Увереност в себе си: Започнете да залагате на себе си

Ако желаете нещо, можете да го имате - но трябва да сте наясно с целите си
Увереност в себе си:  Започнете да залагате на себе си

Написано от Raquel Lemos Rodríguez

Последна актуализация: 26 август, 2022

Дори да се проваляте хиляди пъти, трябва да имате увереност в собствената личност, за да постигнете поставените цели. Не се сравнявайте с останалите, а само със себе си, за да бъдете нещо повече.

Съществуват моменти, когато чувстваме, че сме се провалили и дори се смятаме за победени.

Това не означава, че сте изгубили увереност, но може да е знак за пропуснато нещо съществено.

Самоувереността е това, от което се нуждаете, за да постигнете мечтите. Защото знаете силните си и слаби страни.

Защо не повярвате в себе си още днес?

Ако го искате, можете

Без съмнение някои неща не вървят добре и във всеки аспект от живота винаги ще се срещнете с някакви ограничения.

Но ако наистина искате да направите нещо, коя е спирачката да го осъществите? Може би някои фактори влияят върху увереността, която би трябвало да имате – особено външни такива.

Увереност в собствените сили

Ако желаете нещо, можете да го имате – но трябва да сте наясно с целите си.

Никога не се плашете от големината на мечтите. Понякога може да се чувствате малки, но това не е нещо друго, освен очевидна проява на неувереност. Ако искате нещо, отидете и го вземете – по този начин шансовете за успех ще се увеличат.

Учете се от грешките

Лесно е да вярваме, че неуспехите са нещо, което ни унижава. Те ни подтикват да загърбим желанията и да се срамуваме от тях. Много хора имат брилянтни цели, но никога не ги постигат, защото в даден момент са се провалили.

Неуспехът не е нищо друго, освен възможност да научиш нещо ново. Това е начин да се върнеш обратно в реалността и да коригираш поетата посока. Грешката не е нещо лошо. Лошото е никога да не опитате отново.

Никога не се отказвайте по причина на неуспех – продължавайте напред, докато достигнете най-доброто, на което сте способни.

Никога не се сравнявайте

Сравненията с други хора няма да помогнат. Не бива да го правите, защото няма двама напълно еднакви човека. Всеки е различен и има своите слабости и предимства.

Това, което трябва да правите, е да се усъвършенствате, без да се опитвате да надминете другите.

Самоувереността идва, когато се възприемете като личност, която не се нуждае да копира някого. Вие сте уникални и сравняването може да донесе повече несигурност.

Не позволявайте това да се случи . Вярвайте в себе си, защото личността, която се сравнява с другите, винаги е губеща.

Увереност във вашата уникалност

Съсредоточете се върху постиженията, за да добиете увереност в себе си.

Понякога, когато нещата едно след друго се провалят, никак не е лесно да повярвате в себе си. Дори да приемаме, че неуспехите са важен процес на придобиване на опит и знания, при който се развиваме и израстваме, понякога се чувстваме тотално разбити и не можем да продължим вече напред.

Когато това се случи (а то вероятно неведнъж ще се случва), не се тревожете. Необходимо е в такъв момент да отместите поглед върху всичко онова, което сте постигнали в живота, без да сте толкова жестоки към себе си!

Опитайте се да си спомните и най-малките постижения, защото чрез всички тях сте постигнали промяната.

Това ще помогне да продължите напред и да излезете от състоянието, в което се намирате.

Не винаги само трудностите ни отвеждат в задънена улица. Често пъти причината е начинът, по който гледаме на нещата. Начинът на мислене и възприемане може да провали всекиго. Фокусирайте се върху успехите и вашата увереност ще нарасне дотолкова, че да продължите напред.

Поставяйте реални цели

В процеса на изграждане на самочувствието, поставянето на непостижими цели в живота няма да донесе полза. По този начин всичките усилия за постигане на мечтите ще останат напразни.

Това е така – по простата причина, че целите са невъзможни за осъществяване.

Увереност в целите

Ето защо е важно да се научите да осъществявате по-малки цели, за които знаете, че можете да постигнете.  Избягвайте да преследвате тези, които са твърде големи, за да бъдат осъществени на практика.

Така ще избегнете разочарованията.

Заложете на собствената личност

Увереността в себе си е нещо, което трябва да се развива постоянно.

Ако искате нещо, кажете: “Да! Мога!” Естествено, нормално е да се появят съмнения или лоши дни, когато не се чувствате толкова самоуверени, колкото би трябвало.

Въпреки това, бъдете твърди и рискувайте. Ако не успеете и мечтите се изплъзват от ръцете, ако имате безброй препятствия по пътя – да заложите на себе си – ще е едно от най-добрите неща, които може да направите.

Това е залог, от който винаги ще спечелите.

Увереност в самия себе си

Някога губили ли сте увереност в себе си? Колко пъти досега сте залагали на себе си? Ако не усещате самоувереност, много се надяваме, че споменатите по-горе съвети, ще помогнат да я възстановите.

Ще започнете ли да залагате на себе си още днес?


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.


  • Burns, K. M., Burns, N. R., & Ward, L. (2016). Confidence—More a Personality or Ability Trait? It Depends on How It Is Measured: A Comparison of Young and Older Adults. Frontiers in Psychology, 7, 518. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00518
  • Höchli, B., Brügger, A., & Messner, C. (2018). How Focusing on Superordinate Goals Motivates Broad, Long-Term Goal Pursuit: A Theoretical Perspective. Frontiers in Psychology, 9, 1879. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01879
  • Liu, X., Xu, Y., Ge, Y., Zhang, W., & Herrera, F. (2019). A Group Decision Making Approach Considering Self-confidence Behaviors and Its Application in Environmental Pollution Emergency Management. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(3), 385. https://doi.org/10.3390/ijerph16030385

Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.