Thumb Author Maria Fatima Seppi Vinuales

Maria Fatima Seppi Vinuales

Журналист и психолог


Дипломапосоциалнакомуникацияипсихология.МарияФатимаСепиВинуалесимаопитвобласттанакомуникациятаипресатавразличникомпаниииорганизации.Днесработикатоклиниченпсихологсъсспециалностиндивидуалнасистемнаисемейнатерапия.

За автора

Завършва социална комуникация (2012 г.) и психология (2019 г.) в Националния университет в Кордоба.

Тя има онлайн диплома по родителство, привързаност и развитие от Fundación América por la Infancia и следдипломна квалификация - детство, институции и субективност. Идеи и алтернативи за интервенция в образователните и клинични области от Националния университет в Кордоба. Тя също така има магистърска степен по джендър изследвания от Университета Комплутенсе в Мадрид (2021 г.).

Работила е и в областта на комуникациите и пресата в различни компании и организации. В момента работи като клиничен психолог на частна практика, с интерес към семейна и системна терапия.


Последни статии