Златната възраст: намиране на вътрешния баланс и мир

В живота би трябвало да настъпи период, когато най-после да кажете „не“ на безнадеждието, „не“ на
Златната възраст: намиране на вътрешния баланс и мир

Последна актуализация: 19 юли, 2019

За да сте щастливи и да дарявате щастие, първо трябва да намерите вътрешния баланс – състояние, в което да не обръщате внимание на критиките на другите хора и да се фокусирате върху личното обогатяване. Т.е. да се стигне до точка, до златната възраст, в която най-после да се открие духовната хармония.

Критиката и неточните твърдения винаги ни влияят, особено ако идват от близки хора, от такива, които считаме за значими. Ето защо не винаги е лесно да кажем “това, което хората мислят или говорят за мен, не ме засяга”.

Критиката засяга дотолкова, колкото ѝ се позволи. Ето защо е необходимо да се открие зрелостта и вътрешния баланс, които са от съществено значение за мирния и всеотдаен  напредък. Не казваме, че човек трябва да стигне определена възраст, за да  изгради приоритетите. Говорим за умствената, а не за физическата възраст. Това е определен момент от живота, в който се открива баланса и човек оставя зад себе си много багаж. Това означава, че сме се поучили от миналите изживявания и можем да “обезвредим” всичко, което не е позитивно.

Златната възраст не идва с годините, а от вътрешния мир

Хармонията не се постига, когато сте на 30, 40 или дори на 60 години. Златната възраст е момент, когато най-после пристъпвате към оценяване на себе си, към грижа за собственото благополучие. Тогава осъзнавате, че ако не сте щастливи, ще е трудно да направите другите щастливи.

златната възраст и вътрешния мир
 • Най-добрата възраст е сега, не преди няколко години, нито след няколко десетилетия. Тя е точно сега. Ето защо е жизнено важно да съгласувате надеждите със самочувствието и вътрешния баланс. Няма по-важна любов от любовта към себе си.
 • Само когато развиете подходящо самочувствие, ще можете да се отървете от негативните хора, от изкуството на манипулацията им, причиняващи огорчение и мъка.
 • Някои намират този вътрешен баланс на 30-годишна възраст, други я откриват преди или след това. Винаги се налага да достигнете времето, когато най-накрая разбирате, че сте в състояние да бъдете щастливи и заради това ще знаете как да раздавате щастие и на други.
 • Златната възраст е мир и вътрешна свобода. Това означава, че трябва да обработвате вътрешната градина, където никой не може да отсече мечтите и надеждите. Защото сте онзи, който е отгледал индивидуалността с щастие, оптимизъм и голяма сила. Това ще подсили самоуважението.

Възрастта е въпрос на това как се чувствате, а не на колко години сте. Ето защо е абсолютно необходимо да спрете да поставяте толкова голям акцент върху физическата красота. Важна е грижата за себе си по този начин, а приоритетът – да бъдеш щастлив. Приемането на себе си и отминаването на времето е още по-важно.

Истинската ви възраст се крие в усмивката ви, а схващането ви за живота е това, което оцветява мечтите ви

златната възраст и щастието

Възрастта не се отбелязва от годините, нито от бръчките около очите. Младостта или възрастта се отпечатва от сърцето и от  щастието , което човек изживява. Ето защо сърцето бие развълнувано при всяко нещо, което го прави истински щастлив. Това пали мотора на промяната, вътрешния баланс и емоционалната зрялост, т.е. мъдростта.

В живота би трябвало да настъпи период, когато най-после да кажете „не“ на безнадеждието, „не“ на “предавам се”, „не“ на колебанието ( по отношение на това, което хората казват), „не“ на критиката ( относно кои сте или какво мислите за живота).

 • Раждаме се свободни. Идваме на този свят без багаж и ще го напуснем по същия начин. Винаги помнете: между живота и смъртта преживяваме живота. Трябва да го изживеете по най-интензивния възможен начин.

И още

 • Копнежът за живот и преживяването ще обагрят чертите на усмивката и ще вложи искри в очите. Ето къде ще се настанят положителните емоции.
 • Това, което другите хора мислят за вас, ще остане в техния свят. Ограниченото им знание не ви принадлежи, нито пък формира вашата идентичност. Ако критиката идва от хората, които обичате, реагирайте и поставете нужните граници. Не им позволявайте да атакуват ценностите или това, което сте.
 • Хората, които истински обичат, допринасят за вашето щастие. Ако те обичат, а изговорят негативна критика, това е защото не знаят как да уважават.
златната възраст и истинската любов

Винаги помнете, че най-доброто време е сега. Това е най-подходящият момент да поставите себе си като приоритет, да дадете най-доброто на света = от собственото  щастие, от вътрешния баланс и от надеждите, които храните всеки ден.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.


 • Mesurado, B., Vidal, E. M., & Mestre, A. L. (2018). Negative emotions and behaviour: The role of regulatory emotional self-efficacy. Journal of Adolescence, 64, 62-71.
 • Jiménez, M. G., Montorio, I., & Izal, M. (2017). The association of age, sense of control, optimism, and self-esteem with emotional distress. Developmental psychology, 53(7), 1398.
 • Ghanizadeh, A., & Moafian, F. (2011). Critical thinking and emotional intelligence: investigating the relationship among EFL learners and the contribution of age and gender.

Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.