Отваряйте повече очите си, а не устата си

Умеете ли да се откъснете от забързания съвременен живот? Успявате ли да чуете наистина човека, с когото говорите?
Отваряйте повече очите си, а не устата си

Последна актуализация: 14 февруари, 2019

Да отворите очите си означава най-вече да разберете и откриете много повече неща, отколкото ако просто отваряте устата си и оставате слепи за всичко около вас.

Първата стъпка в осъществяването на връзка с някого е като се вслушаме в него. Добре е да знаем как да извличаме познание, докато устните ни са напълно затворени.

В съвременното общество трудно можете да направите тази важна интроспекция – да възприемете света посредством тишината на сърцето си, а умът на първо място да разбира, а не да съди.

Забързаността, социалните мрежи и стремежът да споделяме последните слухове понякога могат да влошат потребността ни от непосредственост, когато не разполагаме с време за рефлексия.

Затова в днешната статия искаме да ви предложим да поемете дълбоко дъх и да започнете да гледате на нещата от живота с отворени очи и отворено сърце. Ще се осмелите ли на това?

Отворете очите си, за да отворите ума си

Вероятно сте чували за призивите за „бавно“ живеене. Става дума за културна тенденция с психологическо и емоционално значение.

Човекът, който започна да мисли и да живее по този начин, искаше преди всичко да ни накара да поставим под съмнение мита, че скоростта ще ни дари с нови технологии.  Той не вярва, че хипервръзката ще бъде по-важна, отколкото качеството на комуникацията.

По подобен пример има движение, което е насочено към явлението „бързо хранене“. То се отразява върху начина на живот на хората, които предпочитат да поддържат постоянно бързо темпо.

Хората спряха да се гледат в очите, защото предпочитат да гледат в екраните си. С това обаче тревожната тенденция не се изчерпва.

Взаимоотношенията между хората изискват още да поразмишляваме върху следните теми:

отворете очите си и ума си

Потребността да слушаме преди да започнем да говорим

Едно от нещата, които може да ви притесняват, когато водите разговор с даден човек, е, че той не ви слуша, нито ви разбира, но въпреки това ви отговаря.

 • Преди да отворите устата си, трябва да отворите очите си и ушите си и да стартирате механизма на комуникация, с нужната доза емпатия.
 • Този тип комуникация равнопоставя по важност вербалния и невербалния език.

Първият език е този на споделените думи. Очите ви обаче трябва да са нащрек за онези детайли, жестове и изражения. Вгледайте се в необятния емоционален свят, изразен с лицето на човека.

Важно е всеки да е способен да се откъсне от автоматизираната забързаност и да се наслади на отпускащите диалози, в които се свързваме 100% с човека пред нас.

Очите могат да “осъществят” връзка със сърцето

Сократ е казал, че изкуството на “виждането” е в силата да задаваме въпроса „защо“. Трябва да се научим да различаваме изкуството на „виждането“ от потребността да знаем ( „съзерцаваме“ ).

 • Човекът, който е ограничен само да „вижда“ формата на нещата, слуховете и повърхността, не може да вникне в дълбочината на нещата.

Човекът, който само „вижда“ се ориентира по външния вид и собствената си оценка, без да успее да се свърже истински с хората пред него.

 • Когато отправяте поглед към своята собствена реалност, вие го правите от по-интимна гледна точка. Оттук вашето съзнание свързва очите ви със сърцето ви и с това, за което ви е грижа. Когато виждате причината за всичко, вие установявате една изключителна връзка с околната среда и хората, които я населяват.
Отваряйте очите си, за да вникнете в сърцето си

Очите казват истината, устата разказва само слухове

Казват, че честните очи не се нуждаят от субтитри, защото погледът е огледало на нашия емоционален свят. Ако очите ви притежават тази „магическа“ способност, използвайте я.

Слушайте, без да съдите и мислете, без да налучквате. Позволете на самия себе си да се доближите до човека, който ви говори. Така ще го разберете напълно и ще проявите уважение към него.

 • Използвайте очите си, за да събирате информация. След това подберете правилно думите си. Никога не ги използвайте, за да наранявате. Бъдете честни, но не разрушавайте комуникацията.
 • Ако срещнете някой, който не може да задържи погледа ви и избягва да ви гледа в очите, запитайте се защо. Може би става дума за недоверие или пък свенливост. Важно е, когато двама души разговарят, да се гледат в очите.
 • Ежедневният живот на съвременния човек е наситен с моменти, когато се разпространяват слухове. Става дума за говорене, когато не се знае истината от първоизточник. Устните говорят, коментирайки с бясно темпо живота, без да се проявяват уважение или емоционална интелигентност.

Не се ядосвайте, когато чуете критика – не си струва. Човекът, който затваря очите си и използва само устата си, никога няма да е способен да каже истината за вас. Причината е, че той не ви познава.

Това е вашият свят, вашата реалност, вашият начин на мислене. Затова не си губете времето с неща, които не си струват.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.


 • Barranquero-Carretero, A. (2013). Slow media. Comunicación, cambio social y sostenibilidad en la era del torrente mediático. Palabra Clave. https://doi.org/10.5294/pacla.2013.16.2.6

 • Echeburúa, E., & De Corral, P. (2010). Adicción a las nuevas tecnologías y a las redes sociales en jóvenes: un nuevo reto. Adicciones. https://doi.org/10.20882/adicciones.196

 • Galera Campos, M. V., & Molina Moreno, M. M. (2016). La escucha activa. In Aprendizajes plurilingües y literarios: Nuevos enfoques didácticos.

 • Balart, M. (2013). La empatía: La clave para conectar con los demás. Claves Del Poder Personal.

 • Aguinaco, V. F. (2014). Contra la prisa: el movimiento slow y derivadas. Crítica, (990), 80-83.
 • Guzmán Huayamave, K. (2018). La comunicación empática desde la perspectiva de la educación inclusiva. Actualidades Investigativas en Educación, 18(3), 340-358.

Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.