Световният ден за борба с болката: Трансформиране на знанието в практика

Болката, както остра, така и хронична, е една от най-честите причини за посещение при лекар. Облекчаването на болката е универсално право.
Световният ден за борба с болката: Трансформиране на знанието в практика
Mariel Mendoza

Написано и проверено от лекар Mariel Mendoza.

Последна актуализация: 09 ноември, 2022

Световният ден за борба с болката се отбелязва всяка година на 17 октомври с цел подобряване качеството на живот на хората, които страдат от нея. Датата е определена на 11 октомври 2004 г. от Международната асоциация за изследване на болката, Европейската федерация по болката и Световната здравна организация (СЗО).

Болката е по-честа при жените и е силно разпространена при жени в детеродна възраст. В хроничната си форма е особено често срещана в по-напреднала възраст.

Този ден е “роден” от спешната нужда да се намерят по-добри методи за облекчаване на физическото и емоционалното страдание, което е следствие от болката. Ето защо основната цел на Световния ден за борба с болката е да даде по-голяма видимост на онези, които искат да намерят начин да облекчат болката на хората, живеещи с хронични заболявания.

Облекчаване на болката като право

Различни кампании се стремят да повишат осведомеността както в обществото като цяло, така и в различни институции и организации, както публични, така и частни, относно необходимостта от използване на ресурси за насърчаване на изследванията в лечението на болката. Това трябва да намали разликата между знанието и приложението им в клиничната практика.

Тази година Международната асоциация за болка определи 2022 г. като „Глобална година за превръщане на знанията за болката в практика“. Целта е да се повишат знанията, както клинични, така и научни, за да се натрупат знания, които ще окажат влияние върху контролирането на болката.

Тъй като хроничната болка има физически и емоционални, индивидуални и социални последици, нейното облекчаване се превърна във важна задача. От 2000 г., много преди отбелязването на Световния ден срещу болката, аналгезията е посочена като универсално човешко право. Това дори е предвидено в Хартата на ООН за правата на човека.

Жена с болка.
Хората с хронична болка са засегнати във всички области на живота си, от почивката до свободното време.

Световният ден за борба с болката – болката като болест

Поради широкото й разпространение и последиците, Световната здравна организация класифицира хроничната болка като заболяване. Това е най-честата причина за консултация (до половината от случаите) в първичната здравна помощ.

Включва следните видове:

  • Остра: следствие от травма, заболяване или операция.
  • Хронична: с многопричинен произход, засягащ качеството на живот на страдащия и неговите или нейните роднини.

Хроничната болка продължава повече от 3 месеца и е свързана с гинекологични патологии (ендометриоза или дисменорея) и опорно-двигателния апарат (ревматоиден артрит, фибромиалгия, фрактури или болки в кръста). Често се среща и при невропатии и рак.

Хроничната болка е предимно умерена до силна. Ограничава ежедневните дейности.

През 2020 г. Международната асоциация по болката я определи като неприятно сетивно и емоционално преживяване, свързано с или подобно на болката, свързана с действително или потенциално увреждане на тъканите.

Това е не само една от причините, които предизвикват най-много консултации в първичната медицинска помощ, но болката може да бъде толкова силна, че да не позволява на страдащия да води нормален живот. Хроничната болка пречи на ежедневните дейности, като сън, участие в социални дейности или работа.

Това е и основната причина за отсъствие от работа и инвалидност. Следователно социално-икономическите последици я превръщат в проблем за общественото здраве.

Болката има субективен компонент

Болката е неприятно усещане, което има емоционален компонент, управляван от нервната система. Ето защо субективната й част е по-трудна за контрол.

Скалата на болка и поносимост към болка е индивидуална. По същия начин е и въздействието върху личния живот, както и върху семейството, работата, социалния и икономическия живот. Психологическият преглед на ситуацията прави намесата в психичното здраве уместна при тези пациенти.

Лечението не трябва да бъде само фармакологично. Понякога трябва да включва физическа и психологическа терапия.

Използването на аналгетици трябва да бъде отговорно
Терапевтичен сеанс.
Терапията на хроничната болка не може да се основава само на лекарства. Психологическата подкрепа е ключова.

Световният ден за борба с болката подчертава важността на правилното лечение на болката

Хроничната болка често изисква палиативни грижи и семейна подкрепа. Подходът трябва да бъде индивидуализиран и обикновено се използва аналгетичната стълба на Световната здравна организация.

Неадекватното управление на болката е често срещан проблем, тъй като неконтролираната силна болка може да има сериозни последици, с икономически, професионални и социални загуби. Уврежданията и отсъствията от работа са ситуации, които трябва да бъдат разрешени в общественото здравеопазване.

Идеята за насърчаване на облекчаването на болката като универсално право е също така да се разбият парадигмите, които пречат на ефективния контрол. Световният ден срещу болката подчертава спешната необходимост от адекватна и глобална реакция.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.


  • Brennan F, Cousins M. Rev. Soc. Esp. Dolor 2005;12. Disponible en https://scielo.isciii.es/pdf/dolor/v12n1/colaboracion.pdf.
  • González C, Moreno M. Manejo del dolor crónico y limitación en las actividades de la vida diaria. Rev. Soc. Esp. Dolor 2007;6. Disponible en https://scielo.isciii.es/pdf/dolor/v14n6/original3.pdf.
  • International Association For Study of Pain. Disponible en https://www.iasp-pain.org.
  • Berrocoso Martínez, Alberto, Leonor de Arriba Muñoz, and Adriana Arcega Baraza. “Abordaje del dolor crónico no oncológico.” Revista Clínica de Medicina de Familia 11.3 (2018): 154-159.
  • Margarit, César. “La nueva clasificación internacional de enfermedades (CIE-11) y el dolor crónico. Implicaciones prácticas.” Revista de la sociedad española del dolor 26.4 (2019): 209-210.
  • Muñoz-Sanjosé, Ainoa, et al. “Intervenciones basadas en Mindfulness y compasión en dolor crónico.” Revista de Investigación y Educación en Ciencias de la Salud (RIECS) 4.S1 (2019): 112-122.

Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.