Присаждането на кожа: кога се прилага?

Присаждането на кожа е хирургична техника, която прави възможно покриването на кожни дефекти с тъкан от друга част на тялото. Научете повече за тази процедура.
Присаждането на кожа: кога се прилага?
Maryel Alvarado Nieto

Написано и проверено от лекар Maryel Alvarado Nieto.

Последна актуализация: 25 август, 2022

Какво знаете за присаждането на кожа? Кожата е органът, който покрива нашето тяло и служи като бариера за света около нас. По този начин ни предпазва от инфекции и от условията на нашата вътрешна и външна среда. Някои кожни наранявания са толкова обширни или сложни, че изискват присаждане на кожа за лечението им.

Целта на този вид хирургично лечение е да се осигури възстановянето на тъканта. По този начин се защитават подлежащите структури и се осигурява бариерен ефект на кожата. В крайна сметка не само се покрива дефекта, причинен от нараняването, но и се цели създаване на естетични резултати. В тази статия ще ви разкажем повече за това.

Какво представлява присаждането на кожа?

Кожната присадка е фрагмент от кожа, който се получава чрез операция. При тази операция тази част е напълно отделена от дадена област на тялото – наречена донорна област – и след това се трансплантира на мястото на реципиента – тоест мястото, което има дефект или нараняване.

Тъй като това място е отделено от мястото на донора, присадката губи своя кръвен поток. Поради тази причина реципиентната тъкан трябва да може да й осигури адекватно подхранване. По този начин трансплантираната кожа може да се реваскуларизира и следователно да оцелее на новото си място.

Кога се прибягва до присаждането на кожа?
Присаждането на кожа позволява да се възстанови функцията на кожната бариера в случай на тежко нараняване.

Кожни слоеве

За да разберете видовете кожни присадки, които съществуват, е необходимо да знаете хистологичните слоеве на кожата.

Епидермисът е най-повърхностният слой. Тази структура няма собствени кръвоносни съдове и се подхранва от по-дълбоките части на кожата.

От друга страна, най-дълбокият слой на кожата е дермата. На свой ред тя може да бъде разделена на две части: папиларна дерма и ретикуларна дерма. Първата е най-повърхностният слой, така че неговите кръвоносни съдове са тези, които позволяват изхранването на покриващия епидермис. Под дермата се намира подкожната клетъчна тъкан, която е богата на мазнини.

Присаждането на кожа – видове присадки

Най-често използваната класификация при кожни присадки отговаря на дебелината на засегнатата кожа. По принцип се говори за два вида: присадки с частична дебелина и кожни присадки с пълна дебелина.

 • Присадки с частична дебелина: В този случай дебелината е променлива, но винаги трябва да съдържа част от дермата. Това гарантира даряването на необходимите елементи за клетъчна регенерация и хранене на покриващия епидермис. В зависимост от дебелината на засегнатата дерма, дебелината на тази тъкан може да бъде по-тънка или по-дебела.
 • Присадки с пълна дебелина: Разделеният кожен фрагмент съдържа както епидермиса, така и цялата дерма. Тъканта трябва да бъде лишена от подкожна мазнина, за да позволи неоваскуларизация.

Присадки според формата, в която се използва кожната присадка

Според необходимостта от покриване на дефекта присадките могат да бъдат непрекъснати – т.е. образувани от един или няколко фрагмента, които успяват да покрият цялата загуба на вещество при съединяване.

По същия начин има и прекъснати кожни присадки, при които дефектът не е покрит изцяло. Сред тях са следните опции:

 • Мрежа на Танер и Вандепут„
 • Плурифрагментирани присадки
 • Trueba лентови присадки
 • Дейвис присадки

Специални ситуации

Изборът на един вид присадка пред друг се определя от редица фактори. Местоположението на загубата на кожа е от изключително значение, както и изборът на донорното място.

Също така степента на нараняването ще помогне да се определи от кой тип присадка се нуждае човек. Междувременно причината за загубата на кожа помага на хирурга да избере най-подходящата дебелина.

Характеристики на присаждането на кожа

В зависимост от дебелината на фрагмента, всеки тип присадка има някои предимства пред останалите. В допълнение, наранената тъкан също играе важна роля за “захващането” на присадката, т.е. за успешната техника. Някои от характеристиките, които трябва да имате предвид, са описани по-долу.

Кожа на донор и реципиент

Тъй като кожата има висока антигенност, кожните присадки могат да се вземат само от едно и също лице. Това е така, защото имунната система не е в състояние да разпознае елементи, различни от собствените си. Следователно се задейства имунен отговор, който завършва с отхвърляне на присадената тъкан.

Този тип трансплантация – при която донорът е същото лице като реципиента – е известен като “автотрансплантация”. Въпреки това, има ситуации (като големи изгаряния), при които използването на присадки от трупна или дори свинска кожа може да бъде полезно.

Състояния на донорската тъкан

Изборът на мястото, от което ще бъде взета кожната присадка, трябва да бъде внимателен, за да се гарантира най-добрият възможен резултат. Поради това фрагментите обикновено се вземат от места, близки до нараняването. Като цяло се препоръчват следното:

 • Присадката трябва да има подобен цвят на мястото на получаване.
 • В случаите на резекция на тумор е препоръчително да изберете контралатералния крайник, за да вземете присадката.
 • Тъканта трябва да е без инфекции.
 • Текстурата и разпределението на окосмяването между двете места (донор-реципиент) се препоръчва да бъдат подобни.

Състояния на увредена тъкан

Леглото на реципиента е основата, към която трябва да се прикрепи кожната присадка. То трябва да има обилна васкуларизация, за да позволи на новата тъкан да оцелее. Въпреки това, наличието на инфекция или кръвоизлив намалява степента на успех и трябва първо да се лекува.

Ситуации, при които присаждането на кожа е полезно

Въпреки че представлява решение за сложни кожни наранявания, не всички места на тялото позволяват кожните присадки да бъдат най-добрият вариант. Въпреки този проблем, основните ситуации, в които се използват, са следните:

 • Големи изгаряния
 • Обширни рани
 • Резекция на кожни тумори
 • Язви на долните крайници
 • Дефекти на лигавичните области
 • Фасциотомии
присаждане на кожа при жертви на изгаряния
Присаждането на кожа може да бъде особено полезно в случаи на тежки изгаряния.

Кожни присадки могат да се вземат само от едно и също лице; в противен случай има имунен отговор, който отхвърля тъканта.

Заздравяване на нараняването

В допълнение към осигуряването на васкуларизация на тъканта, реципиентното легло може да доведе до ретракции в кожната присадка, особено ако е с частична дебелина. Поради тази причина се препоръчва използването на присадки с пълна дебелина в естетични области като лицето, тъй като те позволяват по-добро покритие и имат по-малко прибиране.

От друга страна, когато загубата на кожа е много голяма, е по-подходящо да се използват фрагменти с частична дебелина, които също са прекъснати. Мрежата, например, прави възможно увеличаването на размера на непрекъсната кожна присадка до три пъти. Това увеличава капацитета на покритие на фрагмента, въпреки че представлява по-малко естетически резултати.

Усложнения при присаждане на кожа

Както при всяко хирургично лечение, има някои рискове при присаждането на кожа. Най-честите включват следното:

От друга страна, ретракциите, белезите и промените в пигментацията могат да повлияят на крайния вид на кожната присадка. В тези случаи може да се препоръчат допълнителни дерматологични процедури за подобряване на крайния вид.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.


 • Prohaska J, Cook C. Skin Grafting. [Updated 2022 May 1]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532874/
 • Revol; M.; Servant.; Injertos Cutáneos; Cirugía Plástica Reparadora y estética; 45 – 070; 2010.
 • Avellaneda, E.; Coberturas Especiales I: Injertos de Piel; Proyecto Lumbre; 7 – 18;
 • Avellaneda, E.; González, A.; González, S.; Palacios, P.; Rodríguez, E.; Bugallo, J.; Injertos en Heridas; Heridas y Cicatrización; 2 (8); 2018.
 • Blatière, V.; injertos Cutáneos: Injertos de Piel de Grosor Variable y Total; EMC – Dermatología; 55 (1) 2021.
 • Castillo. P.; Villafranca, A.; Injertos de Davis; Cuad. Cir.; 16: 64 – 68; 2002.

Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.