Какво представлява WISC тестът и за кои деца е предназначен?

Въпреки че WISC тестът може да бъде направен на всяко едно дете на възраст между 6-16 години, той е предназначен за откриване на деца с висок интелект, такива с проблеми в обучението или интелектуални затруднения.
Какво представлява WISC тестът и за кои деца е предназначен?

Написано от Virginia Martínez

Последна актуализация: 26 август, 2022

WISC  тестът (Wechsler Intelligence Scale for Children) е средство за оценяване на интелектуалните способности на децата на възраст под 16 години.

За първи път тестът бива публикуван през 1949 година, затова по-късно специалистите го подобряват и актуализират. Последната версия на теста – WISC-V излезе през 2014 година.

В следващите редове ще се спрем на най-важните характеристики на WISC теста.

Какво точно представлява WISC тестът?

WISC тестът цели да оцени процеса на обучение на детето през годините му в училище.

Wechsler Intelligence Scale for Children е тест оценяващ интелектуалните способности на децата и тинейджърите на възраст между 6-16 години. Предназначен е за началния и основен етап на обучение в училище.

Когато бива публикуван за първи път през 1949 година, тестът е във версията Wechsler–Bellevue Intelligence Scale. След няколко нови версии, актуализации и подобрения тестът се превръща в един от най-добрите инструменти за оценяване на интелектуалните заложби на децата.

Често се използва от психолозите и специалистите в училищата и специализираните центрове по цял свят.

Последната версия на теста е WISC-V, публикувана през 2014 година.

Какво оценява тестът?

Казано накратко WISC тестът оценява пет аспекта или нива на интелигентност:

 • Индекс на вербално разбиране. Както се вижда от името, този показател отразява способността на детето да се изразява. Затова този аспект е тясно свързан със семантичните познания на детето.
 • Индекс на визуално-пространствените умения. Той отразява способността за разбиране на визуалните детайли и връзки при редене на пъзели и създаването на геометрични дизайни.
 • Индекс на флуидно разсъждение. Отразява способността на детето за откриване на връзките между визуалните обекти.
 • Индекс на работна памет. Отразява способността за запазване и обработване на чутата или видяна информация.
 • Индекс на скорост на обработка. Отразява способността на детето да взема точни решения.

След оценяване на отделните индекси, резултатът на детето се сравнява  със средния за възрастта му. Важно е да знаете, че възрастта е определящ фактор при оценяване на крайния резултат.

Именно поради тази причина, въпреки че може да бъде направен на всяко едно дете, обикновено WISC тестът се прилага при деца, чието IQ ниво трябва да бъде определено. Например тестът често се използва за откриване на деца с висок интелект, такива с проблеми в обучението или интелектуални затруднения .

Какви видове тестове включва WISC?

WISC тестът включва следните тестове:

 • Богатство на речниковия запас за оценяване на индекса на вербално разбиране.
 • Строене с кубчета и визуални пъзели за оценка на индекса на визуално-пространствените умения.
 • Матрици, числени и аритметични изрази за преценка на индекса на флуидно разсъждение.
 • Цифри и картинки за оценяване на индекса на работната памет.
 • Работа с кодове и търсене на символи за оценка на индекса на скорост на обработка.

Освен това различните тестове се класифицират по отделен начин в зависимост от използвания формат – вида на получените отговори или  стимулите, които направляват. Ето няколко примера:

 • Тест със свободни отговори. При този вид тестове детето трябва да обясни приликите между две неща, да обясни дадена идея, да разгадае гатанка и т.н.
 • Търсене на символи. Детето трябва да определи дали дадените символи отговарят на представения модел.
 • Строене с кубчета. Децата трябва да пресъздадат показания им модел с кубчета. Други тестове се състоят в решаването на матрици или в определяне коя е липсващата част в дадена непълна фигура.
 • Аритметични задачи. Децата трябва да решават наум лесни математически задачи.
 • Поредици от букви и цифри. Детето трябва да подреди поредици от букви, числа или разбъркани цифри от най-голямото към най-малкото или по азбучен ред.
 • Свързване на картинки. Детето трябва да свърже картинки с числа, ключове, символи и други. Например такъв тест е откриването на дадено животно на страница пълна с картинки на други неща или животни.

Част от тестовете са устни, други трябва да бъдат попълнени на хартия с химикал, трети трябва да бъдат направени ръчно.

Как се провежда WISC теста?

WISC тестът се извършва от специалист с нужната квалификация в държавно или частно училище индивидуално или с група деца.

Родителите трябва да знаят, че този тест е доста скъп. Причината за това е цената на материалите и специалното обучение на специалистите, за да могат да го проведат.

Продължителността на теста зависи от скоростта, с която отговаря детето. Обикновено тестът продължава около час – час и половина. Резултатите от теста са готови веднага, с изключение на случаите, когато се провежда с много деца.

Резултатите

Както вече споменахме, специалистите сравняват резултата на детето със средните за възрастта му. Детето може да покаже:

 • Под средния резултат
 • Около средния резултат
 • Среден резултат
 • Над средния резултат
 • Висок резултат
 • Много висок резултат

Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.


 • Consejo General de Psicología, España (s.f.), Evaluación de la Escala de Inteligencia de Wechsler V para niños (WISC-V), https://www.cop.es/uploads/PDF/2016/WISC-V.pdf
 • Anaya, D. (2002). Diagnóstico en educación. Madrid. 
 • Kaufman, A. S., Raiford, S. E., & Coalson, D. L. (2016). Intelligent Testing with the WISC-V. Nueva York.
 • Wright, A. J. (2020). Equivalence of remote, digital administration and traditional, in-person administration of the Wechsler Intelligence Scale for Children, (WISC-V). Psychological assessment.

Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.