Прекомерното екранно облъчване при децата

Прекомерното екранно облъчване по време на детството може да окаже негативно влияние върху развитието на децата. Може да засегне процеса на учене и изграждане на взаимоотношения.
Прекомерното екранно облъчване при децата

Последна актуализация: 12 февруари, 2021

Има проведени научни проучвания, показващи, че прекомерното екранно облъчване при децата е свързано с нарушения в умственото и социално-емоционално развитие. Когато говорим за екранно облъчваме имаме предвид това на телефоните, таблетите, телевизорите, компютрите и т.н.

Често родителите не си дават сметка за последиците от прекомерното екранно облъчване върху децата. В тази статия основно използваме информация от скорошно изследване на Madigan, S., Browne, D., Racine, N., Mori, C., Tough, S. (2019), публикувано в JAMA Pediatrics от Американската педиатрична асоциация.

Изследването със заглавие „Връзката между продължителното екранно облъчване и представянето на децата в тест за развитие“ се спира на различните последици, които могат да се наблюдават при децата, ако прекаляват с използването на гореспоменатите устройства.

Научно изследване относно прекомерното екранно облъчване при децата

Ще разделим съдържанието на проучването и изводите от него в отделни параграфи. По този начин по-лесно ще можете да четете и разберете поднесената ви информация.

Прекомерното екранно облъчване при децата пречи на развитието им.

Изследването

Проучването следи отблизо развитието на 2400 деца в Канада. То показва, че колкото повече време прекарва детето пред екрана на възраст между 2-3 години, толкова по-лошо е представянето му на 4-5 години.

Изследването се спира на развитието на децата в 5 области:

 • Общуване
 • Груби двигателни умения
 • Фини двигателни умения
 • Разрешаване на проблеми
 • Социални умения

Например, за да се прецени нивото на комуникативност, учените питат децата дали могат да формират изречения от четири думи, както и да разпознават частите на тялото.

За оценка на двигателните умения децата били помолени да застанат прави или да подреждат мъниста. Заключението било, че колкото повече време прекарват децата пред екраните, толкова по-лошо се представят на въпросните упражнения.

Според учените през първите 5 години от живота, мозъкът е най-чувствителен към различни видове стимулиране. Този период е познат като критичен. Той е изключително важен за развитието и съзряването.

Последици от прекомерното екранно облъчване при децата

Всичко показва, че прекомерното екранно облъчване при децата е причина те да пропуснат много важни възможности. То може да наруши и попречи на следното:

 • Социалните умения и развитие на общуването (връзките с други хора)
 • Двигателните умения, тъй като насърчава воденето на заседнал начин на живот
 • Развитието на тесни връзки с хората
 • Образованието и контролирането на емоциите

Когато децата дълго време са взрени в екраните, могат да загубят способността си за развитие на междуличностни, двигателни и комуникативни умения, както е споменато във въпросното изследване.

А това води до следния сериозен извод: прекомерното екранно облъчване оказва влияние върху развитието на децата на всички нива. То може да попречи интелектуалното им развитие, придобиването на умения, да ги направи по-малко знаещи в сравнение с децата, които използват отговорно въпросните устройства.

Дългото екранно облъчване и здравето на децата

Обществено-икономически и полови различия

Според проучването, момичетата прекарват по-малко време пред екрана и се представили по-добре в 5-те наблюдавани области.

От друга страна драстичното намаляване на груповите игри, които доскоро бяха основно средство за изграждане и социално-емоционална обучение на децата, е тревожно. Дългото време, прекарано пред екрана, отнема от това за индивидуални и групови игри.

Друго важно откритие на проучването е, че децата в предучилищна възраст, на които им се чете повече, спортуват повече, спят повече или родителите им са с по-ниски нива на депресия, се представят много по-добре.

Проучването показва, че хората с по-ниско обществено-икономическо положение прекарват повече време пред екрана. В резултат на това и децата в тази среда са най-засегнати.

Препоръчваме ви да прочетете и: Как да насърчите съвместната игра при децата

Децата страдат от последиците на прекомерното екранно облъчване

Въпреки че изследователите вече бяха доказали научно, че в последното десетилетие се наблюдават немалко вредни последици от прекомерното екранно облъчване, това проучване също стигна до важни изводи. За първи път голямо проучване, обхващащо 2400 деца, показва директната връзка между стоенето пред екрана и влошеното развитие на децата.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.


 • Hale, L., & Guan, S. (2015). Screen time and sleep among school-aged children and adolescents: a systematic literature review. Sleep medicine reviews21, 50-58.
 • Madigan, S., Browne, D., Racine, N., Mori, C., & Tough, S. (2019). Association between screen time and children’s performance on a developmental screening test. JAMA pediatrics173(3), 244-250.
 • Tandon, P. S., Zhou, C., Sallis, J. F., Cain, K. L., Frank, L. D., & Saelens, B. E. (2012). Home environment relationships with children’s physical activity, sedentary time, and screen time by socioeconomic status. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity9(1), 88.

Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.