Халотанът: Научете всичко за това лекарство

Халотанът не може да бъде приложен на пациенти, които са пострадали от злокачествена хипертермия. Противпоказен е за пациенти, които са уязвими към него. Научете повече за тази упойка в тази статия!
Халотанът: Научете всичко за това лекарство

Написано от Редакционен екип

Последна актуализация: 27 декември, 2022

Халотанът е обикновено лекарство, което медицинските специалисти използват за да предизвикат обща анастезия. Това е упойка, която лекарите прилагат чрез вдишване за да се предизвика бърза, но гладка загуба на съзнание. Има приятен аромат, безцветна е и не раздразнява лигавиците.

Медицинските специалисти го използват за предизвикване и поддържане на анестезия при всички видове операции и при пациенти от всички възрасти. Обаче, интересно е, че специалистите все още не знаят механизма където инхалационните анестезионни средства предизвикват забавянето на чувството за усещане и предизвикват безсъзнание.

Медицинските специалисти използвали това лекарство много през 1950-те и 1980-те, и при възрастни, и при деца. Било е синтезирано от учена К.В. Саклинг през 1951 и е било използвано за първи път като упойка през 1956. Заместило е употребата на други упойки през това време като етер или циклопропан.

Обаче, употребата на халотан значително намалила през 80-те поради въвеждането на пазара на нови летливи анестезионни лекарства като енфлура и изофлуран. Обаче, въпреки че е рядко използван в развитите страни, някои страни от третия свят продължават да го използват във ветеринарната медицина, тъй като е доста евтино.

Халотанът: дозировка и прилагане

Пациент получава кислород

В днешно време съществуват различни аерозолни системи за прилагане на халотан на пазара. Например има системи отворена верига, полуотворена или затворена верига. Медицинските специалисти ги използват взаимнозаменяемо защото всички те постигат добри резултати.

Дозата ще варира в зависимост от качествата на пациента. В това отношение, за възрастни и стари хора, медицинските специалисти могат да приложат концентрация от 2-% халотан при кислород/азотен оксид за предизвикване на анестезия. Ако целта е да се поддържа упойката, медицинският специалист може да използва концентрация от 0.5-2% халотан. От друга страна, за прилагане в педиатричната популация, лекарят може да използва концентрация от 1.5-2% за предизвикване на упойка и концентрация от 0.5-2% за поддържане на упойка.

Халотанът: противопоказания

Медицинските специалисти не могат да прилагат това лекарства на пациенти, които са страдали от злокачествена хипертермия. Също така, специалистите съветват срещу неговата употрба при пациенти, които са уязвими към него. Освен това, ако пациентът развие клинични симптоми на неочаквана жълтеница и пирексия след прилагането на халотан, бъдещите прилагания са също противопоказни.

Още повече, не са били проведени достатъчно изследвания за да се потвърди безопасността на това лекарство при бременните и кърмещите жени. Следователно, е най-добре да се избягва обща упойка с инхалационни средства по време на ранна бременност. За кърмещите жени, няма достатъчно контролирани проучвания за присъствието на това лекарство в кърмата, не са установени техните ефекти върху новородените.

Също така, хората, които трябва да карат или да управляват превозни средства, трябва да имат предвид, че общата упойка може да се отрази на тяхната способност да правят това. Въпреки това, въпреки тези противопоказания, медицинските специалисти са използвали тази упойка за над 30 години без видими последствия.

Халотанът: странични ефекти

Пациент под обща анестезия

Халотанът, като всички други лекарства, има евентуални странични ефекти. Страничните ефекти са нежелани и неочаквани събития, които пациентът може да очаква когато започне лечение с лекарства.

В това отношение, халотанът може да предизвика скелетна мускулна хиперметаболитна клинична картина, която може да доведе до злокачествена хипертермия. Освен това, специалистите съветват да се избягва неговата употреба при пациенти, които са страдали от него.

Също така, има други евентуални странични ефекти. Като цяло, те са:

Обаче, това лекарство може да предизвика също и други странични ефекти като гадене, повръщане или проблеми с черния дроб. Както виждате, тези симптоми не са много специфични. Точно за това трябва да обърнете внимание. Ако се появи някой симптом, прекратете незабавно лечението.

Заключение

Халотанът е лекарство, което медицинските специалисти прилагат чрез инхалация за предизвикване или поддържане на обща упойка. Ако имате някакви въпроси за това лекарство или общата упойка, консултирайте се с вашия лекар или фармацевт.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.