Репродуктивният цикъл на вирусите

Репродуктивният цикъл на вирусите е процес, при който те използват живо същество, за да се размножават. След като вирусите се размножат, те увреждат същия организъм, за да се освободят и да се размножат в друго тяло.
Репродуктивният цикъл на вирусите

Последна актуализация: 17 юни, 2022

Репродуктивният цикъл на вирусите е сложен и интересен. Тези частици нямат клетки и следователно не могат да се възпроизвеждат сами. За да го направят, им е необходим гостоприемник, тоест жив организъм. Вътре в този организъм вирусите могат да се възпроизвеждат, докато навън е вероятно да бъдат унищожени.

Има два различни типа репродуктивни цикли на вируси:

  • Литичен
  • Лизогенен

Литичният репродуктивен цикъл се осъществява, когато вирусът навлезе в клетката и незабавно презаписва генетичния си материал върху нея. Тоест бързо и директно атакува клетките.

В лизогенния цикъл обаче вирусите се вмъкват в ДНК на клетките на гостоприемника. Когато правят това, е много трудно да бъдат открити и могат да се размножават, без да бъдат забелязани. С други думи, те се маскират вътре в структурата, която заразяват.

Стъпките на репродуктивния цикъл на вирусите

Не забравяйте, че вирусите са структури, които се състоят само от нуклеинови киселини и някои протеини. Поради това те са много малки. Учените не ги класифицират нито като живи същества, нито като мъртви. Те обаче правят две неща, които са характерни за живите същества: взаимодействие и възпроизвеждане.

Вирусите съдържат генетична молекула, която почти винаги е заобиколена от протеиново и захарно покритие. Когато пристигнат в клетка-гостоприемник, те влизат в ядрото и го превземат: тоест, те го пускат да работи в своя собствена полза. След това започват да се размножават.

Розово графично представяне на вирус.
Вирусите са частици, които използват метаболитните механизми на клетките, за да се възпроизвеждат.

Може да искате да прочетете: Как се променят вирусите04.05.2020

Фаза на адсорбция и проникване

Първата фаза от репродуктивния цикъл на вирусите е адсорбция или прикрепване. Това е моментът, в който вирусът влиза в контакт с организма, който ще зарази. По принцип това се случва на случаен принцип: както когато някой кихне и има човек близо до него.

Това, което се случва след това, е, че вирусът разпознава рецепторите на клетката, в която ще живее, и когато го направи, той се придържа към мембраната на тази клетка. След това започва втората фаза на репродуктивния цикъл на вирусите, която е проникване. Това е, когато вирусът инжектира своя генетичен материал в клетката, към която е прикрепен.

Процесът е подобен на това, което се случва със спринцовка, но в този случай вирусът инжектира генетична информация. За да направи това, той трябва да разруши клетъчната мембрана и прави това чрез освобождаване на ензим.

Фаза на умножение и сглобяване

След като вирусът проникне в клетката на своя гостоприемник и я превземе, може да започне следващата фаза от неговия репродуктивен цикъл: размножаване. Това е, когато вирусът репликира своя генетичен материал. Вирусът иска да създаде нужните му компоненти, за да създаде нови вирусни частици.

Тъй като има различни видове вируси, има различни начини за завършване на този процес. Когато процесът на умножение приключи, започва сглобяване. Това е, когато различни части се съединяват в структура, която образува нови вириони или тялото на вируса.

Сини вируси с червено ядро, след репродуктивния цикъл на вирусите.
Възпроизвеждането на вируси в клетките се причинява от генетична информация.

Фаза на освобождаване

Последната фаза е освобождаването на новите вирусни тела или вириони извън клетката. Те се разпространяват, докато намерят нова клетка гостоприемник и след това повтарят целия репродуктивен цикъл.

Някои видове вируси форсират освобождаването на вирионите. Тоест те напускат, като разрушават мембраната на клетката, в която са създадени. Ако вирусът има липидна обвивка, тогава се извършва процес, наречен пъпкуване. В този случай вирусите вземат част от мембраната на клетката гостоприемник и се покриват с нея.

Както можете да видите, в тази последна фаза вирусите разрушават клетъчните мембрани и това води до смъртта на клетката. Този процес се повтаря отново и отново: вирусите преминават през тялото, убивайки клетките.
Тялото активира имунната система, за да се бори с тях и да предотврати нанасянето на увреждания. Ако имунната система не може да се справи, трябва да използвате лекарства, за да спечелите битката. Ако лечението е неуспешно, тогава настъпват сериозни заболявания или дори смърт.

Защо е важно да разберем репродуктивния цикъл на вирусите?

Разбирането на жизнения цикъл на вирусите ви позволява да мислите за най-добрия начин да се предпазите от тях. Предотвратяването на разпространението на тези частици е важно, тъй като няма много ефективни антивирусни лекарства. Вирусните заболявания могат да бъдат леки, като настинка, но и много сериозни, като СПИН или COVID-19.

Колкото повече разбирате репродуктивния процес, толкова по-добре ще можете да се борите с тях. Ваксините и лекарствата са създадени с помощта на това знание, поради което то е толкова важно.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.


  • Gomez-Lucia, E., Doménech, A., Benítez, L., Prieto, C., Simarro, I., & LePoder, S. (2019). Virus animales, su transmisión y enfermedades que producen, un MOOC para todos. VetDoc. Revista de Docencia Veterinaria, 3, 39-40.
  • Vílchez, Glenda, and Guillermina Alonso. “Alcances y limitaciones de los métodos de epidemiología molecular basados en el análisis de ácidos nucleicos.” Revista de la Sociedad Venezolana de microbiología 29.1 (2009): 6-12.
  • Mora, Nancy J., and Julieta Farina. “Propuesta de enseñanza del modelo de membrana celular basada en un modelo analógico y teatralización.” Revista d’innovació docent universitària: RIDU 11 (2019): 46-53.

Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.