Различните видове химиотерапия

Има различни видове химиотерапия. Всеки един от тях есе избира въз основа на рака, който трябва да бъде лекуван и състоянието на пациента. В тази статия ще ви представим най-често използваните форми и фармакогологични съставки на химиотерапията.
Различните видове химиотерапия
Mariel Mendoza

Прегледано и одобрено от лекар Mariel Mendoza.

Написано от Редакционен екип

Последна актуализация: 27 декември, 2022

Както вероятно знаете, химиотерапията е един от най-често използваните методи за лечение на рак. Той използва различни видове лекарства, което означава, че има различни видове химиотерапия.

Целта на тази терапия е да се унищожат раковите клетки, за да се излекува болния. Всички видове химиотерапия засягат не само раковите, но и здравите клетки. Което означава, че имат тежки странични ефекти.

В тази статия ще ви разкажем за различните видове химиотерапия и основните им характеристики.

Алкилиращи агенти

Алкилиращите агенти достигат най-високото си ниво на активност по време на периода на възстановяване и не са специфични към циклите на клетките. Медицинските специалисти могат да назначат различни видове химиотерапевтично лечение:

 • Първо – деривати на иприт. Като циклофосфамид например.
 • Второ – етиленимини. Хексаметилмеламин е такъв пример.
 • Хидразини и триазини. Като алтретамин и прокарбазин.
 • Нитрозоуреи. Те са уникални, тъй като за разлика от повечето видове химиотерапевтични терапии, те могат да преминат кръвно-мозъчната бариера, мембраната, която предпазва мозъка. Затова са полезни в лечението на мозъчни тумори.
 • И накрая – соли на метали.

Растителни алкалоиди – вид химиотерапия

При този вид химиотерапия се използват някои растения. Например винка-алкалоидите се произвеждат от растението мадагаскарско цвете  –  Catharanthus rosea.  Към тази група спадат и таксаните, добивани от кората на Тихоокеански тис.

Всички химиотерапевтични лекарства от групата на растителните алкароиди, за разлика от предходната група, са специфични за клетъчните цикли. Това означава, че те атакуват клетките в зависимост от фазата на делене, в която се намират. Освен винка-алкалоидите и таксаните, към тази група спадат и подофилотоксините и камптотециновите аналози.

Болнично лечение

Медицинските специалисти назначават вида на химиотерапията, която ще бъде прилагана, със съгласието на пациента.

Прочетете и: Нова молекула в борбата срещу рака на яйчниците и панкреаса 

Противотуморни антибиотици

Това е друга група химиотерапевтици добивани от натурални вещества. Вместо от растения, тази група химиотерапвтици се добива от разновидности на почвените гъбички Streptomyces.

Противотуморните антибиотици оказват ефекта си върху раковите клетки в различни етапи на клетъчния цикъл, а не в определено време, както споменатите по-горе други химиотерапевтици. Ето и някои от най-често използваните средства от тази група:

 • Антрациклини. Като доксорубицин или епирубицин. Тези лекарства имат продължителен кардиотоксичен ефект.
 • Хромомицини. Например дактиномицин.
 • Митомицин
 • Блеомицин

Антиметаболити

Този вид средства за химиотерапия са много близки до естествените молекули в клетките. Затова, когато в клетъчния метаболизъм попаднат тези вещества, те притежават способността да блокират клетъчното делене.

Антиметаболитите се класифицират според веществата, с които взаимодействат:

 • Антагонисти на фолиевата киселина. Метотрексат.
 • Антагонисти на пиримидина. 5-флуороурацил или капецитабин.
 • Антагонисти на пурините. 6-меркаптопурин.
 • Инхибитори на аденозин дезаминазата. Кладрибин, флударабин, неларабин и пентостатин.
  Видове химиотерапия

Препоръчваме ви да прочетете и: Бучка на шията: всичко, което трябва да знаете

Инхибитори на топоизомеразата

Ефектът на тези лекарства се крие в способността им да взаимодействат с действието на ензимите топоизомераза ( I и II). Тези ензими са отговорни за манипулирането на ДНК структурата, необходима за репликирането. Два примера за такива лекарства са иринотекан и етопозид.

Различни антинеопластици

Както показва името на тази група, тя включва химиотерапевтици, които не принадлежат към останалите групи, тъй като са уникални. Някои от тях са:

 • Митотан
 • Аспарагиназа и пегаспаргаза
 • Естрамустин
 • Ретиноиди

Заключение

Освен средствата за химиотерапия, има много други видове терапии при рак като насочените терапии, имунотерапията и хормоналната терапия. Всички тези терапевтични средства позволиха отбелязването на голям напредък в борбата срещу рака.

Въпреки това все още ракът е едно голямо предизвикателство пред учените и предстоят бъдещи проучвания в областта на терапевтичните подходи към болестта. Целта е да се открият строго специфични видове химиотерапевтици, атакуващи единствено туморните клетки.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.


 • Chacon, R. D. (1973). QUIMIOTERAPIA. Cirugia Del Uruguay.
 • American Cancer Society. (2013). Quimioterapia para el cáncer de seno. 02/26/2013.
 • Lasquetty y Blanc, B. F. (1988). Quimioterapia antineoplásica. Revista de Enfermeria (Barcelona, Spain).

Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.