Четири проблема да бъдете единствена дъщеря

Единствените дъщери са с по-особен характер. Тъй като нямат братя и сестри, пораствайки те се сблъскват с редица проблеми.
Четири проблема да бъдете единствена дъщеря

Последна актуализация: 18 март, 2019

От раждането си една единствена дъщеря може да се превърне в глезената принцеса на мама и татко. В резултат на това родителите й често прекаляват с грижите си и опеката над нея. Освен това нерядко те полагат неимоверни усилия да задоволят нуждите й, тъй като тя е най-ценното нещо в живота им.

Нямайки братя и сестри, единствените дъщери носят огромен товар на плещите си. След като пораснат те се чувстват задължени да „изплатят“ инвестициите на родителите си. А това може да се отрази на развитието им и да доведе до появата на вътрешни конфликти.

Предизвикателствата, с които се сблъсква една пораснала единствена дъщеря

1.Трудно разчита на останалите
Единствените деца срещат трудности в общуването с другите хора.

На порасналата единствена дъщеря понякога е трудно да разчита на останалите хора.

Често единствените деца са съсредоточени върху собствените си нужди. Ето защо им е  трудно да изпитват емпатия към другите. А това може да ги накара да се чувстват некомфортно работейки в екип и ги кара да пренебрегват взаимодействието с другите хора.

Най-добрият пример е когато тези деца тръгват на училище за първи път и вече не са център на вниманието. Това преживяване прави ходенето на училище не толкова приятно и желано.

2.Стоят в основата на редица конфликти

Проблемите са част от живота ни. Но за една единствена дъщеря конфликтите се превръщат в ежедневие, тъй като тя няма други братя и сестри. Това й пречи да развие умението си да разрешава проблеми и спорове.

Освен това родителите на тези деца решават проблемите им вместо тях. А това означава, че на тях не им се налага да се борят за нещата, които искат и всичко им се случва много по-лесно. Освен това понякога трудно понасят загубите.

Една единствена дъщеря се създава повече конфликти от децата с братя и сестри.
3.Егоизъм

Всички деца на възраст между 10-12 години са егоистични и егоцентрични. При децата, които имат братя и сестри, това не е толкова ярко изразено, тъй като те имат с кого да споделят.

На единствените деца не им се налага да правят това ежедневно, тъй като родителите им задоволяват всичките им нужди и прищявки. В резултат на това тези деца започват да вярват, че имат право да получават всичко, което поискат, без да е необходима да мислят за другите.

егоизъм при децата
4.Взаимна зависимост

Независимо от възрастта, родителите възлагат цялата си надежда върху своята единствена дъщеря. А този натиск кара детето да се стреми винаги да бъде перфектно и да задоволява очакванията и надеждите на родителите си.

След като се превърнат във възрастни хора, те могат да се превърнат в център на дома си. А това може да доведе до появата на зависимост, тъй като сега те изпитват нужда да се грижат за родителите си.

Тъй като става въпрос за единствена дъщеря, много родители искат тя да остане близко до тях завинаги. А това би породило чувство на вина, ако тази пораснала дъщеря реши да се премести далеч.

Това със сигурност би ограничило сериозно възможностите в следващите етапи на живота й.

Позитивната страна да бъдете единствена дъщеря

Ранно порастване

Единствените деца прекарват по-голямата част от времето си с родителите си.

А това означава, че участват в повече дейности, типични за възрастните. Това би насърчило тези деца да обикнат четенето, рисуването и други подобни занимания, изискващи концентрация и тишина.

Всичко това означава, че единствените деца съзряват по-бързо от връстниците си.

Една единствена дъщеря пораства по-рано от връстниците си.

Развито въображение

Ако родителите нямат достатъчно време за единственото си дете, то започва да си измисля въображаеми братя, сестри, приятели и домашни любимци.

По този начин една единствена дъщеря си създава игри, с които се забавлява сама, просто за да мине времето. А това е страхотен начин да развие въображението си

Чувство за отговорност

Пораствайки единственото дете трябва да се погрижи за много задачи в дома си, тъй като няма на кого да разчита. От друга страна единствената дъщеря няма кого друг да обвини, ако счупи нещо или допусне грешка. Ето защо се учи на отговорност.

Да бъдете единствена дъщеря означава да принадлежите към една изключителна група. Тези момичета могат да имат много въпроси към децата с братя и сестри и случващото се в живота им.

Въпреки че не е лесно да разберем живота им, задълженията, които единствените дъщери получават от родителите си, когато пораснат, ги правят взаимно зависими.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.