Край на пушенето: как да преминем през всеки един етап

Спирането на цигарите е едно от най-важните неща, което можете да направите, ако искате да се погрижите за здравето си. Първата стъпка е да се запознаете с етапите, през които преминава всеки решил да сложи край на пушенето
Край на пушенето: как да преминем през всеки един етап
Daniel Baldó Vela

Написано и проверено от Медицинска сестра Daniel Baldó Vela.

Последна актуализация: 26 август, 2022

Според един от последните доклади на СЗО относно употребата на тютюневи изделия в световен мащаб,над 1.3 милиона са пристрастени пушачи. Затова слагането на край на пушенето се превърна в една от най-важните предпазни мерки за опазване здравето на хората.

Данните на Световната здравна организация показват, че всяка година повече от 8 милиона души по света умират в резултат на тютюнопушенето. Тези цифри правят пушенето водеща причина за предотвратима смърт и болести в световен мащаб. Затова намесата на здравните специалисти е изключително важна в процеса на спиране на цигарите.

За да бъде ефективна тази намеса, тя трябва да може да контролира физическата и психическа зависимост към цигарите, да прекъсне автоматизма свързан с пушенето и да се модулира влиянието в социалната среда на всеки един  пушач. За целта първата стъпка е запознаването на всеки пушач с етапите, през които трябва да премине, за да сложи край на пушенето.

Край на пушенето: етапи

Когато говорим за слагане на край на пушенето, трябва да се опрем на това, което е познато до момента като транстеоретичен модел на промени в поведението. Модел създаден през 1977 година от психолозите Прочаска и ДиКлементе, за да се разбере и подобри процеса на промяна в съответствие със спецификите на поведението на отделните индивиди.

Моделът се състои от шест етапа със специфични характеристики, като не е необходимо всеки един решил да сложи край на пушенето, да преминава през всичките. Освен това рецидивът се разглежда не като провал, а като възможност за подобряване и увеличаване възможността от успех при нов опит.

В повечето случаи крайният резултат се постига след неколкократно преминаване през всеки от етапите на процеса.

В това отношение мисията на здравните специалисти е да идентифицират етапа на промяна, в който се намира пушачът и да адаптират намесата си така че да го мотивират да се справи успешно. Затова трябва да проучат задълбочено всеки един от етапите на слагане на край на пушенето.

Етап предхождащ обмислянето

На този етап, въпреки че човек може да знае, че пушенето е вреден за здравето навик, все още не си дава сметка за опасността от него. Затова не може да осъзнае необходимостта от спиране на цигарите. Обикновено хората в този етап са посетили лекар за консултация по друга причина. Или са го направили под натиска на семейството си.

На този етап целта на професионалиста е да накара пациента да разбере проблема и необходимостта от спиране на цигарите. За целта е добре да се наблегне на рисковете за здравето при пушене. И да се подчертаят ползите при спирането му.

Етап на обмисляне

По време на този етап пациентът знае, че има проблем и че трябва да сложи край на пушенето. Въпреки че иска да го направи за по-малко от шест месеца, той се чувства объркан и не знае как да се справи с тази цел. С други думи, въпреки че е запознат с проблема, той се съмнява в способността си да се справи с него.

На този етап, за да може пушачът да покаже прогрес в процеса на слагане на край на пушенето, здравният професионалист трябва да му помогне да превъзмогне колебанията си. Важно е да анализира и поговори с пациента за следното:

 • Важността от спиране на цигарите
 • Увереността, че пушачът ще се справи с целта. По време на този етап е важно да се подчертае самоефикасността на пациента като му се припомнят предишните му постижения.
 • Рисковете свързани с употребата на тютюневи изделия и причините, поради които човекът иска да продължи да пуши
 • Ползите от спирането на цигарите и трудностите за постигане на тази цел

Край на пушенето: подготвителен етап

Етапи на слагане на край на пушенето

Подготвителният етап започва, когато човек твърдо реши, че иска да сложи край на пушенето. Човек е убеден, че иска да спре цигарите и има желание да направи сериозен опит след по-малко от месец. Работата на здравния професионалист на този етап цели да:

 • Поздрави пациента и подчертае, че спирането на цигарите е вероятно най-доброто решение, което някога е правил за здравето си и здравето на хората около него.
 • Избере дата, от която пушачът ще спре цигарите (“D-ден”). Ако пациентът е избрал постепенно спиране, трябва да започне процеса по-рано, за да може напълно да спре цигарите на “D-деня”.
 • Насърчи пушача да сподели решението си с всичките си приятели и семейството. Колкото повече хора знаят, толкова по-добре.
 • Поговори за появата на възможни пречки (зависимост, раздразнителност, тревожност, умора, нервност, промени в модела на съня, повишен апетит, запек, главоболие, трудно концентриране и негативно влияние на социалната среда) и да му предложи полезни стратегии за справяне с тях.

Препоръчваме ви да прочетете и: 6 опасни навика толкова вредни колкото пушенето

Главната цел на този етап е пушачът да се подготви за спирането на цигарите. Важно е той да приема процеса позитивно. Освен това е необходимо да разбере, че може да спре цигарите, защото разполага с необходимите стратегии за успешно посрещане на всяка една трудност.

Етап на действие

На този етап пациентът вече е спрял цигарите и основната му цел е да се избегнат рецидиви. За целта здравният специалист трябва да разгледа трудностите, пред които е изправен пациента. И да консолидира стратегиите, които биха били полезни за успешното справяне с тях.

Важно е да се припомни, че синдрома на абстиненция започва да отшумява от седмия ден. Лекарят ще поговори за чувството на празнота, появяващо се около десетия ден след спиране на цигарите. И ще наблегне на фалшивото усещане за сигурност проявяващо се между 15-30 ден след спирането.

Продължавайте така: шест месеца без цигари

Рецидивите не са рядкост сред спрелите цигарите.

Етапът на задържане започва, когато човек не е пушил шест месеца. Въпреки това той не се смята за бивш пушач докато не е издържал 12 месеца без цигари. На този етап здравният специалист трябва да се спре повторно на евентуалните затруднения и да избере най-подходящите стратегии за справяне с тях.

Освен това припомнянето на пациента защо е решил да спре цигарите е от голяма полза. Лекарят трябва да се спре и на ползите, които вече са видими, както и на предстоящите такива. Добре е да припомни отново на пациента и вредите от.

Край на пушенето: рецидив

Говорим за рецидив, когато пациентът започне да уши след като се е отказал от цигарите. На този етап е изключително важно здравния специалист да прояви разбиране, подкрепа, да не обвинява пациента, а да го накара да разбере, че рецидивът е възможност да се поучи и да опита отново, като следващият път шансът за успех ще бъде по-голям.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.


 • Camalles Guillem, F., Barchilón Cohen, V., Clemente Jiménez, L., Iglesias Sanmartín, J.M., Martín Cantera, C., Minué Lorenzo, C., Ribera Osca, J.A. & Salguero Chávez, E. (2015). Guía de bolsillo para el tratamiento del tabaquismo. Barcelona, España: semfyc ediciones. Consultado el 09/01/2020. Recuperado de: https://www.saludinforma.es/portalsi/documents/10179/1032403/guiaBAJA.pdf/7f945968-4790-43ac-99ba-bd8855bcd5a3
 • Gorreto López, L., Duro Robles, R., Aguiló Juanola, M.C., Hidalgo Campos, I. & Méndez Castell, C. (2017). Guía de intervención individual para el tratamiento del tabaquismo. Islas Baleares, España: Dirección General de Salud Pública y Participación del Gobierno de las Islas Baleares. Consultado el 09/01/2020. Recuperado de: https://www.ibsalut.es/apmallorca/es/profesionales/publicaciones?catid=0&id=1046
 • López Delgado, M.E., Benito Fernández, B.M., Del Castillo Sedano, M.E., Álvarez Alonso, S., Gutiérrez Bardeci, L., Armentia González, I., Del Amo Santiago, M., Martín Fuente, F. & García Gutiérrez, M.A. (Ed.). (2010). Manual de abordaje del tabaquismo en atención primaria. Cantabria, España: Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Cantabria. Consultado el 09/01/2020. Recuperado de: https://saludcantabria.es/index.php?page=MANUAL_ABORDAJE_TABAQUISMO_ATENCIoN-PRIMARIA
 • Prochaska, JO y DiClemente, CC (1982). Terapia transteórica: hacia un modelo de cambio más integrador. Psicoterapia: teoría, investigación y práctica, 19 (3), 276–288. https://doi.org/10.1037/h0088437

Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.