Законът за непредвидените последици: какво представлява и защо е важен?

Законът за непредвидените последици твърди, че понякога резултатите са много различни от първоначалните ни намерения. И така, какво можем да направим? Научете повече в тази статия!
Законът за непредвидените последици: какво представлява и защо е важен?

Последна актуализация: 10 юли, 2022

“Размахването на крилете на пеперуда може да предизвика ураган в друга част на света.” С тази фраза можем да обобщим какво представлява законът за непредвидените последици.

Въпреки че тази теория се използва за илюстриране на теорията на хаоса, тя има и психологически конотации. Това означава, че в много случаи последствията от определено действие не могат да бъдат предвидени. Същото важи и за събития, които не са били предвидени.

Какво представлява законът за непредвидените последици?

Законът за непредвидените последици предполага, че когато се вземат определени решения, често нещо остава извън това, което вярваме, че ще се случи. Това е тази граница на несигурност, която не позволява сценарият напълно да бъде предвиден. Това се случва поради сложността на самия живот, но и поради други причини, като например променящите се обстоятелства.

Уместността на това, което този закон повдига, е имплицитната идея за потенциал. Това означава, че всяко решение или проект има различни сценарии, които можем да си представим. Те обаче се променят от различни фактори като време, общество или личности.

Това малко наподобява начина, по който работят еволюцията и движението. Преди няколко години никой не е предполагал, че откриването на даден факт може да доведе до други и до раждането на повече неща. Например, помислете за откриването на ДНК.

В този смисъл непредвидените последици могат да бъдат както положителни, така и отрицателни. Те могат да означават прогрес или унищожение.

Какво представлява законът на непредвидените последици?
Ефектът на доминото се счита за по-сложен и по-малко линеен, когато се мисли за непредвидени последици.

Произходът на непредвидените последици

Чрез функционален анализ Робърт Мертън, известен социолог, се интересува от това как данните влияят върху структурите, причинявайки определени последствия. По този начин той се опита да обедини това, което познаваме като средства-действия-цели, прогонвайки идеята за линейност.

Ако А се случи, това не винаги ще доведе до Б.

По този начин е възможно да се осъзнае, че в много случаи хората са ангажирани с постигането на определени цели, чиито резултати са далеч от очакваните. По този начин беше възможно да се отговори на напрежението и социалната дисфункция , които причиняват разстройството.

Например, може да мислим, че определена мярка може да бъде изгодна за социална група. Въпреки това, често има съпротива срещу промяната, която пречи. По този начин, вместо да се получи положителен резултат, има отрицателна социална реакция.

Какво да имате предвид в ежедневието

Законът за непредвидените последици работи в малък, среден и голям мащаб. Тоест, прилага се в домашната и работната среда, но също и на държавно ниво, с публичните политики. Следователно неговата полза или опасност може да засегне по-голям или по-малък брой хора.

Въпреки че не всичко може да се предвиди, някои от действията, които могат да се имат предвид, за да не се изгуби от поглед ефекта на закона за непредвидените последици, са следните:

  • Мислете в средносрочен и дългосрочен план. Предлага се промените да се проектират в различни времеви сценарии. Например, представете си ги след 10 месеца и 10 години.
  • Говорете с различни хора. Това ще даде възможност за различни гледни точки. Често се прилагат мерки или се вземат решения въз основа на собствена идея, но реалността на реакциите на другите е неизвестна. Да се ръководиш от интерсекционалността трябва да бъде наложително при всяко решение.
  • Използвайте творческо мислене. То включва възможността да проектирате сценарии и резултати по много различен начин от очакваното, с обектива на най-малко очакваното. С други думи, става въпрос за мислене извън рамката.
  • Представете си най-добрите и най-лошите резултати. Например, за да се оцени потенциалната вреда или полза от предприемането на определено действие, е необходимо да се оцени какво би се случило в най-добрия и най-лошия сценарии, като се мащабира максимално влиянието на това решение.
  • Задайте си въпроса защо правите нещо. Запомнете и помислете върху първоначалното намерение. Понякога откриваме, че всъщност не става въпрос за алтруистични цели със социалната система, от която искаме да се възползваме, а по лични, егоистични причини.
  • Попитайте за обратимостта на решението. Всеки път, когато направим крачка напред с нещо, сценарият се променя. Ако обаче резултатът не е добър, трябва да знаем дали е възможно да отстъпим.
Непредвидени последици
Когато вземаме важни решения, винаги трябва да обмисляме най-лошия и най-добрия от всички възможни сценарии.

Винаги има марж

Тази теория също ни приканва да сложим край на идеята, че сме затворени системи. Следователно, дори да вярваме, че всички условия са под контрол, непредвидени фактори възникват винаги, когато хората се намесят.

Всички сме повлияни от различни обстоятелства и имаме различни траектории и преживявания. Всички ние също имаме емоции, мисли и чувства.

Ето защо винаги има марж, който не можем да предвидим. Нашите граници винаги трябва да се ръководят от етика и зачитане на правата в най-широк смисъл: за хората, за екосистемите, за животните.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.


  • Noguera, J. A. (2003). Robert K. Merton. Papers: revista de sociologia, 161-164.
  • Cataño, Gonzalo (2006). Robert K. Merton. Espacio Abierto, 15(1y2),369-389.[fecha de Consulta 1 de Mayo de 2022]. ISSN: 1315-0006. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12215219

Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.