Как да научите детето си на умения за управление на времето

Задължение на родителите е да помагат на децата си и да ги научат на умения за управление на времето, за да бъдат продуктивни в училище и да се наслаждават на времето си за игра.
Как да научите детето си на умения за управление на времето
Bernardo Peña

Прегледано и одобрено от психолог Bernardo Peña.

Написано от Thady Carabaño

Последна актуализация: 26 август, 2022

Важно е за децата да се научат да организират отговорностите си всеки ден и да използват времето си разумно. Ходене на училище, писане на домашни и време за игра… Те могат да свършат всичко това с малко организация и по-добро управление на времето. Графикът на родителите определя ежедневието на децата.

Когато и двамата родители работят извън дома или когато само един от родителите извършва домакинската работа, животът на детето обикновено е запълнен с дейности. Времето им изглежда напълно ангажирано.

Фактът, че децата прескачат от една дейност на друга, не означава, че знаят как да използват времето си разумно. Вероятно дори родителите им не знаят как да организират добре своето време. И децата, и възрастните трябва да се научат на умения за управление на времето.

Децата ви трябва да се научат да ценят времето

Как да помогнете на детето да се научи на управление на времето

Децата ви вероятно чуват често от устата ви изразите “времето е пари” или “нямам време”. Ако децата ви са малки, вероятно не разбират какво имате предвид. Децата нямат представа за времето, нито знаят как влияе на живота на хората.

Растейки, те започват постепенно да разбират понятия като “днес”, “утре”, “сега” и “по-късно”.

Научете ги да ценят времето, като започнете от първи зори. Сутрин има време да станат от леглото, да се облекат, да закусват и да тръгнат за училище. Тези първи минути от деня са първата голяма възможност, която имате, за да научите децата си да използват добре времето си.

След това, когато се върнат от училище, трябва да се организират, за да напишат домашната си работа, да посетят извънкласна дейност и след това да играят. Може да научите децата си, че има време за всяка дейност и след като приключат със задълженията си, могат да се насладят на заслужена почивка.

От друга страна е погрешно да запълвате цялото време на децата си. Точно това правят някои родители: претоварват децата си с активности. Вместо това, децата трябва да разберат, че ако са отговорни, могат да се насладят на свободното си време, което може да използват за каквото си поискат. Това е най-голямата награда.

Как да научите детето си на добри умения за управление на времето

Вероятно вече знаете, че примерът, който давате на детето си, е от основно значение. Ако винаги бързате да заведете детето си на училище и закъснявате да го вземете след това, значи не давате най-добрия пример за разпределение на времето.

Организирането на ежедневния ви график може да помогне на детето да разбере как управлявате времето, което прекарвате на работа, вкъщи и времето, което отделяте на семейството.

Освен това трябва да разпределите времето, което детето посвещава на домашната работа и ученето. То не трябва да прави домашното си точно преди лягане. Проектите, които ще му отнемат дни или времето за учене, което ще му е необходимо да се подготви за тест, не могат да бъдат оставени за последния момент.

По този начин, помагайки на детето да организира отговорностите си, ще го научите на умения за управление на времето по най-добрия начин.

Също така трябва да му внушите идеята, че колкото е по-ефективно в извършването на домашната работа и в изпълняването на другите задължения, толкова повече свободно време ще има.

Най-важното за детето е времето му за игра. Ето защо трябва да се възползваме от това, за да го научим да цени значението на добрата организация.

Помогнете на детето да организира времето си

Помогнете на детето да организира и управлява времето си

Наличието на свободно време за игра е най-голямата награда за детето, което е успяло да организира времето си. Ето три основни препоръки, които ще помогнат на детето да се възползва от времето си:

Създайте разумни графици за управление на времето

Детето ви трябва да има график, който да се научи да следва. Този график трябва да включва време за игра, за учене, за гледане на телевизия, за спорт или за сърфиране в интернет.

Децата харесват графиците. Това не означава обаче, че не бива никога да бъдете спонтанни или гъвкави.

Създайте и поддържайте навици

  • Когато детето стане от леглото, то трябва да знае, че е време да се подготви за училище.
  • Трябва да изпълни домашната си работа, преди да може да играе.
  • Трябва да прибира играчките си, преди да извади други.
  • Преди да си легне трябва да приготви раницата си за следващия ден и да се изкъпе.

Рутината помага за организиране на времето и за създаване на хармония.

Разпределете ролите и отговорностите

Ролите ентусиазират и мотивират детето да изпълнява своите задължения. Вашето дете трябва да знае, че е отговорно за дадена задача в дома ви.

По същия начин, ако имате две или повече деца, трябва да разпределите роли и отговорности на всяко едно от тях. Например, едното дете може да отговаря за разхождането на кучето, а другото за поливането на растенията вкъщи.

Заключение за уменията за управление на времето

Умения за управление на времето

Да научите децата си на умения за управление на времето е много полезно, тъй като това ви гарантира, че винаги ще изпълняват задълженията си навреме.

Освен това ефикасното управление на времето им позволява да извършват бързо всички свои задачи. По този начин ще могат да се насладят на заслужена почивка и свободно време за игри и забавления.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.


  • Prieto Ruz, T., España, E., & Martín, C. (2012). Algunas cuestiones relevantes en la enseñanza de las ciencias desde una perspectiva Ciencia-Tecnología- Sociedad. Revista Eureka Sobre Enseñanza y Divulgación de Las Ciencias.
  • rodin.uca.es/xmlui/handle/10498/14625

  • Escuela Nacional de Antropología e Historia (Mexico), C. L. (2003). Entre lo colectivo y lo individual: La experiencia de la escuela a través de relatos de vida. Nueva antropología.
  • Murga, H. V. (2014). Tipo de familia y ansiedad y depresión. Revista Médica Herediana.

Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.