Епилепсия и бременност: всичко по темата

Комбинацията епилепсия и бременност крие рискове. Затова е изключително важно жените с това заболяване да научат за начините за намаляване на риска от свързаните с него проблеми.
Епилепсия и бременност: всичко по темата

Последна актуализация: 27 декември, 2020

Епилепсия и бременност – какво знаете по темата?

Може и да не ви се вярва, но много жени трябва да се борят с епилепсията докато са бременни. Това се наблюдава при всеки 3 на 1000 случая. Затова се счита, че тази ситуация не е често срещана. Въпреки това, както сами ще видите, такива случаи съвсем не са рядкост.

За щастие бременността не повишава в действителност риска от епилептични припадъци. Освен това повечето бебета, родени от майки с това заболяване, са напълно здрави. Около 96% от жените в това състояние раждат нормално без никакви усложнения.

Какво се случва по време на бременността при жените с епилепсия?

Епилепсията е неврологично заболяване, при което болният страда от сериозни нарушения на функционирането на невроните. Казано по друг начин има електрическа активност на нервните клетки в големи части на мозъка.

Това може да доведе или да не доведе до припадъци. Трябва ясно да подчертаем, че има разлика между епилептични припадъци и припадък. Противно на общоприетото мнение, тези две неща не винаги вървят ръка за ръка. Независимо каква е причината, електричните шокове винаги водят до симптом, който в много случаи, е слабо локализирано движение.

По време на бременността, в тялото на жената настъпват промени, породени от действието на хормоните, най-вече на прогестерона. Настъпват промени в гениталните, репродуктивните, сърдечните и меките тъкани. Можем да кажем, че по един или друг начин, почти всички клетки са засегнати.

Искаме да кажем, че няма данни, според които припадъците се увеличават или намаляват по време на бременността. Епидемиологични проучвания по темата стигат до извода, че плодът не усеща влиянието им.

В действителност проучване показва, че една от основните причини за появата на проблема по време на бременността е липсата на адекватен сън. Това води до промени във връзката епилепсия и бременност. Това е така, защото пристъпите се увеличават, ако жената не спи добре по време на последния триместър. Но никой не знае в действителност дали това наистина се дължи на недостатъчен сън и повишен стрес или на хормонални промени.

Има и проблеми по отношение приема на лекарства използвани за лечението на епилепсия. За да може човек да контролира епилепсията си, трябва да приема лекарства. Но по време на бременността приемът на медикаменти е затруднен, тъй като самата бременност води до промяна в обема на циркулиращата кръв, както и до разпределението й в тъканите на организма.

Препоръчваме ви да прочетете и: Кои навици да избягвате при бременност?

Епилепсия и бременност: предписване и прием на антиепилептични лекарства

Един от основните странични ефекти от приема на антиконвулсивни средства са мозъчните увреждания. Това представлява дилема по отношение на грижата и следенето на бременността на една жена с епилепсия.

Изследователи са сравнили развитието на вродени дефекти при деца с майки с епилепсия и такива на жени без заболявания. Можем да кажем, че учените са открили значителни разлики. При жените без заболявания на всеки 100 родени деца се наблюдава едно с вродени дефекти. При жените приемащи антиепилептични средства, този риск е повишен три пъти.

Вероятността от усложнения по време на раждането нараства, когато жената приема различни предписани й лекарства. А това е често срещана ситуация при пациентите с епилепсия, които не реагират добре на обичайното лечение. В резултат на това лекуващият лекар започва да комбинира различни дози за намаляване на пристъпите.

Направените изследвания показват и че има по-висок риск от увреждане на плода, ако жената приема лекарства като валпроат и карбамазепин. В тези случаи най-засегната е централната нервна система на плода.

Това, което обикновено предлагат лекарите е намаляване на дозата на антиепилептичните лекарства по време на бременността. Ако жената не е получавала припадъци повече от 9 месеца, те могат да приемат много ниски дози от едно лекарство.

Във всеки един случай е необходимо медицински специалист или професионалист да одобри това намаление. Нито пациентът, нито близките му, нито който и да е било без необходимото образование и опит може да вземе такова решение. В противен случай то може да доведе до сериозни последици за майката и плода.

Има ли риск от пристъпи по време на бременността?

И докато статистиката не отчита ясни данни по отношение увеличаването или намаляването на пристъпите по време на бременност, истината е, че те реално се наблюдават. Ако болната е имала чести пристъпи, много вероятно е това да продължи и по време на бременността.

Пристъпите крият риск както за майката, така и за плода. Един от основните проблеми е хипоксията (липсата на кислород в тъканите по време на припадъка). Ако до плацентата не достига достатъчно количество от този газ, функционирането и развитието на органите на бебето могат да бъдат засегнати.

Освен това може да се стигне и до травми като резултат от пристъпите. А това може да доведе до сериозни проблеми при бременните жени. Губейки съзнание по време на пристъпа, пациентката може да падне и да се нарани в чувствителни области като черепа и корема, разширен от матката.

Процентът на смъртност при бременните жени с епилепсия е по-висок отколкото при останалите бременни жени. Много от смъртните случаи, считани  1 на 1000 бременни жени,  са свързани с внезапна неочаквана смърт при епилепсия (SUDEP).

SUDEP описва случаи на неясна смърт при хората с епилепсия. Чрез неясна имаме предвид, че не става въпрос за смърт поради травма или удавяне. Никой не знае какъв е произходът на този синдром. Но знаем, че има рискови фактори, върху които човек може да се опита да въздейства, за да намали вероятността от появата им.

Бременните жени с епилепсия никога на трябва да спят сами или по очи. Приятелите и семейството им трябва да могат да им оказват първа помощ, в случай, че тези жени имат нужда от нея.

Епилепсия и бременност - почивка и сън

Какво трябва да запомните по темата епилепсия и бременност

Както виждате една епилепсия и бременност са сложна комбинация. Но с добър край. Трябва да подчертаем, че лекуващият лекар трябва да следи бременната жена постоянно. Освен това бременната трябва да взема всички необходими мерки, за да намали свързаните със заболяването си рискове.

Запомнете, че жената може да продължи приема на съответните лекарства само след консултация с лекар. Лекарят може да назначи изследване на концентрацията на лекарствата в кръвта на жената, за да дозира правилно съответните медикаменти. Нито една бременна жена не трябва да решава на своя глава или да променя дозата на предписаните й лекарства.

Датата на раждане трябва да бъде определена предварително, а самото раждане да бъде проведено от обучен за целта екип. Възможно е раждане с цезарово сечение като решението трябва да бъде взето по време на разговор между следящия бременността лекар и бъдещата майка.

Колкото по-добра е комуникацията между тях, толкова по-лека ще бъде и самата бременност.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.


 • Palacio, Eduardo, and Karen Cárdenas. “Epilepsia y embarazo.” Revista Repertorio de Medicina y Cirugía 24.4 (2015): 243-253.
 • García, Ramiro Jorge García. “Situaciones especiales en adolescentes epilépticos: embarazo, parto y lactancia.” Revista Cubana de Neurología y Neurocirugía 2.1 (2012): 47-55.
 • Navarro-Meza, Andrea. “Epilepsia y embarazo.” Acta Académica 47.Noviembre (2010): 251-256.
 • Planas-Ballvé, A., et al. “El insomnio y la pobre calidad de sueño se asocian a un mal control de crisis en pacientes con epilepsia.” Neurología (2020).
 • Battino, D., et al. “Malformaciones en los hijos de embarazadas con epilepsia.” Rev Neurol 34.5 (2002): 476-480.
 • Lallana, Virginia Meca, and José Vivancos Mora. “Fármacos antiepilépticos.”
 • Kochen, Silvia, Constanza Salera, and Josef Seni. “Embarazo y epilepsia en Argentina.” Neurología Argentina 3.3 (2011): 156-161.
 • Pascual, F. Higes, and A. Yusta Izquierdo. “Tratamiento de la epilepsia.” Medicine-Programa de Formación Médica Continuada Acreditado 12.72 (2019): 4232-4242.
 • Vélez, Alberto, Paola A. Ortíz, and Carolina Sandoval. “Problemas de los hijos de madres con epilepsia.” Acta Neurol Colomb 21.1 (2005): 73-81.
 • Velásquez, Mauricio, Alejandro De Marinis, and Evelyn Benavides. “Muerte súbita en epilepsia.” Revista médica de Chile 146.8 (2018): 902-908.
 • Borgelt, Laura M., Felecia M. Hart, and Jacquelyn L. Bainbridge. “Epilepsy during pregnancy: focus on management strategies.” International journal of women’s health 8 (2016): 505.

Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.