Кои са отделните лобове на мозъка?

Отделните лобове на мозъка изпълняват различни функции. Повечето от тях зависят от останалите части на органа, за да могат правилно да обработят информацията.
Кои са отделните лобове на мозъка?

Последна актуализация: 23 декември, 2021

Лобовете на мозъка са дяловете, на които е разделена мозъчната кора, в зависимост от функциите които изпълнява. С други думи отделните лобове на мозъка са функционални и анатомични „подразделения“ на мозъка. Това разделяне ни помага да открием произхода на всяка една от дейностите ни като човешки същества.

Никак не е трудно да се види разделението на мозъка, особено двете му полукълба, тъй като има ивици, които ясно ги разделят. Освен това във всякое полукълбо можем да различим леко обособени дялове, благодарение на други вдлъбнатини и бразди.

Изучавайки отделните лобове на мозъка, става ясно, че всеки един от тях изпълнява серия от специфични задачи. Например челният лоб контролира емоциите и способността ни да вземаме решения.

В резултат на тези изследвания учените твърдят, че има шест мозъчни лоба. Челен, теменен, слепоочен, тилен, лимбичен и островен лоб. В тази статия ще ви разкажем повече за тях.

Как са разделени лобовете на мозъка?

Както вече споменахме, лобовете на мозъка са обособени анатомично. Това означава, че всеки един от тях се намира с определена част на мозъка. Тези дялове са разделени чрез  вдлъбнатини и ивици, характерни за този орган.

Човешки мозък

Фронталният (челен) лоб е разположен в предната част на мозъка. Както се вижда от името му, той се намира зад предната кост на черепа. Освен това той е един от най-големите мозъчни лобове.

В другия край откриваме тилният (окципитален) лоб. Намира се в задната част на черепа, близо до врата. Между този и фронталния лоб е разположен теменният (париетален) лоб. Важно е да знаете, че слепоочните (темпорални) лобове се намират близо до слепоочията, между челния и тилния лоб.

Но както вече споменахме има и още мозъчни дялове. Разположението на някои лобове като островният и лимбичният е по-сложно. Островният лоб е леко скрит зад слепоочния. А лимбичният лоб пресича пространството между челния, теменния и слепоочния лоб.

Какви са функциите на отделните лобове на мозъка?

Въпреки че това твърдение не е доказано с точност, учените смятат, че всеки един лоб отговаря за определени функции като говор, движение, разсъждаване.

Схема на отделните лобове на мозъка

Лобове на мозъка – Челен (фронтален) лоб

Тази част на мозъка е свързана с характера и вземането на решения. Отговаря в контролирането на импулсите и социалното и сексуално поведение. Учените вярват, че емоциите водят началото си от тази част на мозъка.

Теменен (париетален) лоб

От всички лобове на мозъка, именно париеталният най-много участва в обработването на информацията.  Освен това играе роля и за получаването на пространствено информация. Казано по друг начин той ни позволява да определим големината, формата и разстоянието до предметите.

Освен това теменният дял ни помага да разбираме писмения език. Учените твърдят, че този лоб ни дава възможността да решаваме математически задачи.

Лобове на мозъка – Слепоочни (темпорални) лобове

Темпоралните лобове са свързани с езика и слуховата памет. Те играят важна роля и за лицевото разпознаване и разбирането на речта. Казано накратко това е дялът от мозъка, свързан най-тясно със слуховата система. Това е и причината да е сред най-засегнатите от епилептичните заболявания.

Тилен (окципитален) дял

Този лоб играе важна роля по отношение на зрението. Той отговаря за интерпретирането и разпознаването на изображенията. По същия начин окципиталният лоб ни позволява да разграничим цветовете и движението, освен това ни помага да се ориентираме в пространството.

Препоръчваме ви да прочетете и: 8 храни, които да консумирате за здрав мозък

Другите лобове на мозъка: островният и лимбичният лоб

Островният лоб работи като събира информация от различни системи от тялото ни. Участва в различни процеси свързани с емоциите, в усещанията за вкус, аромат и т.н. Това е лобът, свързан най-тясно с усещането за болка и емпатия.

Лимбичният лоб отговаря основно за „чувството ни за оцеляване“. Свързан е с редица функции и усещания като глад, сексуален инстинкт, памет и дори продължителността на вниманието.

Заключение

Човешкият мозък е една от най-сложните структури. Изучаването на отделните лобове на мозъка ни позволява да опознаем и разграничим по-добре частите и функциите на този орган. Това ще позволи разработването и прилагането на по-добри терапии и диагнози в бъдеще.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.


  • MacLean, P. D. (1990). The triune brain in evolution : role in paleocerebral functions. Plenum Press. Retrieved from https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=4PmLFmNdHL0C&oi=fnd&pg=PA1&dq=MacLean,+P.D.,+“The+Triune+Brain+in+Evolution:+Role+in+paleocerebra+functions&ots=y8ofFp_V43&sig=CW0ZXWMRagoBt0sqREuxsYODpjU&redir_esc=y#v=onepage&q=MacLean%2C P.D.%2C “The Triune Brain in Evolution%3A Role in paleocerebra functions&f=false
  • Lóbulo temporal: características, anatomía y funciones – Lifeder. (n.d.). Retrieved September 27, 2019, from https://www.lifeder.com/lobulo-temporal/
  • Shura, R. D., Hurley, R. A., & Taber, K. H. (2014). Insular Cortex: Structural and Functional Neuroanatomy. The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences, 26(4), iv-282. https://doi.org/10.1176/appi.neuropsych.260401
  • Lobulo frontal | CNS Traumatic Brain Injury Rehabilitation. (n.d.). Retrieved September 27, 2019, from https://www.neuroskills.com/language/espanol/lobulo-frontal/

Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.