Науката твърди, че интелигентността се наследява от майката

Знаете ли, че майчините гени управляват езика, мисълта и паметта, а тези на бащата енергията, силата и секса? Правете интелектуални упражнения с детето си, за да развиете неговите способности.
Науката твърди, че интелигентността се наследява от майката

Написано от Daniela Colmenares

Последна актуализация: 26 август, 2022

Това не е мит. Децата всъщност наследяват интелигентността от майка си. Науката го потвърди. Всички сме чували преди, че интелигентността се наследява от бащите. Но наскоро беше доказано, че трябва да благодарите на майка си за вашата интелигентност.

Когнитивните способности се носят от хромозомата X. Майчините Х  хромозомите предоставят повече информация за развитието на свързани с мисълта мозъчни структури.

Как експертите заключават, че децата наследяват интелигентността от майките си?

Учените са изследвали мишки и са разбрали, че съществуват “условни гени“, които се държат по различен начин в зависимост от това дали идват от майката или бащата. Учените дават на мишките дози от майчини и бащини гени.

Хипотезата е ясна: ако гените са от съществено значение за развитието на ембриона, е логично да се мисли, че тези гени засягат функцията както на органите, така и на мозъка. Учените ги разделят на две групи: мишки с допълнителни дози от майчини гени и мишки с допълнителни дози бащини гени.

Мишки с големи глави

при интелигентността наследствените фактори са от съществено значение

Мишките с допълнителни дози майчини гени развиват по-големи мозъци, но имат малки тела. Обратно, мишките с допълнителни дози бащини гени имат малки глави и свръхразвити тела. След това учените започват да идентифицират кои гени идват от майката и кои – от бащата.

В крайна сметка установяват, че определени области на мозъка имат повече клетки на майката, а други имат повече бащински клетки. Учените обаче открват, че клетките с повече бащински гени се натрупват в областта на мозъка, отговаряща за енергия, сила и секс.

За разлика от това, клетките с майчини гени се натрупват в областта на мозъка, която управлява езика, мисълта, паметта и интелигентността.

Скорошни проучвания

В книгата си “Сексуална връзка на интелигентността”, американският учен Роберт Лерк предполага, че част от когнитивния компонент на човешкото същество е пряко свързана с Х хромозомата. Също така, той доказва, че жените са два пъти по-склонни да наследяват когнитивните черти, защото имат две X хромозоми.

Лерк обяснява, че всички жени имат “неинтелигентна” и “много интелигентна” X хромозома. Възможно е обаче да има жени с две “наистина интелигентни” X хромозоми, както в случая с жената с най-висок коефициент на интелигентност в света, Мерилин вос Савант.

В случая на мъжете, хромозомата Y не играе роля в познанието. Това означава, че хромозомата Y заедно с “неинтелигентна” Х хромозома може да доведе до умствено изоставане. Обратното, IQ се развива заедно с “много умна” Х хромозома.

Какъв процент от интелигентността се наследява?

Какъв процент от интелигентността се наследява от детето

Четете тази статия, за да разберете дали интелигентността се наследява от майката, тъй като проучванията показват, че около 45% до 55% от интелигентността е наследствена. Това означава, че голяма част от нея се развива, ако има подходящи лични и семейни условия.

Други фактори, които оказват влияние върху интелигентността

Ценности

Постоянството, усилието, дисциплината, ангажираността и интересът към ученето са фактори, които влияят върху интелигентността на детето с течение на времето.

Автономия

интелигентността означава и да осигурите нужната автономия на бебто

Прочетете и това: 8 неща, които един баща трябва да направи, за да има силна дъщеря

Независимостта на детето е от съществено значение, тъй като помага на когнитивния процес да върви гладко. Детето трябва да определя нещата, които иска, без да бъде принуждавано да взема решения под натиск.

Увереност

Дете, което е уверено в уменията си, може да реши всеки проблем, който възниква в живота му, като по този начин развива аналитични умения във всяка ситуация.

Емоционална връзка

интелигентността се предава по майчина линия

Вижте още: Детската привързаност и ролята й след порастването

Децата, които са по-привързани към родителите си, са склонни да преодоляват по-лесно разстройствата и трудностите в живота си. В този случай има изследвания, които също така облагодетелстват майката и нейната майчинска любов.

Последни мисли

Интелигентността е наистина дар и трябва да се стимулира, за да се постигнат задоволителни резултати. Родителите трябва да допринасят за когнитивното развитие на детето си.

Също така, доброто стимулиране чрез предизвикателства, които поощряват когнитивното развитие на детето ще допринесе за желанието им да превъзхождат. Сега, когато знаете, че разума е наследен от майката, правете интелектуални упражнения с детето си, за да подобрите уменията си заедно.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.


  • Deary IJ. Intelligence. Curr Biol. 2013 Aug 19;23(16):R673-6.
  • Deary IJ, Johnson W, Houlihan LM. Genetic foundations of human intelligence. Hum Genet. 2009 Jul;126(1):215-32. doi: 10.1007/s00439-009-0655-4. Epub 2009 Mar 18. Review. PubMed: 19294424.
  • Fernández, J. J. (2009). Herencia genética y rendimiento educativo: nuevos avances en la bibliografía empírica internacional. Panorama Social, 10, 129-139. https://www.funcas.es/wp-content/uploads/Migracion/Articulos/FUNCAS_PS/010art10.pdf
  • Plomin R, Deary IJ. Genetics and intelligence differences: five special findings. Mol Psychiatry. 2015 Feb;20(1):98-108. doi: 10.1038/mp.2014.105. Epub 2014 Sep 16. Review. PubMed: 25224258. Free full-text available from PubMed Central: PMC4270739.
  • Rodríguez, G. M. (2006). Tipo de vínculo madre/hijo y desarrollo intelectual sensoriomotriz en niños de 6 a 15 meses de edad. Interdisciplinaria, 23(2), 175-201. http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1668-70272006000200003&script=sci_arttext&tlng=pt
  • Scott Barry Kaufman (October 17, 2013). “The Heritability of Intelligence: Not What You Think”. Scientific American. Retrieved 20 October 2013.
  • Sauce B, Matzel LD,The paradox of intelligenceHeritability and malleability coexist in hidden gene-environment interplay.”, Psychol Bull. 2018 Jan;144(1):26-47.
  • Videla, R. (2015). Aspectos bio-psico-sociales de la teoría Triárquica de Sternberg que influyen en el desarrollo de la Inteligencia. Un camino hacia la inteligencia, 1-18.

Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.