Приемайте всичко добро в живота

Буда ни учи, че миналото предопределя настоящето, а настоящето - бъдещето
Приемайте всичко добро в живота

Последна актуализация: 05 март, 2019

Доброжелателството и приемането доброто у всеки и всичко около нас може би не е нещо, което практикуваме ежедневно. Първо, това се дължи на факта, че хората често предпочитат да смятат, че „всички се справят добре, но не толкова добре колкото мен“.

Не всеки ден виждаме край себе си благородните, чисти и неегоистични желания. Освен това характерно е хората да желаят доброто на себе си и на хората най-близко до тях.

И сега… защо се бунтуваме да разпространяваме този тип мисли и желания спрямо всеки един човек по равно? Не трябва ли да бъде точно така?

Нещо, което трябва да не забравяте, е, че много от нашите действия, думи и поведение имат последствие.

Същото се отнася и до желанията.

Едно желание представлява визуализация на нашите мотиви и стремеж към действие. Ако искате добри неща да се случват на някого, винаги правите най-доброто, което можете, за да се получи така. Вие ще направите това убедително, тъй като истински чувствате, че така трябва да бъде.

Добрите пожелания на свой ред ви обогатяват като човек. Не струват нищо и постигат толкова много, защото трансформират вашите мисли и ум, елиминирайки негативния фокус и трудностите.

Днес ви окуражаваме да помислите на тази тема.

Добрата воля в позитивното мислене

Тази класическа идея, че „каквото повикало, такова се обадило“ винаги е отговаряла на реалността.

Далеч сме от мисълта да възприемем тези думи като детерминистична концепция, но си струва да имате предвид, че всяко действие върви ръка за ръка с последствия.

Генерирането на положителни мисли всеки ден е синоним на добро здраве. Не говорим за духовни теми или практикуване на произволна доброта, тъй като този тип поведение е обвързано с конкретните ваши религиозни или духовни предпочитания в живота.

Всичко добро
 • Да сте изпълнени с положителни мисли означава да се фокусирате върху живота по по-плодотворен начин. Когато искате добри неща да се случват, на вас, на вашето семейство и приятели, вие им показвате, че ги обичате и се грижите за тяхното благоденствие.
 • Истинският проблем изплува на повърхността, когато има хора, които „желаят най-лошото“ на онези, които не харесват. Какъв е смисълът от това? Какво печелят те по този начин? Всеки, който се наслаждава на злощастието на хората, е незрял.
 • Просто си припомнете етапите на морално развитие на децата, описани от Лоурънс Колберг.

Когато едно дете е на 6-7 години, то има един морален кодекс, който гласи, че „хората, които харесвам, заслужават всичко най-добро, а онези, които не харесвам, трябва да бъдат наказани“.

Този подход не е конструктивен, нито е социално приет. Не е казано, че трябва да се разбирате с всяко човешко същество край вас. Но това, че не се харесвате, не означава, че трябва да си желаете неуспехи и нещастие.

По-добре е да им пожелаете всичко най-добро в тяхното лично житейско приключение. В същото време вие продължавате да вървите по своя път и се надявате, че няма да ги срещнете отново, продължавайки обаче да желаете доброто на всички.

Всичко, което правите, мислите и желаете, винаги се връща при вас

Някои наричат това „законът на причинно-следствената връзка“, други – ефектът на бумеранга“. Тези термини могат да бъдат изтълкувани по начин, който е лесен за разбиране.

 • Вашите мисли и действия винаги водят по последствия. Една казана дума в неудачен момент може да накара човек, когото обичате, да си тръгне.
 • Когато желаете нещо лошо да се случи на някого, то може в дългосрочен план да накара други хора да ви изоставят, защото вие сте злобни и защото вашите злонамерени желания ги карат да се чувстват неудобно.
 • Всичко, което казвате, правите или желаете, оставя следа в средата около вас. Затова запомнете да премисляте какви могат да бъдат ефектите от думите ви, преди да ги изкажете.

Преди да направите нещо, помислете за последствията. Независимо от обстоятелствата винаги желайте всичко най-добро на хората край себе си. Това поведение е като да посявате семена, които един ден ще ви обогатят като човек.

Всичко, което правите, винаги се връща при вас

Свободни сте да създадете своето бъдеще

Буда ни учи, че „ако искате да познавате своето настояще, погледнете към миналото, тъй като настоящето е резултатът от него; но ако искате да узнаете своето бъдеще, погледнете към настоящето, защото то ще е причината“.

 • Тази представа е нещо съвсем простичко, но много мъдро. Вие сте свободен човек и архитект на своята собствена реалност. Всичко, което правите, носи след себе си последствия. Именно по този начин вие оформяте своето бъдеще малко по малко.
 • Само желаейки всичко най-добро на хората край себе си, вие извайвате своите емоции, своя начин на разбиране на живота.

Един подход, който е базиран на реципрочност и приемане на другите, отваря ума и подхранва сърцето.

В отговор човекът, който създава среда край себе си, която е изпълнена с позитивизъм и емпатия, обогатява всичко емоционално. Това му позволява да изгради много по-обещаващо и позитивно бъдеще за всички.

Струва си да помните това.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.


 • D’arcy, C., & Siddique, C. M. (1985). Marital status and psychological well-being: A cross-national comparative analysis. International Journal of Comparative Sociology. https://doi.org/10.1163/156854285X00024
 • Ruut, V. (1991). Is Happiness Relative. Social Indicators Research.
 • Gustavsson, B. (2002). What do we mean by lifelong learning and knowledge? International Journal of Lifelong Education. https://doi.org/10.1080/02601370110099489

Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.