Какво представлява колективизмът?

Колективизмът е философска позиция, която защитава нуждите и благосъстоянието на група или общност пред тези на индивидите. Какви са характеристиките на това движение? Научете всичко по темата!
Какво представлява колективизмът?
Maria Alejandra Morgado Cusati

Написано и проверено от философ Maria Alejandra Morgado Cusati.

Последна актуализация: 14 октомври, 2022

Колективизмът е философска позиция, която защитава превъзходството на колектива над индивида. По този начин се приема, че общественото благо е преди личното благо.

По този начин той оправдава установяването на режими на висока държавна намеса, при които индивидуалните права са от малко значение. Следователно, от политическа и икономическа гледна точка, колективизмът може да се определи като доктрина, която предполага, че стоките и средствата за производство трябва да бъдат собственост на държавата или общността.

Колективизмът – характеристики

За по-добро разбиране на тази перспектива, нейните основни характеристики са очертани по-долу. Това са най-важните сред тях.

Превъзходство на колектива

Колективизмът винаги ще поставя колективните интереси над личния интерес на всеки индивид. Същото се случва в случай на две групи с различни размери; в този случай тази, съставена от най-голям брой хора, ще бъде предпочитана пред другата.

Следователно в колективистичния дискурс жертвата на индивида често присъства, тъй като колективът се счита за морален приоритет.

Колективизмът – използване на език, който загатва за конгломерат от хора

В колективистичния език е обичайно да се намерят поредица от думи, които загатват за групи от хора, като общество, нация, общност, братство, сестринство, другарство, колективност, гилдия, корпорация, съюз и социална класа, наред с други подобни термини.

Честото използване на тези думи и техните производни представлява надежден индикатор за колективистичен манталитет, особено в политически или организационни дискурси.

колективизмът - характеристики
В политическите маршове и предизборни речи е възможно да забележите дали има колективистични черти чрез използването на колективистичен език.

Колективизмът е често срещан сред различни идеологии

Колективизмът е обща категория, която от своя страна включва различни гледни точки и идеологии. Всички те споделят превъзходството на колектива.

Някои от тези позиции са следните:

  • Социализъм
  • Комунизъм
  • Национализъм
  • Корпоратизъм
  • Фашизъм

Има нужда от силна централна власт

За да функционира колективизмът, той се нуждае от мощен субект, който има капацитета да представлява колектива и да действа от негово име. За да направи това, трябва да може да наложи мерки, които жертват по-малката група в полза на по-голямата.

Някои колективистични политики включват интервенции, като контрол на цените в защита на мнозинството, правни пристрастия в полза на синдикатите, държавна собственост върху предприятията за доброто на обществото и медийна цензура за предотвратяване на разпространението на идеи, които биха могли да нарушат обществената хармония.

Важно е обаче да се отбележи също, че това носи със себе си риска мощни субекти да се възползват от позицията си, за да действат за лична изгода. Това се случва например при тоталитарните режими.

Колективизмът – социално разделение

Друга характерна черта на колективизма е тенденцията да се разграничават социалните класи. За тази цел обикновено се прибягва до двойствени класификации, като богати-бедни, пролетарии-буржоа, собственици-бедни.

Противопоставя се на индивидуализма

Индивидуализмът е социална, политическа и икономическа доктрина, която защитава индивидуалните нужди и благосъстояние над тези на групата или общността. Той насърчава независимостта и самоувереността.

В индивидуалистичните култури решенията, постиженията, целите и желанията обикновено се определят като лични, а не като колективни. Следователно хората в този тип култура са склонни да смятат социалния престиж, успеха, господството и личното богатство за свой приоритет.

Когато става дума за колективистични култури, от друга страна, хората са склонни да се самоопределят по отношение на връзките си в групата. С други думи, има по-голям интерес към благополучието на другите, загриженост за социалната справедливост и отдаденост на традициите.

индивидуализъм и конкуренция на работното място
Индивидуалистичните култури често поставят повече акцент върху личния успех на работното място, наред с други неща. Колективистките култури, от друга страна, наблягат повече на сътрудничеството и работата в екип.

Критика на колективизма

Както всички философски позиции, колективизмът има своите защитници и противници. Една от основните критики на колективизма е насочена към стойността или достойнството на индивида, дефиниран от гледна точка на това как допринася за обществото.

Например, човек често се смята за по-висш, ако принадлежи към профсъюз. Същият този субект обаче след това автоматично губи стойност, ако напусне този колектив и стане предприемач.

От своя страна колективизмът е силно критикуван за склонността си да установява авторитарни системи, които нарушават свободите и правата на човека. В този случай най-засегнати обикновено са малцинствените групи или индивиди, които не споделят идеалите на по-големия колектив.

Колективистката позиция също е критикувана, че е против личните инициативи и техните постижения. В края на краищата те често се пренебрегват или оставят настрана, ако не са съвместими с или не са от полза за колектива.

Значението на човешките права

Има много приемливи идеи, които идват с колективизма, като понятията за солидарност, социална справедливост и равенство между членовете на дадена група. Все пак не трябва да забравяме, че всеки човек има човешки права и при никакви обстоятелства те не трябва да бъдат нарушавани. Ето защо е уместно да бъдете критични и внимателни с всякакви системи или вярвания, които могат да ги накърнят.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.


  • Cienfuegos Y, Saldívar A, Díaz R, Avalos A. Individualismo y colectivismo: caracterización y diferencias entre dos localidades mexicanas. Acta de investigación psicol  [Internet]. 2016  [consultado 12 abr 2022]; 6( 3 ): 2534-2543. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-48322016000302534&lng=es.
  • García T, García L, Correa F, López A. Individualismo-colectivismo y su efecto sobre la autoeficacia en jóvenes. Revista Mexicana de Psicología [Internet]. 2016 [consultado 12 abr 2022]; 33(1): 71-79. Recuperado de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=243056043008

Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.