Работите, за да живеете? Или обратното?

Не позволявайте на работата да се превърне в рутина. Всеки ден трябва да носи удовлетворение и да ви кара да се чувствате горди.
Работите, за да живеете? Или обратното?

Последна актуализация: 04 март, 2019

Благодарение на технологичния напредък в наши дни, разполагаме с много възможности за учене и адаптиране на знанията към потребностите ни. Често може да чувате хората да казват, че трябва да си намерите работа, която наистина харесвате.  Така няма да се наложи да работите нито ден през живота си.

Ние обаче знаем, че това не е толкова лесно за изпълнение. За да си изкарват прехраната, хората понякога са принудени да практикуват професии, които не отговарят на личните им предпочитания. Те дори не изразяват ценностите, в които вярват.

Това не бива да бъде така. Ако трябва да прекарвате голяма част от деня си, затворен в среда, която е в разрез със собствените ви принципи, рано или късно това ще навреди на емоционалното ви здраве. Друга последица може да бъде влошаване на физическото ви здраве.

Животът е прекалено кратък, за да работите погрешната работа

Именно поради това, когато е възможно, трябва да залагате на работа, която отговаря на талантите ви. Преди всичко друго правете неща, които ви носят удовлетворение. Неща, в които сте добри и които ви карат да се чувствате добре.

Нека да поразмишляваме още по този въпрос.

Време за работа и време за живеене

Ако сте запознати с „теорията на трите осмици“, вече знаете, че в идеалния случай един ден се състои от 8 часа работа, 8 часа забавление и 8 часа почивка (сън).

Също така знаете, че невинаги нещата се случват по този начин. Понякога работната смяна се удължава с няколко допълнителни часа или пък настъпват промени в работния график, които ви костват ценни часове.

Експерти по работна психология очертават 3 профила хора, когато става дума за работа. Те са:

 1. Хората, които мразят работата си

Става дума за онези хора, които, независимо какви са обстоятелствата, са стигнали до онзи момент в кариерното си развитие, когато мразят работата си.

 • Това може да се дължи на различни фактори – лош мениджмънт, отровна работна среда, както и шеф/управител. който не цени и експлоатира своите служители. Ако обстановката е основана на постоянно състезание и работа под напрежение, определени колеги могат да ви накарат да намразите работата си и да се чувствате некомфортно. Тези колеги се превръщат в постоянен източник на стрес за вас.
Работите под напрежение
 1. Хората, които правят това, което трябва да се направи

В тази група определено влизат повечето служители. Работата за тях представлява задължение и необходимост. Затова се опитват да я свършат по най-добрия начин, по който могат.

Този начин на работа обаче накрая ви кара да се примирите. В един момент преставате да мечтаете за по-добър живот или пък за печалба от лотарията.

 • Ако не е налице някакъв сериозен дискомфорт, някои хора попадат в капана на рутината и дори започват да страдат от липса на мотивация. Те накрая губят своята движеща ги напред енергия.
 • Бавно изпадат в апатия и се примиряват с рутината, а това може да доведе до стрес и тревожност, поради отсъствие на лично удовлетворение. Всичко това се дължи на вътрешния дисонанс.
 • Работата се превръща в процедура, а не е нещо, което ни определя или ни кара да се чувстваме полезни и горди със себе си. Макар да има разлики между отделните хора, много от тях накрая биват сполетени от депресия, поради този начин на действие и мислене.
 1. Хората, които обичат това, което правят

В тази група хора влизат онези, които са открили своята житейска цел, която ги определя като личности. Те се идентифицират с професията си. За тези хора работата не е задължение, а по-скоро ги дарява със смисъл.

 • Като част от тази група вие ще работите не само, за да извличате удовлетворение от работата си. По този начин ще подобрите качеството на живот и на другите.
 • Хората, които обичат това, което правят и са били късметлии да открият среда и съмишленици, които ценят работата им, са намерили своето призвание.
 • Думата „поминък“ произхожда от латински и означава „призив отвътре, който ни кара да изразим своя глас в действие“. Това е нещо, което всеки един от нас трябва да почувства. Всички трябва да открием средствата, с които можем да постигнем това.
 • Те са олицетворение на идеята да работите, за да живеете, а не да живеете, за да работите.
Дали работите, за да живеете

“Номади на познанието”, работниците на бъдещето

В днешното сложно и постоянно променящо се общество нова работна сила се формира, която е колкото интересна, толкова и полезна. Става дума за  нар. “номади на познанието” (knowmads). Те се характеризират със следното:

 • Един “номад на познанието” може да бъде млад или възрастен човек, който знае, че притежава способност, полезна за другите. Освен това иска да я сподели с тях.
 • Той осъзнава, че работата му е и негова страст. Той я практикува независимо, без необходимостта от съвети или напътствия.
 • Тези хора обичат да се свързват, както лично, така и чрез технологични средства. Това е по принцип мястото, където осъществяват своята работа.
 • Един “номад на познанието” цени своята свобода. Той трансформира информацията в знание. Учи се, не се уморява и не се страхува от провалите, защото знае, че това е един от начините да получава нови знания.
Работите за бъдещето

Друг интересен момент при тези хора е, че те обичат да пишат книги и да преподават. Те търсят нови начини на работа и се опитват професията им да носи щастие както на самите тях, така и на останалите.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.