Запознайте се със 7-те принципа на дзен философията

Дзен философията включва пълноценен и автентичен живот, като същевременно се фокусира върху настоящия момент. Ето нейните основни принципи.
Запознайте се със 7-те принципа на дзен философията

Последна актуализация: 02 август, 2022

Какво знаете за дзен философията? Дзен е будистка школа, възникнала в Китай по време на династията Тан и по-късно пуснала корени в различни японски школи. Нейната философия се основава на медитацията. Всъщност самата дума zen означава точно това: да медитираш.

В този смисъл медитацията е практика на себеоткриване, която ни помага да живеем пълноценно в настоящия момент и да постигнем спокойствие. Дзен философията обаче отива отвъд това.

Тя включва пълноценен и автентичен живот чрез фокусиране върху настоящия момент. Не диктува какво трябва да чувстваме или мислим или какви трябва да бъдем или какво трябва да правим; само ни учи да осъзнаваме опита си и да живеем потопени в него.

Принципите на дзен философията са универсални, така че можем да ги интегрираме във всяка система от вярвания или начин на живот. Нещо повече, няма нужда да влизаме в манастир или да водим мистичен режим, за да се свържем със себе си и настоящия момент.

Всъщност следните принципи могат да бъдат добра отправна точка за интегрирането на дзен философията в живота ни.

1. Умът конструира нечие преживяване

Дзен философията ни учи, че опитът не е еквивалентен на реалността. Следователно умът е този, който оформя начина, по който интерпретираме фактите, в зависимост от нашата система от вярвания и лични предразположения.

Следователно можем да създаваме различни преживявания, като променяме и избираме върху кои аспекти да се фокусираме. Ако, когато сме изправени пред личен провал, например, се фокусираме върху това да се обвиняваме за всичко, вместо да насочим вниманието си към това, което можем да научим от ситуацията, изживяването несъмнено ще бъде много неприятно.

Какво знаете за дзен философията?
Идеята, че умът създава реалността и я модифицира, е принцип на дзен течението, което е особено подкрепяно от будизма.

2. Според дзен философията азът е илюзия

Често вярваме, че сме сбор от определения, титли и роли, които изпълняваме в обществото, като писател, студент, добър човек, спортистка и майка. Ние обаче сме повече от тези ограничаващи и затворени категории.

Истината е, че азът също е една от реалностите, които умът изгражда. Азът не е нещо, което може да бъде точно определено и разграничено; това е същност, която непрекъснато се променя и движи. Ето защо е толкова трудно човек да разбере себе си.

3. Трябва да вярвате само в това, което чувствате, че е истина

Важно е да сме гъвкави с нашата система от вярвания, така че да не приемаме никаква преценка или учение за абсолютна и неизменна истина. В идеалния случай трябва да се доверим на интуицията си и способността си да идентифицираме какво е вярно за нас.

В противен случай може да изпаднем в много конфликти, борейки се между това, което другите ни казват, че е правилно, и това, което чувстваме, че е истина. Според дзен философията, ако не живеете живота си според това, което знаете, че е истина, вие не следвате най-висшето си благо.

4. Дзен философията – откъсването е пътят към щастието

Откъсването не означава само емоционално откъсване от обекти, събития или хора, а по-скоро осъзнаване, че всичко в живота има смисъл и полезност.

Според дзен философията необвързаността предполага разбирането, че „лошите“ неща, които ни се случват, ни учат и ни показват как да се лекуваме, за да се отворим още повече към „добрите“ неща.

5. „Да бъдеш“ е по-важно от „да правиш“

Спокойствието и тишината са фундаментални в дзен философията. В този случай медитацията ни позволява да успокоим ума и да открием какво трябва да бъде разпознато и излекувано. Освен това ни държи свързани със себе си, а не с привързаности.

По този начин медитацията ни учи на дълбокото изкуство да „не правим нищо“ и ни позволява просто да бъдем. Нека помним, че според дзен философията ние не сме това, което правим, а просто сме.

6. Можем да бъдем обективни наблюдатели на умовете и живота си

Медитацията ни помага да наблюдаваме мислите, докато се случват, сякаш сме външен зрител. Това ни позволява да филтрираме това, което минава през ума, и да открием, че ние не сме тези мисли или онези чувства, които възникват от тях.

Според дзен философията ние сме много по-интегрална реалност. Ние сме съществото, което изпитва тези мисли и чувства. И което решава кои от тях да оцени и как да действа.

Дзен медитация.
С дзен медитацията ние се стремим да наблюдаваме ума и да бъдем пазители на мислите, които преминават през него, за да се отнасяме към тях с повече обективност.

7. Единството е нашето естествено състояние

Единството в дзен философията се отнася до дълбокото единение с всичко, което съществува. Всъщност това е съзерцанието: не гледане на реалността отвън, а навлизане в същността на наблюдаваното и сливане с него.

Разделението между всичко съществуващо също е илюзия, тъй като всяко същество е част от едно цяло. Само когато успеем да се слеем с тази реалност, постигаме хармония и вътрешен баланс.

Дзен философията е начин на живот, за да се чувствате по-пълноценни

Ако интегрираме принципите на дзен философията в живота си, можем да придобием по-здравословна перспектива, която ни помага да управляваме чувствата, мислите и преживяванията си по-мъдро.

Освен това, благодарение на основата си – медитацията, тя не само ни кани да се свържем със себе си, но също така ни предоставя момент на релаксация и грижа за себе си. Това е много необходимо за нашето ежедневие.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.


  • Nagamoto S.  Japanese Zen Buddhist Philosophy [Internet]. California: tanford Encyclopedia of Philosophy; 2019 [consultado el 15 de junio de 2022]. Disponible en: https://plato.stanford.edu/entries/japanese-zen/
  • Silva V, Araya C, Martínez D y Aristegui R. La experiencia de estar presente en meditadores Zen: una aproximación fenomenológica. Límite (Arica) [Internet]. 2018 [consultado el 15 de junio de 2022]; 13(43): 29-39. Disponible en: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-50652018000300029
  • Suzuki D. Introducción a Budismo Zen. Primera Edición. Buenos Aires. Editorial Kier, 2004.

Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.