Натравяне с лекарства: Знаете ли какво да правите?

Когато възникне натравяне с лекарства, неговата степен ще зависи от количеството погълнати лекарства и от характеристиките на човека.
Натравяне с лекарства: Знаете ли какво да правите?
Mariel Mendoza

Прегледано и одобрено от лекар Mariel Mendoza.

Написано от Редакционен екип

Последна актуализация: 27 декември, 2022

Симптомите и последствията от натравянето с лекарства зависят от лекарството, но всички те могат да бъдат еднакво смъртоносни. Степента на натравяне с лекарства зависи от количеството на погълнатото лекарство и от характеристиките на човека.

След това ще разгледаме различните видове натравяне заедно с някои указания за тяхното разпознаване и незабавните мерки, които трябва да се предприемат.

Пет вида натравяне с лекарства

Натравяне с лекарства: човек лежи до лекарства на пода

Натравянето с лекарства има различни симптоми и последствия. Всичко зависи от вида на лекарствата, количествата и индивидуалните характерстики на всеки човек.

Има пет вида натравяне с лекарства в зависимост от различни фактори и те зависят от:

1. Натравяне с лекарства: Степен на клинични усложнения

Когато става въпрос за натравяне с лекарства, неговите усложнения варират от леки до умерени и тежки.

2. Натравяне с лекарства: характеристики на това състояние

Симптомите на натравяне могат да бъдат бързи или отложени тъй като някои лекарства са бързодействащи докато други се проявяват след определен период от време.

 • Обратими или необратими натравявания: Когато става въпрос за необратими натравяния, човекът може да се възстанови веднага щом веществото се премахне от тялото. Обаче, увреждането е необратимо в противоположния случай. Всичко зависи от засегнатия орган и неговата функция. Обратимите и необратимите симптоми могат да възникнат едновременно.
 • Локално или системно натравяне: Местното натравяне се случва когато отровното вещество причинява увреждания в същото място, където навлиза в контакт с тялото. Обаче, има някои вещества, които могат да засегнат организма по систематичен или цялостен начин. Във всеки случай може да възникне комбинация от двете.

3. Времето на поява на симптомите

В зависимост от времето, което отнема за симптомите да се появят, можем да класифицираме натравянето по следния начин:

 • Остро натравяне: В тези случаи симптомите се появяват за по-малко от 24 часа и тяхното развитие може да варира
 • Подостро натравяне: Тези заболявания се появяват на различни нива и симптомите не се появяват веднага, но се проявяват след няколко дни
 • Хронично натравяне: Те се случват след продължително или повтарящо се поглъщане на отровно вещество. Може да бъде погълнато в малки количества, но се натрупва в тялото. Това е най-трудният за лекуване вид натравяне с лекарства.

4. Причината

Имайки предвид как са били получени, можем да ги разделим на:

 • Добровилни: Това са предумишлени натравяния, като например опити за самоубийство.
 • Случайни: Те се случват доста често когато става въпрос за лекарства. Те възникват поради смесване на лекарства, свръхдоза или комбинация с други лекарства или вещества като например алкохол.

5. Маршрутът на навлизане

Можем да класифицираме хранителните натравяния в зависимост от маршрута на навлизане. Могат да бъдат погълнати, чрез кожата и лигавицата, и венозно.

Признаци на натравяне с лекарство

Жена се държи с ръцете за главата
 • Замаяност и главоболие са често срещани симптоми при пациенти, засегнати от натравяне с лекарство. Обаче може да има и други клинични прояви.
 • Симптомите на натравяне с лекарства ще зависят от вида на лекарствата, маршрута на навлизане и характеристиките на всеки човек. Освен това, последствията ще зависят и ще бъдат фатални в някои случаи.

Симптоми на натравяне 

Това са някои от първите признаци или симптоми и те могат да бъдат често срещани и неспецифични:

 • Замаяност, главоболие и объркване
 • Отпадналост или хиперактивност и трудности при движението
 • Нарушен сърдечен и дихателен ритъм
 • Гадене и повръщане
 • Зрителни и езикови промени
 • Разстройство и болка в корема
 • Изгаряния и/или зачервявания по устните и устата заедно с кожни обриви в някои случаи

Какво да правим когато сме изправени пред натравяне с лекарство?

Трябва да действате бързо и да запазите самообладание ако се съмнявате, че човекът има натравяне с лекарства.

Симптомите на натравяне може да отнемат време за поява. Обаче, ако се съмнявате в натравяне, тогава не чакайте докато се появят първите симптоми.

Вместо това, първата стъпка която трябва да направите, е да се обадите във вашия местен център по токсикология веднага. Лекарят ще отговори и можете да обясните ситуацията, симптомите и лекарствата заедно с всички други детайли, които той иска за да може да ви помогне.

Ако знаете лекарствата, които са довели до натравянето, той ще да ви каже стъпките за първа помощ, които да следвате. Или ако се налага, той ще ви каже да се обадите на спешна помощ.

В същото време, прегледайте и наблюдавайте дихателните пътища, дишането и пулса на натровения човек. Не предизвиквайте повръщане, освен ако не сте под инструкциите на здравен специалист.

Заключение

Изправени пред евентуално натравяне с лекарства, първата помощ, която указвате преди да стигне здравния специалист, може да спаси човешки живот. Имайте предвид, че винаги трябва да правите това под инструкциите на медицински специалист.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.