Thumb Author Katherine Flórez

Katherine Flórez

редактор


Студентка по психология. Трупа повече от 5 години опит като писател на съдържание за уеб страници. В последно време специализира във въпроси, свързани с благосъстоянието и психичното здраве.

За автора

Студентка по психология в университета Minuto de Dios. Катрин Флорес е сертифицирана като специалист по софтуерно програмиране и компютърна поддръжка от Националната служба за обучение (SENA) на Колумбия. Освен това завършва курс по брайлов език към UMD.

Натрупва повече от 5 години опит като писател на съдържание на свободна практика. В момента специализира в проблемите на здравето и психичното здраве .


Последни статии