Какво представлява течната биопсия?

Течната биопсия може да бъде взета от всяка една биологична течност – кръв, урина или плеврална течност – от която може да бъде изследван определен биомаркер. Тази техника има някои предимства пред класическата биопсия и е много полезна в наблюдението на пациентите с рак.
Какво представлява течната биопсия?
Leonardo Biolatto

Прегледано и одобрено от лекар Leonardo Biolatto.

Написано от Редакционен екип

Последна актуализация: 11 август, 2023

Течната биопсия е метод за откриване на ракови клетки. Известна е и като “кръвен тест за боиомаркери”. До момента единственият метод, позволяващ на медицинските специалисти да определят вида на тумора на болните бе тъканната биопсия. Но този метод има редица ограничения. Това насърчава развитието на нови и по-малко инвазивни техники, като течната биопсия.

Този метод търси, измерва количествено и определя вида на ракови клетки, както и ДНК на ядрото или ДНК на тумора циркулиращи в кръвта на пациентите с определени видове рак. Най-важната цел на това изследване е да се определи броя на раковите клетки в кръвта, за да се прецени състоянието на болния. Колкото повече туморни клетки има болният, толкова е по-лоша и прогнозата. Този метод се прилага при болни от рак на гърдата, простатата, дебелото черво, ректума и белите дробове.

Течната биопсия може да бъде взета от всяка една биологична течност като кръв, урина или плеврална течност. От тези течности могат да бъдат изследвани биомаркери, също като при тъканната биопсия, показват тъканта, образуваща биомаркера.

Ограничения на тъканната биопсия

Ограничения на тъканната биопсия

Както вече споменахме тъканната биопсия, въпреки че е един от най-добрите методи за изследване на раковите клетки, има определени ограничения. Първо при този метод се изисква вземането на проба за изследване от тумора. С други думи това е инвазивна техника изискваща лека хирургична намеса, което е свързано с дискомфорт за пациента.

Както всяка една подобна интервенция и тази може да не бъде подходяща опция за определени пациенти с по-деликатно състояние или такива в напреднал стадий на заболяването. Друго ограничение е, че тъканта избрана за биопсия може да не бъде най-подходящата. Освен това може да не бъде свързана с цялостната преценка на тумора. Освен това резултатите са готови след дни.

От друга страна тъканната биопсия позволява на лекарите да се запознаят с мутационния статус на тумора в определен период от време. За да могат да следят състоянието на пациента трябва да бъдат извършени няколко такива манипулации с развитието на болестта. Освен това, ако пробата е взета преди доста време и в друг стадий на заболяването, тя няма да помогне значително преценката на лекарите при назначаване на съответното лечение на болния.

Последното ограничение на този вид биопсия е свързано с местоположението на тумора, което понякога прави невъзможно вземането на проба за изследване. В тези случаи се използва течната биопсия.

Предимствата на течната биопсия

Течната биопсия предлага предимството за бързо откриване на мутациите на определени тумори по чувствителен, удобен и надежден начин както за пациента, така и за лекаря. Освен това методът позволява откриването на мутации в ДНК в кръвта, за да се определи възможно най-добрия начин за лечение.

Не можем да не споменем, че течната биопсия е много по-щадящ метод от класическата такава. За извършването на течна биопсия медицинският специалист трябва просто да вземе кръв за изследване и да си използват модерни и ултрачувствителни техники за изследване, като технологията BEAMing.

Тъй като този метод изисква единствено вземането на кръв за изследване, той не се отразява на общото състояние на болния. Освен това е приложим при по-голяма част от болните в сравнение с тъканната биопсия. Този факт е свързан с възможността за получаване на информация за заболяването в реално време.

И накрая искаме да подчертаем, че течната биопсия дава информация за целия тумор, а не само за част от него. Освен това позволява следенето на болестта във времето. А това не е възможно при класическата биопсия.

Препоръчваме ви да прочетете и: Как се поставя диагнозата рак на яйчниците?

Кога се извършва течна биопсия

Течната биопсия има редица предимства пред класическата такава.

Течната биопсия е подходящ метод за случаите, в които медицинският специалист не може да вземе достатъчно материал за тъканна биопсия. Друга индикация е когато туморът се намира на труднодостъпно място. Такива места са:

Освен това методът се препоръчва, когато пациентът не отговаря на лечението и когато отказва да се подложи да класическа биопсия.

Препоръчваме ви да прочетете и: Първите 5 симптома на рак на езика

Заключение

Течната биопсия е много полезен метод, който може да замести инвазивната техника на класическата биопсия. Експертите продължават изучаването на метода за откриването на още предимства, които биха били полезни в бъдеще.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.


  • Barcat, J. A. (2015). Biopsia líquida. Medicina (Argentina).
  • Silva, A. S. F. da, Cavichio, M. W. E., Machado, A. L., Tokura, E. H., Andrade, L. E. C., Lázari;, C. dos S., … Carvalho, M. H. B. de. (2017). Biópsia líquida. Fleury Medicina e Saúde. Revista Medica: N: 5 Edição 2 ;2017.
  • Salinas Sánchez, A. S., Martinez Sanchis, C., Gimenez Bachs, J. M., & García Olmo, D. C. (2016). Biopsia líquida en cáncer. Actas Urologicas Espanolas. https://doi.org/10.1016/j.acuro.2015.06.008

Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.