Лечение на пациентите с хипертермия

Лечението на хипертермията варира в зависимост от причината за покачване на температурата. То може да се дължи на излагане на голяма топлина или прием на лекарства.
Лечение на пациентите с хипертермия
Alejandro Duarte

Прегледано и одобрено от биотехнолог Alejandro Duarte.

Написано от Редакционен екип

Последна актуализация: 27 декември, 2022

Лечението на пациентите с хипертермия зависи от вида на хипертермията и причините за появата й.

Преди да ви дадем повече информация е важно да знаете, че има различни видове лечение за пациентите с хипертермия. Затова е полезно да знаете какво представлява тя и кои причини водят до появата й, за да разберете по-добре как протича лечението на това заболяване.

Какво представлява хипертермията?

Хипертермията е общо наименование на група от заболявания предизвикани от вредно излагане на прекомерно високи температури. Казано накратко тя представлява нарушаване на процеса на регулиране на телесната температура. Обикновено се характеризира с повишаване на телесната температура над 37°C или 98.6°F.

Първо трябва да запомните, че болният от хипертермия се отличава от този с висока температура. Това са две различни състояния. Високата температура представлява реакция на организма при определено заболяване. Тя е отговор на имунната система, който се състои в повишаване на телесната температура над нормалната в отговор на въздействието на външни фактори.

Болните от хипертермия: причините

Причини за появата на хипертермия

Хипертермията обикновено се появява, когато защитният механизъм на организма спре да работи правилно поради излагане на екстремно високи температури.

Важно е да подчертаем, че човек може да има първична хипертермия, дължаща се на излагането на прекалено високи температури. От друга страна има и вторична хипертермия, породена от предходна патология.

Различни причини могат да доведат до появата на хипертермия.

Първо самият организъм може да отделя повече топлина поради нарушаване работата на регулиращия телесната температура механизъм.

Появата може да се дължи и на дълго излагане на екстремно високи външни температури. В този случай дори ако регулиращите температурата механизми на организма, като отделянето на пот, функционират правилно, това може да не бъде достатъчно за освобождаване на образуваната топлина от тялото.

Друга причина може да бъде страничното действие от приема на определени лекарства. Сред тях попадат:

  • Всички медикаменти оказващи въздействие върху процесите на термогенеза, като различните видове кортикостероиди или симпатикомиметици.
  • Лекарства увреждащи или засягащи тъканната активност, поддържаща термогенезата. Например анестетиците.

Хипертермията може да се появи и поради проблеми с метаболизма и храненето или поради травма на централната нервна система.

Симптоми на хипертермията

Ако хипертермията е породена от интензивна физическа дейност в среда с висока температура и обилно потене, болният може да се оплаква от болка в мускулите, главоболие, гадене, повръщане и умора.

В случаите, когато болният от хипертермия не е полагал физически усилия, също може да се наблюдават гадене и повръщане. Може да има и честа поява на главоболие, милагия и промяна в настроението.

Освен казаното може да се появят и серия от други признаци. Най-честите сред тях са тахикардията и ниското кръвно налягане.

Наблюдават се и промени в кожата. Когато кожата отслабне поради топлината, тя става бледа, студена и потна. Когато засегнатият получи топлинен удар, кожата му е червена и гореща. Въпреки тези разлики, обичайно кожата е суха.

Препоръчваме ви да прочетете и: Три природни средства против копривната треска

Лечение на пациентите с хипертермия

Болен с висока температура

Хипертермията изисква налагане със студени компреси или вземането на студена вана или душ за понижаване температурата на болния.

Както споменахме в началото на статията лечението зависи от причините предизвикали появата на хипертермия.

Ако хипертермията е в следствие на топлинен удар, тогава лечението протича в две стъпки. Първо трябва да се понижи телесната температура. След това трябва да се лекуват появилите се усложнения.

По отношение на първата стъпка, най-добре е болният да се налага дълго време със студени компреси. Можете да ги потапяте в студена вода, да мокрите кожата със студена вода или да се уверите, че болният е на достатъчно хладно място.

Ако хипертермията е предизвикана от приема на лекарства, лечението също протича в няколко стъпки.

Първо болният трябва да посети лекар. Именно той ще прецени приема на кое лекарство, предизвикващо това състояние,  трябва да бъде спрян.

Лекарят трябва да проследи и хемодинамичните показатели на болния и да спомогне възстановяването на хидро-електролитния баланс. При необходимост може да бъде назначена и терапия с кислород.

В други ситуации лекарят може да назначи приема на лекарството дантролен – мускулен релаксант.

Ако хипертермията е предизвикана от интензивна физическа дейност, натоварването трябва веднага да бъде преустановено. Болният трябва да си почива на хладно място и да приема достатъчно количество охладени течности.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.