Колко е важно понякога да си егоист

От време на време трябва да се поставяте на първо място
Колко е важно понякога да си егоист

Написано от Raquel Lemos Rodríguez

Последна актуализация: 26 август, 2022

Определението „егоист“ често провокира негативни усещания. Да бъдеш такъв не е добре. Това кара другите хора да гледат към теб с неуважение.

Да си егоист – означава, че не знаеш как да споделяш, че мислиш само за себе си и че се поставяш преди другите.

Всички знаем, че не бива да бъдем такива. Става дума, обаче, за крайности, а те никога не са добри. Струва си да  съществува баланс между щедростта и егоизма, тъй като всеки човек е важен и трябва да се грижи за себе си.

Преди всичко съм аз

Възможно е да сте били в ситуация, в която сте си казали: „Това е, от сега нататък ще бъда егоист и ще мисля само за себе си“. Това се случва, когато посвещаваме прекалено много време в мислене и грижа за другите, живеем техния живот и се пренебрегваме.

Да бъдеш егоист: преди всичко съм аз

Ако се чувствате зле, когато казвате „не“, или не можете да бъдете на място, на което някой се нуждае от вас… възможно е да усещате и вина. В такива ситуации не бива да изпитвате такъв тип негативни емоции.

Променете начина, по който мислите и действате. Трябва да се научите да бъдете повече егоист.

Забелязали ли сте, че някои хора не изпитват вина, а вие – да? Вероятно сте научили, че някой се възползва от вашата доброта? Щедри сте и поставяте другите преди себе си? Това може да доведе до различни манипулации и „прикрепяне“ на хора към вас, които ще изискват винаги да сте край тях, когато са в нужда.

Научете се да мислите първо за себе си, тъй като също сте важни. Не е необходимо постоянно да се жертвате в името на другите. Егоизмът не е винаги нещо лошо. В този случай, той е справедлив. Когато посвещавате цялото време и енергия на другите, щастливи ли сте или това вреди?

Приемам и уважавам себе си

Ако не уважавате и не се приемате, какво  би било отношението на другите към вас? Има толкова много други неща, за които да размишлявате, извън това да се поставяте след другите.

Да бъдеш егоист или да приемаш себе си

Когато сте щедри с околните, може би се чувствате добре. Идва обаче онзи момент, в който осъзнавате, че животът е обсебен от другите хора.

Вече не знаете кой сте всъщност и се опитвате да удовлетворите всеки, тъй като не можете да се примирите с мисълта, че някой може да мисли за вас нещо лошо.

Така може да се окажете в съзависима връзка, в която щастието е нереално, изкуствено.

Уважавайте се и се приемайте, защото щастието извира отвътре.

Когато знаете как да се самоуважавате и самоприемате, ще забележите, че не е необходимо да се тревожите за околните хора. Имате собствен живот и е нормално да искате да подадете ръка на другите.

Да, но всеки човек има проблеми. Може да прозвучи грубо, но всеки е длъжен да се справя сам с тях.

Изправянето срещу проблемите ни прави по-силни, дава ни ценен опит. Помислете за хората живота: правят ли те същото, което и вие за тях? Възможно е да давате повече, отколкото се връща.

Важно е да запомните, че няма нищо в това да мислите за себе си малко повече.

Когато даваш, заслужаваш да получаваш

В ума на човека присъства тази представа за даване, без връщане на жеста. Вярно е, че битува схващането, че не е честно да правим добро на друг човек, защото очакваме, че по този начин ще спечелим нещо в замяна.

Да бъдеш егоист или да имаш добра самооценка

Да получаваш не е нещо лошо. Искаме да кажем, че можете спокойно да давате на другите хора, но рано или късно трябва да се замислите върху това, че също имате потребности.

Запомнете, че от време на време трябва да се поставяте на първо място, да бъдете малко егоист и да се поставяте на първо място.

За много хора този начин на мислене е неприемлив. Факт е обаче, че когато постоянно давате и не получавате нищо в замяна,  рискувате да станете обект на манипулация, за която споменахме по-горе. Помнете: ако хората знаят, че винаги могат да се обърнат за помощ, те ще злоупотребяват с тази привилегия.

Ако попаднете в ситуация, в която трябва да бъдете егоист, всъщност – не сте такива. Давате си разрешение да мислите за себе си преди другите, защото вече достатъчно сте дали.

Важни сте също толкова, колкото и останалите. Уважавайте се и се приемайте. Никой друг няма да се погрижи, освен самите вие.

Ако някой има смелостта да каже, че сте егоист, можете да му отвърнете: „Да, аз съм егоист, защото се уважавам и ценя. Поставям се на първо място, защото го заслужавам“.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.


  • Antoni Martinez, “Saber decir no: claves de la asertividad”, en web psicologíaenpositivo
  • Romi Arellano, Manuel J. Cuando digo no, me siento culpable. Nuevas ediciones de bolsillo, 2003.
  • Castanyer, Olga. La asertividad. Expresión de una sana autoestima. Bilbao: Descleé de Brouwer, 1996. 348 pp.
  •  «Técnicas para conductas asertivas»www.fundacioncadah.org.

Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.