Кръвен тест индикира къде имате тумор

Oбикновен кръвен тест би бил достатъчен, за да открие кои тъкани са засегнати, когато умиращите клетки на ДНК-то преминават през кръвта ви.
Кръвен тест индикира къде имате тумор

Написано от Daniela Echeverri Castro

Последна актуализация: 25 август, 2022

 

Раннoто откриване на ракови тумори продължава да бъде едно от най-важните предизвикателства за медицинската общност. Независимо от напредъка в тази област, още съществуват трудности що се касае до специализираните изследвания при съмнение за болестта.
Понастоящем се правят клинични изследвания и кръвен тест, които позволяват да се установи наличие на злокачествени клетки. Откриването им е лесно в напреднал стадий на заболяването.

Сред въпросните изследвания метода на провеждане на кръвен тест се е  откроил като доста ефективен. Все пак тестовете откриват наличието на рак, като установяват ДНК на умиращите туморни клетки. Тези изследвания обаче са доста повърхностни. Те не показват къде точно се намира туморът.

Изненадващо обаче, ситуацията е на път да се промени. Това се дължи на напредъка, постигнат от група учени от Калифорнийския университет в Сан Диего.

Тези експерти са успели да разработят нов вид кръвен тест. Този тест не само открива наличието на рак, но също така успява да го локализира.

Новите анализи обещават по-ранно диагностициране на заболяването. В същото време те могат да помогнат на пациентите да избегнат инвазивните оперативни процедури.

Проучването

кръвен тест позволява да се установи наличие на злокачествени клетки

Учените от Калифорнийския университет са разработили нов кръвен тест. Той е различен от досегашния. Чрез него ще бъде възможно ракът да бъде изследван по-прецизно и открит по-рано.

Резултатите от проучването са публикувани в списанието “Nature Genetics”. В поместената статия се откроява значимостта на този пробив в медицината, когато става дума за битката с опасното заболяване.

Проучването доказва, че когато туморът започне да расте в определена част на тялото, злокачествените клетки се съревновават със здравите клетки за хранителни вещества и пространство. При този процес започват да умират клетки.

ДНК в умиращите клетки преминава през кръвния поток. Това би спомогнало да се улесни  идентифицирането на атакуваните тъкани.

Меотода с провеждане на кръвен тест улеснява намирането на атакуваните тъкани.

Учените открили, че различните видове клетки имат индивидуален ДНК “подпис”, което се оказало ключът за установяването на местонахождението на тумора. Също така те открили метилиране на алелите CpG вътре в молекулите на ДНК.

Уникална клетъчна идентичност

Общо взето, учените могат да установят всека отделна телесна тъкан, основавайки се на тяхната уникална сигнатура на метилиралите алели.

Кун Джанг, професор по инженерство в Калифорнийския университет в Сан Диего и главен изследовател в проучването, обяснил:

“Направихме откритието по случайност. Първоначално използвахме традиционния подход, като просто търсихме сигнали за ракови клетки и се опитвахме да разберем откъде идват те. Но виждахме също така и сигнали от други клетки и осъзнахме, че ако обединим двете съвкупности от сигнали, ще можем в действителност да установим наличие или отсъствие на тумор и къде точно се развива той.”

Вижте същоУчените от Калифорнийския университет откриха лек за Алцхаймер

За да изпробват метода, учените създали база данни. В тази база данни те включили всички CpG модели за метилиране в органите на тялото. Това включва:

  • Черен дроб
  • Черва
  • Дебело черво
  • Бели дробове
  • Мозък
  • Бъбреци
  • Далак
  • Панкреас
  • Кръв
с кръвен тест Калифорнийския университет Калифорнийския университет установява генетични маркери на рака.

В същото време те извършили също така и анализите на туморните и кръвните проби от Moores Cancer Center в Калифорнийския университет. Това им позволило да установят специфичните генетични маркери на рака.

Освен това, те изследвали кръвните проби както на пациентите с тумори, така и на тези без. От това проучване те успели да открият раковите маркери на моделите за метилиране в тъканите на пациентите.

В резултат от това, експертите определили метода с кръвен тест като процес на двойно удостоверяване.

Независимо от резултатите, екипът от изследователи решил да бъде предпазлив спрямо тях. За момента това единствено доказва концепцията им.

“За да придвижим това проучване до клинична фаза, трябва да работим заедно с онколозите за по-нататъшно оптимизиране и усъвършенстване на този метод,” казва Джанг.

Въпреки това, прогресът е много обещаващ и интересен, заслужава си да бъде проследен.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.