Всичко, което трябва да знаете за зрителните увреждания

Зрителните увреждания силно ограничават живота на хората, страдащи от тях. Въпреки че се срещат често по цял свят, днес има много технологични помощни средства за тези хора.
Всичко, което трябва да знаете за зрителните увреждания

Написано от Edith Sánchez

Последна актуализация: 09 август, 2022

Според данни на Световната здравна организация (СЗО), слепотата и зрителните увреждания засягат поне 2.2 милиарда души по цял свят. От тях 1 милиард страдат от предотвратимо зрително увреждане, а при друг увреждането трябва да бъде установено.

Здравната организация подчертава и факта, че тези проблеми засягат най-вече хората в страните с ниски и средни доходи, жените, по-възрастните хора и някои етнически малцинства. Това доказва връзката между проблема и трудността или невъзможността за получаване на навременна помощ.

Какво представляват зрителните увреждания?

Няма пълно единодушие по въпроса за зрителните увреждания. Причината за това е съществуването на различия по отношение на границата, разделяща увреждането от превръщането му в инвалидизиращо заболяване. Въпреки това в следващите редове ще споделим с вас едно от най-популярните определения.

Трябва да отбележим, че терминът “зрително увреждане” трябва да бъде използван както за хората, които са напълно незрящи, така и за тези със значителни увреждания на зрението. Затова се счита, че зрителните увреждания обхващат всеки един вид по-сериозен проблем свързан със зрението, независимо от причината за него.

В това отношение разбирането е допълнено от забележката, че въпросният проблем трябва да е свързан с определени ограничения в извършването на дадени дейности като четене, писане, ориентиране и подвижност. И обратното – слепотата е всяка една форма на сериозно зрително увреждане, без да е задължително да става въпрос за пълна липса на зрение.

Зрителните увреждания сериозно засягат ежедневието на хората страдащи от тях.
Слепотата е проблем, който затруднява ежедневния живот. Въпреки това днес хората засегнати от слепота имат по-голяма помощ.

Кои са причините за зрителните увреждания?

Основните причини за зрителните увреждания и слепотата са катарактите, аметропията, трахомата, онхоцеркозата позната и като речна слепота, глаукомата, диабетната ретинопатия и макулна дегенерация свързана с възрастта. В следващите редове ще се спрем подробно на тези причини:

 • Катаракти. Считани са за основната причина за слепота в света. Експертите считат, че този проблем стои в основата на 43% от случаите и се дължи на загубата на прозрачност на лещите.
 • Диабетна ретинопатия. Основната причина за загуба на зрението в развитите страни. Среща се често при хората, които не контролират нивото на кръвната си захар. Води до прогресивно ослепяване заради появата на малки кръвоизливи в очите.
 • Макулна дегенерация свързана с възрастта (МДСВ). Втората по честота причина за появата на зрителни увреждания в развитите страни. Първоначално води до замъглено централно зрение. Ако прогресира, може да доведе до ослепяване.
 • Глаукома. Причина за приблизително 15% от случаите на увреждане на зрението в света. Води до загуба на периферно зрение поради увеличено вътреочно налягане.
 • Трахома. Инфекция засягаща и двете очи. Водеща инфекциозна причина за поява на слепота. Среща се по-често в развиващите се страни.
 • Аметропия. Формите й включват миопия, хиперопия и астигматизъм. Представлява неспособността на окото правилно да фокусира образа на предметите върху ретината заради диспропорция между дължината на окото и силата на окото.
 • Пигментозен ретинит. Този проблем засяга периферното зрение и възможността за виждане в тъмното. Обхваща редица хронични генетични заболявания на окото.

Откриване, степени и видове на зрителните увреждания

Проблемите със зрението се откриват на преглед при оптометрист или офталмолог. Трябва да посетите такъв специалист, ако имате проблеми при четене, виждане наблизо или надалеч, ако не виждате ясно, ако страдате от конюнктивит или очите ви сълзят.

Има четири степени на увреждане на зрението в зависимост от зрителната острота на човек:

 • Лека: по-малко от 50% зрителна острота
 • Умерена: по-малко от 33% зрителна острота
 • Тежка: по-малко от 10% зрителна острота
 • Слепота: когато стойностите установени по време на прегледа са по-ниски от 1%

От друга страна от функционална и често от правна гледна точка, се използва следната класификация:

 • Частична: когато едното око е силно засегнато или двете очи са частично увредени.
 • Пълна: въпреки загубата на зрение и при двете очи, зрителната острота е 0.1%.
 • Абсолютна: когато зрителната острота не превишава 0.1%.
Брайловата азбука и зрителните увреждания
Брайловата азбука е безценна за слепите хора.

Нуждите на хората със зрителни увреждания

За щастие хората с визуални проблеми могат да използват различни помощни средства за справяне с това си състояние. За ориентиране и придвижване извън дома, тези хора могат да използват специални бастуни, кучета-водачи и технологични средства като GPS с приложения за хората със зрителни проблеми.

За визуализиране на предметите и в зависимост от степента на зрително увреждане, е добра идея тези хора да използват по-силно осветление и устройства с по-големи букви, лупи и очила с висока мощност. Ако човек не вижда, Брайловата азбука е изключително полезен метод за четене.

Поради очевидни причини човек трябва да приспособи дома си към зрителното си увреждане. В наши дни има изключително полезни и ефективни помощни средства като такива за виждане в добавена реалност и използване на смарт очила.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.


 • Gómez-Ulla, F., & Monés, J. (Eds.). (2005). Degeneración macular asociada a la edad. Prous Science.
 • Vinores, S. A., Küchle, M., Derevjanik, N. L., Henderer, J. D., Mahlow, J., Green, W. R., & Campochiaro, P. A. (1995). Blood-retina1 barrier breakdown in retinitis pigmentosa: light and electron microscopic immunolocalization. Histology and histopathology.
 • Escudero, J. C. S. (2011). Discapacidad visual y ceguera en el adulto: revisión de tema. Medicina UPB, 30(2), 170-180.
 • Cedeño, María Leonila García, Inger Solange Maitta Rosado, and Karina Gissela Rivera Loor. “Characterization of the Visual Disability and Its Relation with the Resilience.” International research journal of management, IT and social sciences 5.2 (2018): 32-40.
 • Sarabia, César Pineda, Xóchitl Josefina Zarco Vite, and María Luisa Ruiz Morales. “Retinopatía diabética, una complicación descuidada.” Atención Familiar 25.2 (2018): 83-85.
 • Weinreb, Robert N., et al. “Primary open-angle glaucoma.” Nature Reviews Disease Primers 2.1 (2016): 1-19.
 • Silva, J. N., et al. “TRACOMA: FASES CLÍNICAS E FORMAS DE DIAGNÓSTICOS.” International Journal of Parasitic Diseases 1 (2018).
 • Osorio Illas, Lisis, et al. “Prevalencia de baja visión y ceguera en un área de salud.” Revista Cubana de Medicina General Integral 19.5 (2003): 0-0.
 • Arroyo, Nicole, et al. “El Modelo dual de reconocimiento de la palabra en el Sistema Braille.” CienciAmérica 8.1 (2019): 90-104.

Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.