Какво представлява системата за проверка на лекарствата?

Целта на европейските системи за проверка на лекарствата е да се разпознаят лесно лекарствата чрез печатни кодове и прикрепването на устройства за сигурност към външната част на пакета.
Какво представлява системата за проверка на лекарствата?
Iván Losada

Написано и проверено от хиропрактик Iván Losada.

Последна актуализация: 25 август, 2022

Системата за проверка на лекарствата е отговор на директивата, предназначена за борба с често срещаните фалшиви лекарства. В тази статия ще ви обясним какво представлява.

Системата за проверка на лекарствата и опасностите от фалшивите лекарства

Фалшивите лекарства са евтино престъпление, което е насочено срещу фармацевтичната индустрия и правителството. Това е предимно защото измамниците не плащат данъци. Обаче, неконтролираните вещества също представляват сериозна опасност за здравето.

Следователно, хората, които се нуждаят от лекарства, консумират фалшиви лекарства, които не съдържат активните съставки, които се изискват за лечението на тяхното заболяване. Също така, те може да попият токсични продукти или някои с различна степен на странични ефекти.

Цели на системата за проверка на лекарствата

Системата за проверка на лекарствата: една жена гледа надписа на опаковката на едно лекарство

Крайната цел на системата за проверка на лекарства е да определи указанията, споразумението за безопасност и техническите правила на лекарствата. Всички те ще позволят идентификацията на автентичността на лекарствата, продавани в аптеките. Също така, цели да се пребори срещу интернет продажбата на фалшиви лекарства.

Мерките за безопасност, които са въведени, целят лесното разпознаване на лекарствата чрез принтирани кодове и устройства за безопасност на външните повърхности на кутиите с лекарства. Това повишава и затяга контрола в аптеки, продаващи лекарства по интернет и увеличава изискванията за регистрация на търговец на едро.

Тези мерки за сигурност ще оставят протокол и при влизане и излизане от аптеките. Тези, които работят онлайн, както и тези в болниците- държавните и частните.

Какво дава системата за проверка на лекарствата?

 • Уникален код и идентификация за всяко лекарство.
 • Уникална и консолидирана база данни за цялата индустрия, търговия и администрация.
 • Верификацията на всяко лекарство в точката на разпределение.
 • Ще улесни безопасността на пациента и в същото време ще защити неговото лично пространство.
 • Освен това, ще даде път на глобалните предимства от универсалното сигнализиране на всички лекарства.
 • Също така, ще даде уникален сериен номер за всяко лекарство.
 • Ще улесни мерките за сигурност и в същото време ще ги направи по-надеждни и силни.
 • Накрая ще окуражи участието и ще включи всяка област от фармацевтичната система.

Мерки за сигурност

Снимка на различни лекарства

Мерките за сигурност гарантират автентичността на лекарствата чрез системата за проверка на лекарства. Като цяло, е характерно за всички страни членки на ЕС и служи за разпознаване на аптеки, които продават лекарства без рецепта онлайн.

Също така, строгият контрол и стандарти са на място във връзката със състава на лекарствата, активните съставки и производителите и търговците на едро. Кутиите на лекарствата ще носят устройства за безопасност, наречени „Damatrix”, които трябва да се включат към производствените линии на фармацевтичната индустрия. Целта е да се потвърди автентичността и да се предотврати манипулацията.

Приложение

Като цяло, следните организации са част от развитието и изпълнението на европейските регламенти:

 • Международна федерация на фармацевтичните компании
 • Федерация на фармацевтичните търговци на едро
 • Асоциация за достъпни лекарства
 • Общият фармацевтичен съвет

Тази система за проверка влезе в сила на 9 февруари 2019, във всички страни от европейския съюз, след три години работа. Обаче, някои дейности все още са в очакване в някои страни, преди напълно да се спазят.

Фармацевтичната индустрия е инвестирала повече от 200 милиона евро за да приспособи своите производствени линии към новите изисквания, започнати от въвеждането на новата система за проверка на лекарства. Следователно, разпространението на фалшиви лекарства на пазара е много ниско и винаги е свързано с продажбата на лекарства онлайн. Обаче, специалистите твърдят, че е добра предпазна мярка, която ще е полезна за потребителите, индустрията и държавата.

Като цяло, тази система за проверка на лекарства ще бъде ключов механизъм за ефективна проследимост на лекарствата.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.