Как да насърчите съвместната игра при децата

Наясно ли сте с предимствата от съвместната игра при децата? Това е вид съвместна рекреационна дейност, която подпомага работата в екип за постигането на обща цел.
Как да насърчите съвместната игра при децата

Последна актуализация: 28 юли, 2020

Съвместната игра при децата е развлекателна дейност, която подпомага работата в екип. Намерението е да се постигне обща цел вместо да се фокусира върху конкуренцията. Този дидактически инструмент е чудесен за възпитаване в ценности по този период и възраст. Също така е чудесен начин за подпомагане на стратегии за развиване на социални умения като възрастни.

Съвместната игра при децата

Концепцията за колаборативна или съвместна игра цели да е алтернатива на конкурентните игри със забавни дейности, развити в спокойна и приятелска обстановка. При тях, всички деца могат да участват без изключение или дискриминация. Освен това, всеки един от тях може да допринесе за техните уникални умения.

Както виждате, има много предимства от съвместната игра при децата. Краткосрочно, помага за създаването на градивна образователна среда. Освен това, дългосрочно, подпомага положителните умения за социална комуникация.

Причини за насърчаване на съвместната игра при децата

1. Съвместната игра при децата създава наблюдателност, уважение и солидарност.

Съвместната игра при децата: 4 деца играят с въже

Емпатията е една от ценностите, практикувани в съвместната игра, целта е да се насърчи наблюдателност и уважение към връстниците.

Първо, една съвместна игра се основава върху принципите на уважението и солидарността. Освен това, се подпомага информираността за борбата срещу дискриминация. Също така, може да е стратегия за справяне с тормоза.

Някои училища вече са въвели тези видове техники, които карат децата да имат уважение към техните съученици. По този начин, могат да се поставят на мястото на другия и да разберат начини как да се справят заедно с предизвикателствата.

2. Съвместната игра е за сътрудничество и работа в екип.

Този вид игра включва всички участници и ги кара да си помагат един друг. Всъщност е важно да се намери начин за групова работа като екип за справяне с играта. Така че, в никакъв случай не може детето да спечели индивидуално, както е случая с много игри, защото всички те имат общ външен елемент.

Както виждате, децата се учат да ценят специалните умения един на друг и да знаят кога да ги използват. Например, ако едно дете е добро по математика, но не по спорт, тогава то няма да бъде изключено от групата, защото няма да могат да спечелят състезанието. Вместо това, те ще са отговорни с някоя друга задача, свързана с него.

3. Подобрява комуникационните умения.

Деца пеят и свирят

За да се осъществи този вид игра, децата трябва да общуват едно с друго. Също така, те така си подобряват социалните умения.

За да разрешат тестовете или предизвикателствата, включени в играта, децата трябва да установят добра комуникация със своите връстници. Така че, те се учат как да изразяват себе си и да изказват мнението си.

В същото време, всички те учат как да изслушват един друг. Тази стратегия търси да балансира комуникацията между деца, които рядко говорят с тези, които постоянно говорят. Освен това, има еднакви възможности за всички.

4. Съвместната игра учи как да се разрешават конфликтите.

Чрез играта, децата не са наясно, че те учат как да разрешават конфликтите.

Първата стъпка е да се научат да изразяват нуждата от разрешаване на конфликти. Така че, те проверяват ефективността от тази стратегия и след това я пренасят в други ситуации като например в клас или по време на почивка. По подобен начин, те ще се научат да използват това умение в семейната им среда и в работната им среда когато станат възрастни.

5. Подпомага самочувствието.

Три деца с топки в ръцете

Съвместната игра насърчава самоувереността и самочувствието.

Накрая, концепцията за съвместна игра засилва самочувствието на всяко дете. Чрез тази дейност, те се учат да осъществяват важна функция за групата, за постигане на обща цел. Те може дори да открият таланти, за които не са знаели, че имат, след наблюдаване на техните връстници.

Съвместната игра е чудесен образователен инструмент за внасяне в образователната среда. Децата са като попивателни гъби и попиват всичко, което видят. Освен това, те ще интегрират всички тези ценности по сравнително спонтанен и естествен начин.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.


  • Bay-Hinitz, A. K., Peterson, R. F., & Quilitch, H. R. (2006). Cooperative games: a way to modify aggressive and cooperative behaviors in young children. Journal of Applied Behavior Analysis. https://doi.org/10.1901/jaba.1994.27-435
  • Creighton, S., & Szymkowiak, A. (2014). The Effects of Cooperative and Competitive Games on Classroom Interaction Frequencies. Procedia – Social and Behavioral Sciences. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.04.402
  • Marker, A. M., & Staiano, A. E. (2014). Better Together: Outcomes of Cooperation Versus Competition in Social Exergaming. Games for Health Journal. https://doi.org/10.1089/g4h.2014.0066

Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.