Какво представлява адаптивността и как да бъдем гъвкави

Всеки трябва да се научи да бъде гъвкав; адаптивността е просто набор от мисли и начин на поведение, които всеки може да усвои и развие, за да се адаптира и премине през различни ситуации. Хората, с които сме заобиколени, са най-важната част от това.
Какво представлява адаптивността и как да бъдем гъвкави
Bernardo Peña

Прегледано и одобрено от психолог Bernardo Peña.

Написано от Редакционен екип

Последна актуализация: 27 декември, 2022

Трябва да се научите да бъдете гъвкави. Защо? Защото това ще ви помогне да се справите с различни ситуации като например преживяването на загуба. Добре, но какво точно представлява адаптивността и как да станем гъвкави? Продължете с четенето, за да научите повече.

Какво представлява адаптивността?

Адаптивността е способността ни да се справяме с несгодите като даваме най-доброто от себе си изправяйки се пред различни трагедии, травми, измами, както и тежък стрес.

Да бъдете гъвкави не означава, че няма да имате чувства или да изпитвате трудности. Реално всеки едни от нас, в определен етап от живота си, преминава през несигурност, тъга, дискомфорт или болка, били те физически или емоционални.

Както виждате да бъдете гъвкави означава да можете да се справите и адаптирате въпреки обстоятелствата, които могат да се появят и въпреки влиянието, което определена ситуация може да има върху вас.

Адаптивността не е нещо, което имате или нямате. Тя е съвкупност от мисли, чувства и поведение, които всеки може да усвои и развие.

Фактори влияещи върху адаптивността

Много проучвания показват, че емоционалната подкрепа е един от най-важните фактори по отношение на адаптивността. Когато знаете, че има хора, които ги е грижа за вас, които са готови да ви помогнат, подкрепят и на които можете да се доверите, ставате по-гъвкави.

Други фактори, оказващи влияние, са:

 • На първо място позитивната нагласа към вас самите – повярвайте и опознайте силните и слабите си страни.
 • Трябва да умеете да общувате и да разрешавате проблеми много добре; мислете за проблемите си като предизвикателства, с които трябва да се справите, а не като възможна заплаха.
 • И не на последно място, трябва да притежавате способността да правите реални планове и да можете да се справяте с чувствата и импулсите си с помощта на малко самоконтрол.

Как да станете гъвкави?

Основните характеристики на гъвкавите хора са:

 • Те са реалисти
 • Вярват, че животът им е смислен
 • Притежават силно желание да се развиват

Освен това те знаят:

 • Как да контролират емоциите си
 • Да бъдат съпричастни
 • Как точно да определят причините за проблемите си
 • Да се считат за компетентни
 • Че трябва да вярват в себе си

Най-важните черти на гъвкавата и адаптивна личност се крият в начина на мислене. Адаптивният човек е реалист, който бързо се приспособява.

Как да бъдете гъвкави?

Адаптивността не е нещо, което някои от нас притежават, а други – не; тя е съвкупност от различни качества и поведения, които можем да развием. Как? Ето няколко съвета, които могат да ви помогнат:

1. Изграждане на връзки

Вече споменахме, че емоционалната подкрепа е един от най-важните фактори, които може да ви помогне да бъдете по-гъвкави.

Изграждането и поддържането на добри междуличностни връзки, приемането на помощта и подкрепата, които другите ви предлагат, както и протегната ръка към хората в нужда, ще ви направят по-гъвкави.

2. Реалистично мислене, конструктивно мислене

Не можете да избегнете неприятните и стресиращи ситуации. Но можете да промените начина, по който ги интерпретирате и реагирате на тях.

Виждането на проблемите като предизвикателства, с които трябва да се справите, е добра перспектива. Мисълта, че можете да им се противопоставяте и да намерите решение, ще ви помогне да бъдете по-гъвкави.

3. Бъдете гъвкави като приемете реалността

Приемането, че промените са част от живота, е важна част от адаптирането. Процесът на адаптация би бил в застой без тях.

4. Вярвайте си

Не знаете на какво сте способни докато не опитате, можете дори да бъдете изненадани от това колко много можете да постигнете.

5. Поставете си цели

Действайте; не стойте и не чакайте нещо да се случи или някой да дойде при вас. Поставете си цели и се борете за постигането им.

6. Търсете възможности за самооткриване

Често хората стават по-мъдри след като преминат през трудни или стресови ситуации. Така научавате на нещо ново за себе си всеки път, когато се изправите пред собствените си демони.

Има много други начини за развитие на адаптивността, трябва просто да откриете дейностите, които ще ви позволят изграждането на лична стратегия.

И накрая, ето нещо, върху което си струва да се замислите:

“Най-големият парадокс е, че можем да се променим само когато се възприемем такива каквито сме.”


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.


 • Boardman, J. D., Blalock, C. L., & Button, T. M. (2008). Sex differences in the heritability of resilience. Twin Research and Human Genetics11(1), 12-27.
 • Liu, H., Zhang, C., Ji, Y., & Yang, L. (2018). Biological and psychological perspectives of resilience: is it possible to improve stress resistance?. Frontiers in human neuroscience12, 326.
 • Oriol-Bosch, A. (2012). Resiliencia. Educación médica15(2), 77-78.
 • Sibalde Vanderley, I. C., Sibalde Vanderley, M. D. A., da Silva Santana, A. D., Scorsolini-Comin, F., Brandão Neto, W., & Meirelles Monteiro, E. M. L. (2020). Factores relacionados con la resiliencia de adolescentes en contextos de vulnerabilidad social: revisión integradora. Enfermería global19(59), 582-625.
 • Southwick, S. M., Bonanno, G. A., Masten, A. S., Panter-Brick, C., & Yehuda, R. (2014). Resilience definitions, theory, and challenges: interdisciplinary perspectives. European journal of psychotraumatology5(1), 25338.
 • Wu, G., Feder, A., Cohen, H., Kim, J. J., Calderon, S., Charney, D. S., & Mathé, A. A. (2013). Understanding resilience. Frontiers in behavioral neuroscience7, 10.
 • Yalcin-Siedentopf, N., Pichler, T., Welte, A. S., Hoertnagl, C. M., Klasen, C. C., Kemmler, G., … & Hofer, A. (2021). Sex matters: stress perception and the relevance of resilience and perceived social support in emerging adults. Archives of Women’s Mental Health24, 403-411.

Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.