Thumb Author Mariel Mendoza

Mariel Mendoza

Лекар


Лекар  хирург, завършила Централния университет на Венецуела. Участвала е с различни програми на НПО, които се стремят да обслужват селските общности в нейната страна. Била е лектор на конференции, притежава сертификат за поддържане на живота от Американската сърдечна асоциация. В момента работи като ординатор в спешно отделение.

За автора

Завършва медицина в Централния университет на Венецуела (2020 г.). Пълноправен член на Научното дружество на студентите по медицина на своето учебно заведение (2017-2020 г.) и генерален секретар на Постоянния комитет по цялостно здравно обслужване в посоченото дружество (2017-2018 г.).

Участвала е в проекти по хуманитарни медицински грижи в селски общности с различни местни неправителствени организации, с богат опит в клиничните изследвания, свързани главно с областта на педиатрията и COVID-19. Почетно звание с отличие за академично представяне. Участвала е в множество конгреси като автор и лектор, като 3 пъти е победител.

В момента работи като лекар по първична здравна помощ и ординатор в спешната област, с желание за научно развитие и създаване на съдържание, свързано със здравната област.


Последни статии