта на здравето и всичко, което има нещо общо с конкретна информация, която може да подобри качеството на живот на хората. Част от редакционния екип отговаря за предлагането на уместни, но и оригинални теми, избягвайки повторенията. Всяка от тези теми се анализира, преди да бъде одобрена (или не), за да стане част от редакционния процес.

По отношение на здравните новини, правим специален подбор. Екипът ни прави ежедневни проучвания на здравните новини, които могат да се окажат фундаментални за живота ви.

След това екипът от професиониласти пише съдържанието по одобрените теми. Водени от нашите ценности и нашия глас, те създават приятно, емпатично, близко, информатичвно, точно, надеждно и базирано на научни данни съдържание. Друга част от редакционния екип преглежда и редактира това съдържание, преди да бъде публикувано. Трябва да знаете, че на Здраве и красота не позволяваме плагиатство, стремим се да споделяме оригинално съдържание чрез задълбочен преглед преди публикуването на всяка статия.

По този начин се прилагат различни филтри върху публикувания текст на портала ни, за да сме сигурни, че той е с проверена информация, приятен език, актуална библиография и връзки, позволяващи на читателя да потвърди казаното от нас.

На Здраве и красота ще откриете позитивни здравни предложения за подобряване начина ви на живот. И това е възможно поради редакционния процес, който прилагаме за всяка една публикация.

След определено време, съдържанието на портала ни отново се проверява, след като бъде публикувано. Това се прави, за да бъде актуална информацията, особено в такава честно променяща се област като човешкото здраве. Периодично част от редакционния екип преглежда публикациите за внедряване на нови научни познания, за правене на модификации въз основа на читателски предложения и за подобряване на текстовете. Този одит на съдържанието е постоянен, и в случая на новините, включва подновяване на информацията според развитието на текущите истории.

Нашите обозначения за проверка

В публикациите на Здраве и красота, ще откриете следните 4 обозначения, показващи степента на проверка на информацията:

 • Проверена фактология: Ако статията ни има това обозначение, означава, че съдържанието е базирано на надеждни научни и академични източници. В последната част с библиографията, ще можете да проверите тези източници.
 • Базирана на доказателства: Това обозначение показва по-висока степен на верификация отколкото предходното. Означава, че повечето източници в библиографията са научни изследвания, преминали през собствен процес на проверка от специализирани здравни издания.
 • Препоръка от автора: Понякога редакторите ни професионалисти предлагат съвет или предложения въз основа на опита си в областта на здравето. Дори да няма научна библиография по темата, тя е одобрена от професионалист прегледал съдържанието.
 • В процес на редактиране: Наличието на това обозначение показва, че активно работим за подобряването и актуализирането на статията, която четете. Това означава, че скоро съдържанието ще бъде разширено и ще включва нови източници.

Отказ от права

Съдържанието на Здраве и красота е само за информационни цели и не трябва да бъде използвано като заместител на диагноза, лечение или препоръки от здравен специалист. Имайте предвид, че представената информация може да не бъде подходяща за всички случаи и не гарантира специфични резултати.

Затова е важно, ако имате въпроси или притеснения касаещи здравето ви, да се консултирате с доверен специалист преди да вземете каквото и да е било решение или да започнете процедура по лечение. Запомнете, че всеки човек е уникален и може да реагира по различен начин на леченията и здравните препоръки.

И накрая, припомняме ви, че статиите в Здраве и красота са само с информативна цел, информацията, предоставена в тези публикации, е само за насока и не замества мнението или медицинските съвети на специалиста. Консултирайте се с доверения си специалист, ако имате притеснения касаещи здравето ви и получете одобрението му, преди да пристъпите към каквото и да е било лечение или процедура.

Коментари, предложения и корекции

Здраве и красота е отворен за получаването на коментари, предложения и корекции от читателите ни. Участието ви в нашия глас и ценности е много важно, за да продължим да осигуряваме качеството на съдържанието ни, тъй като вие сте нашият приоритет.

Съобщенията, които ни изпращате, винаги ще бъдат разглеждани, ще получавате отговор възможно най-скоро и ще водят до преглед на публикациите ни. Искате ли да ни кажете нещо? Пишете ни чрез страницата ни за връзка с нас.