Какво представлява стъкленият таван и защо трябва да го счупим?

Стъкленият таван е пречка за равнопоставеността на жените на работното място, която пречи на техния напредък и реализация. Какво е това и защо трябва да се счупи? Ще ви разкажем тук.
Какво представлява стъкленият таван и защо трябва да го счупим?
Maria Fatima Seppi Vinuales

Написано и проверено от психолог Maria Fatima Seppi Vinuales.

Последна актуализация: 15 ноември, 2022

Защо в борда на директорите има само две жени и осем мъже? Защо, когато трябва да оставим дете на грижите на роднина, предполагаме, че това ще бъде бабата или лелята? Защо в науката и технологиите има повече мъже, отколкото жени? Стъкленият таван обяснява това.

Отговорът се крие в пристрастията към пола, които насочват хората да мислят, че определени умения или способности са присъщи на мъжете или жените, сякаш са вродени и не са податливи на развитие. Такива пристрастия са предразсъдъци, основани на стереотипи и следователно дискриминационни.

Една от тези конкретни форми на дискриминация е чрез така наречения стъклен таван, невидима граница (въпреки че често изглежда доста осезаема), която присъства в организационния и трудовия живот. Нека да разгледаме какво представлява.

Прочетете и тази статия: Как правилно да контролирате стреса

Какво представлява стъкленият таван?

Стъкленият таван е категория, създадена, за да опише ситуацията, преживяна от жените на работното място – тоест ограниченията, основани на половите предразсъдъци и стереотипи, когато става дума за постигане на повишение и заемане на позиции на йерархия, власт или по-голяма отговорност.

Това са невидими бариери, които предлагат по-голяма устойчивост и трудност. Те са трудни за разпознаване и още по-трудни за промяна, тъй като присъстват в колективното социално въображение, а не само в бизнеса или работата.

Това са някои от предразсъдъците, които са в основата на половите стереотипи и роли:

 • Жените са по-чувствителни и емоционални от мъжете и следователно им липсват умения да управляват и ръководят екипи.
 • Жените не знаят как да правят бизнес; те не знаят как да се оправят с финансите.
 • По-подходящо е жените да се грижат за децата си.

Компаниите възпроизвеждат социални модели, които увековечават изключването на жените от позициите за вземане на решения. Разрешен им е достъп до определени нива на работа, но те не могат да напреднат в кариерата си.

В какви действия можем да видим стъкления таван?

Ако говорим за стъкления таван, отнасящ се до невидими бариери или препятствия или такива, които действат имплицитно, тогава трябва да посочим практиките, които остават незабелязани. Нека да разгледаме някои примери:

 • Когато новините, разпределението на бюджета, подкрепата или участието в проекти се решават на неформални срещи в дейности, на които една жена не може да присъства.
 • Когато за една жена е трудно да поеме задълженията си свързани с обгрижване едновременно с това да работи на пълен работен ден. Например, когато не предлагаме на жените действаща политика за майчинство или отпуски, които са в съответствие с реалността на семейния живот, което води по един или друг начин до факта, че те трябва да избират. Искате ли да ви дадем примери от ежедневния живот? Помислете за това, когато жена, която е майка, няма условия за кърмене в офиса си или работни правила, които са приятелски настроени към родителството или грижите. Струва си да се запитаме дали мъжете също трябва да избират. Ако отговорът е не, предразсъдъците действат.
 • Когато мъжете получават по-висока заплата от жените за един и същи положен труд.
 • Тормозът на работното място също е спирачка за развитието на жените. Това е очевидно и в коментарите и мислите, свързани с повишението, близките или интимни отношения, които  имат с началника си, и злонамерените клюки, които поставят под въпрос таланта на жената.
 • Също така, стъкленият таван се вижда, когато описанието на дадена длъжност е в съответствие с мъжкия профил, по такъв начин, че мъжете кандидати винаги са по-подходящи от жените.

Защо е важно да се счупи стъкленият таван?

Стъкленият таван поддържа дискриминация и като такъв е несправедливост. Той блокира възможностите за много жени по света, като същевременно ограничава техния потенциал и развитие.

Също така е важно да се сложи край на тази ситуация, защото тя засяга икономическата автономия на жените, което променя условията им на живот. Разликите между половете на равнището на труда карат жените да работят в сектори на сивата икономика; може да успеят да си намерят работа, но с несигурни и неофициални заплати. Те могат също да се окажат в така наречения лепкави под – т.е. да им бъде трудно да отделят от земята.

От друга страна, стъкленият таван не остава незабелязан и посланието, което предава, е ясно: жените не са подходящи за определени работни места. Ако няма жени в определени области (например в технологиите и информационните дисциплини ), то това означава, че това не е място за тях.

Това е нещо, което момичетата и момчетата възприемат още в ранна възраст. От 6-годишна възраст тези възприятия се затвърждават още по-силно. В дългосрочен план това също влияе върху избора им като възрастни.

Стъкленият таван - невидима преграда пред жените
Децата интернализират понятията за пола от ранна възраст.

“Те вече постигнаха много неща през последните години”

Трябва да сме много внимателни с оправданията или идеите, които циркулират около жените, техните постижения и правата им. Много често се чува, че положението на жените се е променило напоследък и че ще дойдат по-добри времена.

Макар че е вярно, че сме свидетели на времена на промяна. Но въпросът е защо трябва да спрем да се борим за това. Защо равни права, а не равни възможности? Тоест: днес много жени (не всички!) са се присъединили към пазара на труда. Но има ограничение за тяхното израстване и реализация.

Никой не трябва да се съмнява, че жените са способни да бъдат лидери, да поемат отговорности или да заемат високи постове. Организациите трябва да могат да насърчават разнообразието сред своите служители, тъй като това разнообразие обогатява, увеличава креативността и насърчава таланта. Накратко, става дума за насърчаване на равенството.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.


 • Jiménez, R. G. P., & Fernández, C. J. (2016). La brecha de género en la educación tecnológica. Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação24, 743-771.
 • Roig, A. E., & Hurtado, M. J. R. (2007). La brecha digital: género y juegos de ordenador. REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación5(1), 63-77.
 • Piedra, J., García-Pérez, R., Fernández-García, E., & Rebollo, M. A. (2014). Brecha de género en educación física: actitudes del profesorado hacia la igualdad. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte/International Journal of Medicine and Science of Physical Activity and Sport14(53), 1-21.
 • Reina, M. D. C. M., & Cea, M. V. (2009). Actitud en niños y adultos sobre los estereotipos de género en juguetes infantiles. CIENCIA ergo-sum, Revista Científica Multidisciplinaria de Prospectiva16(2), 137-144.

Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.