Видео игрите: какво е влиянието им върху подрастващите?

28 Юни, 2020
Притеснени ли сте относно това как видео игрите се отразяват на подрастващите? Играенето на видео игри заедно с вашите деца и обсъждането на съдържанието на играта, както и наблюдаване на дейностите, са някои от предложенията и препоръките, които можете да следвате.
 

Обществото като цяло вярва, че видео игрите засягат подрастващите предимно по отрицателни начини. Обаче, е важно да разберете кои от тези твърдения са митове и кои са основани на доказателства.

Точно като останалите съществуващи технологични средства днес, видео игрите имат своите приложения. Обаче, има много различни променливи като например възраст, продължителност на играта, темите, които адресират видео игрите и дори характеристиките на потребителите- в този случай, подрастващите.

Вижте също: Извънкласни занимания за децата в предпубертета

Как видео игрите се отразяват на подрастващите

Някои проучвания показват, че някои видео игри могат да подобрят когнитивните параметри, както и способността да се разрешават проблемите и обработването на информация. Обаче, други сигурни източници предупреждават за евентуалните рискове.

Американската академия по детска и възрастова психиатрия на подрастващите (ААСАР) на Северна Америка подчертава това:

„Момичетата средно прекарват повече от един час на ден играейки видео игри и момчетата прекарват повече от два часа. Тийнейджърите често прекарват дори повече време от по-малките деца.“

Видео игрите: едно момче играе с ентусиазъм
 

Пристрастяването към видео игрите може да предизвика различни проблеми при възрастните, особено в поведението им.

По подобен начин, изследователите от тази научна общност изтъкват, че видео игрите са станали много сложни и реалистични. Някои игри се „свързват с интернет, позволявайки на децата и тийнейджърите да играят и да водят разговори с възрастни и непознати играчи.“ Следователно, е важно да сме наясно и запознати с евентуалните опасности и да сме предпазливи.

Някои игри имат образователно съдържание. Обаче, много от тези, които са най-популярни, съдържат също отрицателни аспекти: те насърчават насилието срещу хора и животни. Също така, някои дори съдържат предубедителни или дискриминационни характеристики, насилие между половете и стереотипи, които засилват упоритостта на определени отрицателни стигми.

Евентуалните ефекти от употребата на видео игрите при подрастващите

Повечето от тези притеснения са свързани с ефекта от прекомерното играене на видео игри от младите хора и тяхната намеса с ролите и героите, както и трудностите при контролирането на времето, през което играят.

Кои са някои от евентуалните вредни ефекти на видео игрите?

Въпреки че не е възможно да се говори за всички отрицателни ефекти, е важно да се знае следното:

 • По-малко време за социализиране с приятели и семейство.
 • Недостатъчно време за училище и дейности в свободното време.
 • По-малко упражнения и по-заседнал начин на живот, с по-голям риск от затлъстяване.
 
Едно момче се усмихва и играе на видео игра

Освен проблемите в поведението, пристрастеността към видео игри може да създаде заседнал начин на живот и да има последствия за здравето.

Какво можете да направите?

 • Семейството и образователните институции трябва да насърчават по-доброто приложение на видео игрите. Освен това, те ще намалят опасните ефекти и вместо това ще насърчат предимствата.
 • Изберете видео игри, които можете да играете заедно с децата си и се уверете, че ще разговаряте за съдържанието на играта. Също така, наблюдавайте всякакви социални контакти, възникващи по време на видео играта.
 • Сред същите линии, е важно да установите конкретно време за игра и да приложите в сила тези времеви рамки.

Вижте също: 3 послания, които да предадем на тийнейджъра

Като цяло, е важно да се има предвид, че има много различни съществуващи видео игри, като например платформи.

Тези видове видео игри са тези, които преминават от една определена платформа към следващата, в следващ екран и в същото време да се преодоляват препятствия. Те подпомагат по-бърз мисловен процес, тъй като действието се развива с бързи темпове. Обаче, поради тази причина, те могат да предизвикат много изтощение и забавят концентрацията по време на последващите действия.

 

Междувременно, същестуването на спортни и неспортни игри, както и стимулационни и със стрелби, или бойни игри, където има „боеве с бързо темпо с бойни изкуства или огнестрелни оръжия“ не са много здравословни поради същите причини. Тези игри с насилие най-вероятно са с най-лошата слава и са дали като цяло на видео игрите лошо име. Всъщност, някои проучвания показват, че тези игри пълни с насилие могат да повишат насилствено поведение при деца, които ги играят.

В заключение:

 • Видео игрите са тук за да останат, така че не е добра идея да ги забранявате. Вместо това, правилният надзор- чрез придружаване- е най-добрия вариант. Това позволява на родителите да покажат на подрастващите как да използват безопасно технологиите, започвайки от ранна възраст
 • Необходимо е да се опровергаят митовете, че винаги има негативна връзка между порастването и видео игрите. Като всичко, видео игрите може да са добри и дори да дават предимства, ако се използват правилно.
 • Консултирайте се с други родители, учители и здравни специалисти за тези проблеми, защото когато няма умения при родителите, тези хора могат да бъдат много полезни.
 
 • American Academy of Child and Adolescent Psichiatry, AACAP, www.aacap.org
 • Ana Ramos. “El uso de los videojuegos en los niños, ¿benefician o perjudican?, agosto 2013 en lamenteesmaravillosa.com
 • Shao R, Wang Y. The Relation of Violent Video Games to Adolescent Aggression: An Examination of Moderated Mediation Effect. Front Psychol. 2019;10:384. Published 2019 Feb 21. doi:10.3389/fpsyg.2019.00384
 • Saquib N, Saquib J, Wahid A, et al. Video game addiction and psychological distress among expatriate adolescents in Saudi Arabia. Addict Behav Rep. 2017;6:112–117. Published 2017 Sep 28. doi:10.1016/j.abrep.2017.09.003
 • Kimmig AS, Andringa G, Derntl B. Potential Adverse Effects of Violent Video Gaming: Interpersonal- Affective Traits Are Rather Impaired Than Disinhibition in Young Adults. Front Psychol. 2018;9:736. Published 2018 May 16. doi:10.3389/fpsyg.2018.00736