Основно неврокогнитивно разстройство (Деменция): същност и лечение

Неврокогнитивните разстройства се отразяват върху паметта, възприятието и решаването на проблеми. За съжаление, няма лечение за това заболяване. Хубавата новина е, че има лечение за симптомите.
Основно неврокогнитивно разстройство (Деменция): същност и лечение
Alejandro Duarte

Прегледано и одобрено от биотехнолог Alejandro Duarte.

Написано от Редакционен екип

Последна актуализация: 27 декември, 2022

Заболяването основно неврокогнитивно разстройство, известно още като деменция, е свързано с невронни увреждания и влошаване на мозъчната дейност. С течение на времето,  човека, засегнат от него, губи своята самостоятелност за изпълнение дори на най-лесните задачи.

Неврокогнитивните разстройства се отразяват предимно върху човешката памет, възприятие и способностите за разрешаване на проблеми. Ето тези неща повечето лекари наричат „неврокогнитивни функции“.

Най-преките неврокогнитивни разстройства са амнезия, деменция и делириум. Деменцията, или основно неврокогнитивно разстройство, се появява конкретно при хора над 60 години.

Според данни от Световната здравна организация, има приблизително 4,7 милиони души, страдащи от това заболяване в света.

Към момента, продължителността на живота нараства и с нея последствията от стареенето, основното неврокогнитивно разстройство се е превърнало в световен проблем. За съжаление, няма никакво лечение за това заболяване. Обаче, хубавата новина е, че с подходящо лечение симптомите могат да отшумят.

Основно неврокогнитивно разстройство

Основно неврокогнитивно разстройство: симптоми и етапи

Основно неврокогнитивно разстройство: снимка на макет на мозък, обвит с лекарска слушалка

При този вид заболяване, има прогресивно влошаване на познавателните функции. Те могат да се отразят много лошо върху качеството на живот при човека.

Когато става въпрос за основно неврокогнитивно разстройство, основните симптоми се проявяват чрез увреждане в различните области от умствените функции на човека. Болният преминава през дегенеративен процес и намалява самостоятелността и способността му за извършване на различни дейности.

Изброените сериозни увреждания са често срещани:

  • Промени в емоционалното поведение и/или характер.
  • Промени в езиковите способности и възприятие
  • Влошаване на възможностите за анализ и преценка.
  • Загуба на памет.

Освен това, има няколко симптоми, свързани със заболяването, които един човек може да изпита. Те могат дори да изпитат халюцинации или да се депресират, и дори да станат агресивни или маниакални.

При еволюционния процес на основното когнитивно разстройство има три различни етапа, които ще опишем отдолу.

Основно неврокогнитивно разстройство: начален етап на болестта

Първите симптоми се състоят от леки и постепенно нарастващи проблеми с паметта.

Освен това, болният започва да забравя и има моменти на дезориентация във времето или мястото. Обаче, такива моменти все още не са толкова чести.

Основно неврокогнитивно разстройство: междинен етап на болестта

След това, с течение на времето, това заболяване напредва и проявите стават все по-очевидни. Понякога, човекът, страдащ от него, не може да действа нормално и не може да се справя самостоятелно с ежедневните си задачи. Това включва привидно елементарни задачи, които ние вземаме за даденост, като например подстригване, пазаруване и плащане на сметките.

Също така, пропуските в паметта стават по-сериозни и често срещани. Освен това, болните не могат да се ориентират в собствения си дом и може да имат етапи на амнезия. Те също може да имат трудности в общуването.

Напреднал стадий

Накрая, болният прогресивно се влошава след като стигне най-напредналите стадии на основното неврокогнитивно разстройство.

Човекът, страдащ от това заболяване, има все повече проблеми с ежедневния си режим. Болните могат дори да проявят агресивно поведение. Тогава, накрая, те ще станат изцяло зависими и неактивни.

Основно неврокогнитивно разстройство и Алцхаймер

Две жени, които си държат ръцете

Алцхаймер е най-често срещаната форма на деменция. Всъщност, това заболяване се появява при 60-80% от случаите с диагноза основно неврокогнитивно заболяване. Към момента няма лечение нито за Алцхаймер, нито за което и да било друго неврокогнитивно разстройство.

Обаче, има различни видове лечения, които целят да облекчат симптомите. Това е за подобряване на качеството на живот на човека, диагностициран с това заболяване. Тези лечения също така могат да забавят развитието на болестта.

Към настоящия момент, болестта на Алцхаймер е сред най-важните приоритети в биомедицинските изследвания.

Лечение

Както споменахме по-горе, все още няма лечение на основното неврокогнитивно разстройство. Следователно, прогресивното развитие на заболяването е неизбежно и леченията са съсредоточени изцяло върху подобряване качеството на живот.

Първо, трябва да споменем колко е важна работата на медицинските сестри, лекари и социални работници, защото това е многофакторно заболяване. Освен това, ролята на главния болногледач е важна за лечението на това заболяване, защото те се справят с развитието на болестта. Много важно е да се предотвратят усложненията поради лечението или страничните ефекти.

Подкрепата от семейството е важна, тъй като един човек, болен от Алцхаймер, никога не трябва да е самотен. Също така, трудовите терапии и общностите за подкрепа могат да помогнат.

В някои случаи е важно да се предотвратят определени вторични причини за заболяването като хипертония, холестерол или затлъстяване. Идеята е да се действа срещу всякакви рискови фактори, които могат да предразположат някой човек към това заболяване.

В допълнение, има няколко вида лечение за симптомите на основно когнитивно разстройство. Тези симптоми могат да включват халюцинации, илюзии, депресия или агресия, между другото. Видовете лекарства, използвани в тези случаи, са антипсихотици, антидепресанти и антиконвулсанти.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.


  • Bartoloni, L. C. (2019). Deterioro cognitivo. Diagnosis, Retrieved from http://revistadiagnosis.org.ar/index.php/diagnosis/article/view/227
  • Crespo-Santiago D, Fernández-Viadero C. Bases biomolecurares del envejecimiento neurocognitivo. www.viguera.com/sepg Psicogeriatría. 2011;
  • de Azpiazu P, Salamero M, Pujol J, Cuevas R. Conductas agresivas en la demencia. Escala RAGE, validación de la versión en castellano [Aggressive behaviour in dementia. RAGE scale, validation of the version in Spanish]. Rev Neurol. 2001;33(10):928-930.
  • Orejarena-Ballestas M-C, Quiñonez-Pérez AM, Marín-Gutiérrez A. Estimulación cognitiva para pacientes con trastorno neurocognitivo mayor por enfermedad de alzheimer: revisión sistemática. Búsqueda. 2017;

Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.