Международният ден на жената: равенство между половете

На всеки 8 март по цял свят се празнува Международният ден на жената. В тази статия ще се спрем на правата на жените касаещи здравето им.
Международният ден на жената:  равенство между половете

Последна актуализация: 22 май, 2021

Международният ден на жената води началото си от женски и феминистки движения, съществували в продължение на години. През 2020 година отбелязахме 25 години от Пекинската конференция.

Тази конференция беше четвъртата Световна конференция на жените и бе проведена през 1995 година. След срещата и дискусиите бе прокламирана декларация относно важните моменти в историята на женските права. На конференцията присъстваха повече от 15000 участнички и повече от 30000 неофициални такива.

В Пекин бе обсъдена възможността за създаване на специално звено в Обединените нации, което да се занимава с проблемите на жените. Така през 2010 година бе създадено ООН Жени, изпълняващо целта поставена на въпросната конференция.

През тази година бе избрано следното мото за Международния ден на жената: “Аз съм от поколението за равенство между половете: за правата на жените.” Целта е да се покаже, че историята води до промяна в поколенията, когато равенството и достъпа до права ще бъдат нещо логично.

Но все още предстои дълъг път, които заедно трябва да извървим, за постигането на тези цели. Прогресът е важен, но все още има специфични проблеми по отношение на здравето. Правата на жените, касаещи здравето им, могат и трябва да бъдат подобрени.

Световни инструменти за равенство

Обединените нации и други международни организации работят по механизми, организират проучвания, работни групи и срещи за подобряване достъпа на жените до правата им. Международният ден на жените ни напомня за това:

  • Конвенция за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените. Известна е като CEDAW. Обявена е през 1979 година и е завършена през 1981. Тя представлява план за действие поставящ основните права на жените, включително и тези касаещи здравето им.
  • Съвет по правата на човека. През 2010 година бе създадена работна група изучаваща дискриминацията по отношение на жените в законите на редица държави по цял свят. Тази група докладва на Съвета на ООН по правата на човека. Освен това анализират дали законодателният бранш спазва законите на равенство.
  • Комитет срещу дискриминацията спрямо жените. В сферата на здравеопазването съществува дискриминация. Става въпрос за дискриминация спрямо пациентите и здравните специалисти. Действията предприети от държавите за справяне с дискриминацията трябва да бъдат описвани и подавани под формата на доклади на всеки четири години до комитета от експерти. Тези експерти имат правото да разследват дискриминацията и да предлагат мерки.

Правата на жените по отношение на здравето

Международният ден на жените не е достатъчен, за да подчертаят всички проблеми на жените по отношение на здравето и здравеопазването. Поради тази причина на 28 май в световен мащаб се чества Международният ден посветен на женското здраве. Празникът бе предложен от Латинска Америка.

Знаем, че в много общества и култури, мъжете и жените са разграничавани по отношение на здравето и лечението, когато са болни. Достъпът до здравната система също е диференциран, както и получаването на необходимите грижи. Дори възможността за получаване на степен по медицина е диференцирана.

Всеки един член на здравен екип, където и да се намира по света, трябва да бъде правилно обучен, за да гарантира здравето на жените. По същия начин здравните системи трябва да дават равен достъп на мъжете и жените, искащи да работят в тях. Това важи най-вече за управленските позиции, които обикновено се заемат от мъже.

Сексуалното и репродуктивното здраве на Международния ден на жената

В основата на здравето на жените стои сексуалният и репродуктивният аспект. Много от проблемите с неравнопоставеността и достъпността касаят контрацепцията. Или се появяват с грижите по раждането на децата и гинекологични наблюдения, както при рака на матката.

Световната здравна организация (СЗО) определя сексуалното и репродуктивното здраве като състояние на физическо, психическо и социално благоденствие по отношение на всичко свързано с репродуктивната система, функционирането и процесите,протичащи в нея. Това важи и за правата по отношение на сексуалния живот, който трябва да бъде удовлетворяващ и свободен.

Международният ден на жените и застъпничеството му за равенство по никакъв начин не пренебрегват сексуалното и репродуктивното здраве. Жените трябва да имат достъп до контрацептивни средства по всяко време. И здравните специалисти не трябва да осъждат избора им.

Това важи и за по-хуманно отношение по време на раждане и бременност по отношение правата на жените. И днес има жени подложени на психически тормоз по време на бременността си от лекари и акушерки, които се грижат за тях. Здравната система трябва да осигурява топлота и подкрепа по време на целия процес.

Препоръчваме ви да прочетете и: Грижи преди и след раждането с цезарово сечение

Възможността за честване на равенството на Международния ден на жената

Честването на Международния ден на жената е възможност за изразяване на равенството на правата. Но все още има доста да извървим по пътя към равенство между половете.

В здравеопазването законите е здравните специалисти трябва да се съобразяват и да спазват правата на жените. Всяка жена заслужава да получи възможно най-добрите грижи, независимо къде живее и независимо от състоянието си. Не трябва да се допуска никаква форма на дискриминация.

И накрая, ако сте жертва на лоши грижи, неравнопоставеност в сферата на здравеопазването или правата ви като пациент са погазени, не се колебайте да съобщите за това. В много страни вече има офиси за защита на феминистките права.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.


  • Valls-Llobet, Carme. Mujeres, salud y poder. Ediciones Cátedra, 2013.
  • Cook, Rebecca J., Bernard M. Dickens, and Mahmoud F. Fathalla. Salud reproductiva y derechos humanos: integración de la medicina, la ética y el derecho. Profamilia, 2003.
  • Peláez Mendoza, Jorge. “Salud sexual y reproductiva de adolescentes y jóvenes: una mirada desde la óptica de los derechos humanos.” Revista cubana de obstetricia y ginecología 34.2 (2008): 0-0.
  • Franco-Giraldo, Álvaro, and Carlos Álvarez-Dardet. “Derechos humanos, una oportunidad para las políticas públicas en salud.” Gaceta Sanitaria 22.3 (2008): 280-286.
  • Galdos Silva, Susana. “La conferencia de El Cairo y la afirmación de los derechos sexuales y reproductivos, como base para la salud sexual y reproductiva.” Revista peruana de medicina experimental y salud pública 30 (2013): 455-460.
  • López, A., and L. Abracinskas. “El debate social y político sobre la ley de defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva.” Cuadernos del UNFPA, serie Divulgación (2009).

Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.