Защо толкова много здравни работници са инфектирани с коронавирус

Голям брой здравни работници бяха инфектирани с коронавирус поради липсата на информация за необходимите предпазни мерки срещу COVID-19.
Защо толкова много здравни работници са инфектирани с коронавирус

Последна актуализация: 07 май, 2020

SARS-CoV-2 е вирус превземащ света от декември 2019 година и е сравнително нов за науката. Той засегна голяма част от населението по света. Хиляди здравни работници бяха също заразени с вируса.

Има редица вероятни отговори на въпроса от заглавието на статията. Но нито един от тях не е категоричен. Отговорът зависи и от това за коя държава става въпрос.

Причини в световен мащаб за заразяването на здравни работници с коронавирус

Пандемията ни изненада и засегна голям брой здравни работници. Това е една от най-мощните прояви в историята на пандемиите и не беше очаквана.

Когато Китай докладва за първите случаи на болестта, здравната система не беше подготвена да се справи бързо с разпространението на заразата, която бързо се превърна в епидемия, а в последствие и в пандемия.

Хората заети в здравната система – лекарите, медицинските сестри, парамедиците и дори санитарите в болниците и клиниките, не взеха необходимите мерси, за да се предпазят на първо място от заразяване. Нито пък им бяха направени навременни тестове, за да се ограничи разпространението на болестта.

Въпреки че Китай информира разтревожено света за епидемията в района на Ухан, доста държави не обърнаха внимание на случващото се.

Медицинският персонал е изложен на висок риск от заразяване

Здравните работници са изложени на най-голям риск, тъй като са в пряк контакт със заразата.

Прочетете и: Как ще ни промени коронавирусът?

Здравните работници заразени с коронавирус в отделните държавиe

Преглеждайки информацията за трите най-засегнати от пандемията страни в света, могат да бъдат открити и други причини за високия процент на заразяване сред здравните работници.

Италия е на първо място по брой инфектирани и починали от COVID-19. В страната има регистрирани над 5000 случая на заразени здравни работници. Това се равнява на 9% от общия брой на случаите в страната, като 19 от медицинските лица са починали.

В Испания броят на заразените здравни работници е приблизително 5400. Това отговоря на 12% от общия брой на заразените в страната. Китай докладва за около 4% заразени здравни служители.

Кои са причините за този тип пренасяне на заразата?

Липсата на лични предпазни средства също спомага увеличаването на броя на заразените с коронавирус здравни работници. Както знаете, предпазните средства се оказа дефицитни стоки в един момент и не достигаха за нуждаещите се от тях.

Асоциациите на здравните служители в редица държави докладваха, че набавянето на лични предпазни средства е трудно. Отчита се и недостиг на ръкавици от латекс. Това означава, че тези лица използват наличните средства и затова се заразяват голям брой хора.

Друга причина е и фактът, че не всички здравни заведения затвориха райони като местата за хранене или стаите за свиждане. Затова препоръчаните от СЗО 2 метра между хората за спазване на социална дистанция не бяха изпълнени. Това е и една от причините за по-бързото разпространение на вируса.

Изправени пред реалността, производителите на медицински и лични предпазни средства по цял свят положиха неимоверни усилия за произвеждането на повече ръкавици и маски за рекордно кратко време. Отговорните органи помолиха да бъдат произведени и респиратори, дезинфектанти и препарати за почистване и стерилизиране на медицинско оборудване.

Здравни работници и лични предпазни средства

Адекватните предпазни средства са необходими за защита на здравните работници от заразяване

Как да помогнем на здравните работници

За да защитим здравните работници, съответните отговорни органи ни посъветваха да търсим консултация по телефон вместо да посещаваме здравните центрове. Големият брой пациенти в болниците излага всички на риск, включително и медицинския персонал. Наша отговорност е да спазваме карантината и мерките на изолация. Само така ще забавим разпространението на коронавируса, за да могат здравните служители да работят по най-добрия начин.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.


  • Trilla, A. (2020). Un mundo, una salud: la epidemia por el nuevo coronavirus COVID-19. Medicina Clínica, 2020, vol. 154, num. 5, p. 175-177.
  • Pérez-Then, Eddy. “NUEVO CORONAVIRUS 2019-NCOV: IMPACTO EN SALUD GLOBAL New Coronavirus 2019-nCoV: global health impact.”
  • Trilla, Antoni. “Un mundo, una salud: la epidemia por el nuevo coronavirus COVID-19.” Medicina Clinica 154.5 (2020): 175.
  • Trejo González, Roxana, et al. “Which are the prevention measures against Novel Coronavirus (COVID-19)?.” Revista Latinoamericana de Infectología Pediátrica 33.1 (2020): 4-6.
  • Jhony, A. “Protegiendo al personal de la salud en la pandemia Covid-19.” Revista de la Facultad de Medicina Humana 20.2 (2020): 3-3.

Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.