Какво представляват “Аз-съобщенията”?

Комуникацията между хората е нещо доста сложно. Поради тази причина мнозина използват различни стратегии позволяващи им да се изразят по-адекватно. Една от тях са “Аз-съобщенията”. В тази статия ще ви разкажем повече по темата.
Какво представляват “Аз-съобщенията”?
Montse Armero

Написано и проверено от психолог Montse Armero.

Последна актуализация: 09 август, 2022

“Аз-съобщенията” са изключително полезно средство за комуникация, когато искате да изразите мислите и емоциите си, без да нараните партньора си.

Представете си например ситуация, в която не харесвате действията на някой друг. За повечето хора ще бъде трудно да изразят дискомфорта си и чувствата, които той поражда.

При такива обстоятелства хората често избягват да кажат това, което мислят в действителност, за да избегнат пораждането на конфликт. А, ако решат да говорят, изпитват затруднения в намирането на точните думи, за да бъдат достатъчно убедителни и да не засегнат другия.

В този случай „Аз-съобщенията” са перфектната техника, тъй като ви позволява да изразите с уважение мнението си без да упреквате човека срещу вас.

Какво представляват “Аз-съобщенията”?

“Аз-съобщенията” са стратегия за общуване даваща на хората възможност да изразяват уверено чувствата си, без да атакуват другите.

За да ги използвате, трябва да дадете приоритет на изказа си в първо лице, да се фокусирате върху това, за което говорите и да опишете емоциите, които то създава.

Бъдете открити в разговорите с партньора си.

“Аз-съобщенията” са ресурс за комуникация позволяващ на хората да се изразяват по-уверено, намалявайки вероятността от възникване на конфликти, когато говорят за нещо, което не им харесва.

Например типичната фраза “Никога не оставяш нещата на местата им!” е критика, която може да се появи между двама души живеещи заедно. Изправяйки се пред тази фраза, човекът, за когото се отнася тя, лесно може да се почувства атакуван и да отговори по подобен начин.

Вместо горното кажете: “През последния месец само аз почиствах и не получих никаква подкрепа ”. Така е много по-добре. Говорещият описва какво се е случило и изразява чувствата си, но без да засяга другия.

Изразяването на съобщенията по този начин ще позволи на партньора ви да чувства по-голяма съпричастност към вас. Освен това няма да се чувства осъждан и ще му бъде по-лесно да изрази емоциите си.

Разликите между “Аз-съобщенията” и “Ти-съобщенията”

“Ти-съобщенията” са тези, които обикновено се използват при разгорещените спорове. Ето част от разликите между “Ти-съобщенията” и “Аз-съобщенията”:

Обвиняване

“Ти-съобщенията” възпрепятстват добрата комуникация, тъй като другият човек може да се почувства атакуван, че го обвинявате за случващото се. Подчертаването на вината само би имало обратния ефект. Засегнатият човек ще се защити, няма да приеме своя дял от отговорността и ще отвърне с още критика.

От своя страна “Аз-съобщенията” свалят гарда. Партньорът ви в разговора няма да отговаря по същия начин, ако му кажете: “Вчера ми беше тъжно, защото не ми се обади” вместо “Благодарение на теб, вчера имах ужасен ден ”.

Осъждане

При “Ти-съобщенията”, единият човек осъжда другия, което води единствено до още повече възмущение. Например “Винаги действаш по един и същи начин, никога няма да се промениш!” няма да мотивира човека срещу вас да иска да реши проблема.

Вместо това кажете: “Много се изнервих, когато не ми каза, че ще закъснееш”. Този начин е много по-добър, тъй като описва емоциите ви, без да осъждате другия човек.

"Аз-съобщенията" ще ви помогнат да избегнете глупавите спорове.

“Ти-съобщенията” крият нотка на осъждане и възпрепятстват добрата комуникация. Затова затрудняват решаването на проблемите.

Разрешаване на конфликт

“Ти-съобщенията” не решават основата на проблема. Точно обратното, те влошават нещата. А “Аз-съобщенията” са добра стратегия за намиране на решение между двете страни.

Фокусирането на вниманието, за да опишете случилото се, да изразите как ви е накарало да се почувствате и да предложите алтернативно решение може да помогне разрешаването на конфликта.

Как да използвате “Аз-съобщенията”

  • Формулирайте изреченията си в първо лице. Например “Тревожа се, когато…”, “Чувствам се зле, когато…” или “Тъжно ми е , защото…”.
  • Опишете поведението на другия човек възможно най-обективно. Например “Когато закъсняваш, без да предупредиш …”, “Когато обяснявам как е минал денят ми, но не ми обръщащ достатъчно внимание …” или “Когато говориш неприятни неща за най-добрия ми приятел …”.
  • Обяснете как ви кара да се чувствате това поведение. Например “Усещам, че не ме уважаваш и не цениш времето ми …”, “Чувствам се пренебрегнат/а…” или “Чувствам, че не ме цениш достатъчно …”.
  • Предложете решение. Например “Следващият път ще оценя, ако ми кажеш, че ще закъснееш ”, “Бих предпочел/а да пазаруваме по-рано следващия път, за да избегнем големите опашки ” или “Бих искала заедно да пуснем пералнята следващата седмица ”.

“Аз-съобщенията” са полезни в общуването с всеки: приятелите, партньора, роднините, колегите ви или хората, с които наскоро сте се запознали.

Важното е, че общуването по този начин предпазва другия от чувство на вина. Точно обратното, той ще осъзнае, че вие говорите за ситуация, която сте преживели и му предлагате решение, без да го атакувате.

По този начин човекът срещу вас няма да започне да се отбранява и ще разбере, че не се чувствате добре. В резултат на това ще му бъде по-лесно да иска да ви съдейства за решаването на проблема.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.


  • Armero, M. (2018). Aprendiendo a vivir. Uno Editorial.
  • Castanyer, O. (2014). Aplicaciones de la asertividad. Editorial Desclée de Brouwer.
  • De Castro, A. (2013). La comunicación oral: Técnicas y estrategias. Editorial Universidad del Norte.

Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.