Методът Нунчи: корейска техника за щастие

Методът Нунчи ни приканва да обърнем внимание на емоциите и нуждите на другите за подобряване на взаимоотношенията ни. Научете повече по темата днес.
Методът Нунчи: корейска техника за щастие
Elena Sanz

Написано и проверено от психолог Elena Sanz.

Последна актуализация: 28 април, 2023

Постигането на щастие е универсална цел, споделяна от всички човешки същества. Въпреки това, няма единен път за достигане до него. Различни течения, автори и дисциплини предлагат свои собствени методи. Отвъд това обаче, на културно ниво, всяка страна също има своя собствена концепция за щастие. А също и неговата интерпретация как да го постигнем. Открийте корейската перспектива с метода Нунчи

Очевидно Корея не е нация, която е особено загрижена за психичното здраве на своите граждани. Всъщност процентът на самоубийствата е около 26,7 на 100 000 жители (цифра доста над средното за света 9,35 на 100 000). Следователно може да изглежда изненадващо, че има интересен корейски културен елемент, който да добавим към ежедневието си.

Все пак говорим за колективистично общество, много фокусирано върху общото благо и установяването на социални взаимоотношения. Несъмнено човешките ни връзки играят основна роля в пътя ни към успех и реализация; следователно може да е интересно да следвате някои от неговите предписания.

Какво представлява методът Nunchi?

Методът Нунчи - път към щастието
Дълбокото разбиране на другите хора може да ви помогне да бъдете по-щастливи.

Терминът Nunchi или Noonchi означава “сила на очите” или “мярка на очите”. Въпреки че този буквален превод звучи объркващо и не предоставя много информация, той всъщност може да се разбира като „ способността да виждаш отвъд видимото и да придобиеш дълбоко разбиране на случващото се около теб“.

Той е специално насочен към социалните взаимоотношения, така че се тълкува като способност за интуиция, възприемане и разбиране на вътрешния свят, мислите и емоциите на другия. Това е концепция, много близка до емпатията и емоционалната интелигентност (конструкция, предложена и популяризирана от Даниел Голман през 90-те години).

Методът Нунчи е изконна корейска практика, присъстваща от незапомнени времена в тяхното колективно въображение. Това е високо ценено качество, което се насърчава от ранна детска възраст, тъй като се смята за толкова важно, колкото да се научите да четете или пишете.

Всъщност, повече от предложение или тенденция, това е социален императив. Смята се, че е от съществено значение да знаете как да разчитате емоционалния свят на другите, за да постигнете успех в работата и обществото, така че внимателно се насърчава в различни области.

Как да приемете метода Нунчи

Методът Нунчи ни приканва да имаме предвид по всяко време, че точно като нас, другите също имат свои собствени мисли, мнения и емоции и че трябва да ги имаме предвид. Той избягва индивидуалистичните и егоистични подходи и ни подтиква да погледнем отвъд себе си, за да разберем гледната точка на другите.

Тази способност да се правят изводи за душевните състояния на други хора е част от така наречената „Теория на ума“. Развива се около 4-годишна възраст и позволява на децата да разберат, че другите имат собствена гледна точка, различна от тяхната, и да им приписват мисли и емоции. Би било нещо като „Мисля, че мислиш така“ или „Мисля, че се чувстваш така“.

Истината е, че въпреки че това е естествена човешка способност, която се развива с напредването на когнитивното съзряване, важно е да я практикувате. Не винаги отделяме време да излезем извън собствения си свят, за да се съсредоточим върху и да разберем другия човек. Следователно, за да направим това, трябва основно да приложим на практика следните две стратегии.

Внимание към невербалния език

Щастливи жени
Не само думите предават настроения. Обърнете внимание на езика на тялото на човека, който ви придружава.

Невербалните елементи на комуникацията ни предлагат ценна и много пълна информация за това какво мисли или чувства другият човек. Тяхната поза на тялото, жестове, тон на гласа... всичко това ни води към разбирането на техния вътрешен свят. Да знаем как да обръщаме внимание на тези сигнали е изкуство, което трябва да усъвършенстваме.

Въпреки че това умение е полезно във всяка ситуация на социално взаимодействие, то е особено полезно при взаимодействие с деца или невербални хора. Когато езикът не е достъпен като средство за комуникация, тези знаци са критични за разбирането и отговора на нуждите на другия.

Освен това трябва да се вземе предвид и контекстът, за да се създаде общата картина и да се постигне разбирателство. Например, ако видим дете да плаче отделно от групата, можем да заключим, че то е имало проблем с останалите. Или че е било отхвърлено и това му причинява болка. Въз основа на това можем да действаме, например като предлагаме комфорт или насърчаваме интегрирането в групата.

Активно слушане

От друга страна, важно е да развиете способността да слушате, но да го правите с всеотдайност и искрен интерес. Ако слушаме хората, те често ни казват ясно какво чувстват и мислят.

Ние обаче сме толкова заети със собствената си гледна точка. Мислим само какво ще отговорим. Дори преди да отделим време наистина да чуем и разберем. Активното слушане е от решаващо значение при прилагането на метода Nunchi. Това е така, защото това е вратата към онзи вътрешен свят на другите, който се опитваме да открием и разберем.

Методът Нунчи: техниката, която ни помага да бъдем щастливи и успешни

В този момент може би се чудите как може да ви помогне индивидуално да бъдете бързи и точни в улавянето на умственото и емоционалното състояние на другите. Усъвършенстването на това изкуство може да отвори много врати за вас. Методът Nunchi ни помага да създадем връзки на доверие. Освен това помага за по-добра връзка с другите хора и за избягване на неприятни ситуации.

Поставянето на нуждите на другите на същото ниво като нашите собствени ще ви помогне да се ориентирате в социалния свят с лекота. Освен това ще подобри разбирането ви за техните емоции и мисли. Това може да ни накара да консолидираме добри бизнес сделки, да получим повишения в работата и да спечелим благоволението и признателността на другите. Следователно отношенията ни ще бъдат по-пълни и по-удовлетворяващи.

Накратко, методът Nunchi може значително да подобри вашето благосъстояние и да ви доближи до постигането на вашите цели. Защо не започнете да го практикувате?


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.