Плацебо ефекта на храната

Последните проучвания показват, че плацебо ефектът се отнася и за храната. Ако някой смята, че храната ще предизвика определен ефект, вероятно така го и усеща.
Плацебо ефекта на храната

Написано от Edith Sánchez

Последна актуализация: 09 август, 2022

Плацебо ефектът на храната е нова тема на изследването. Всъщност изследователите осъзнават, че храните могат да бъдат здравословни или болестни фактори. Въпреки че това, което ядем, влияе на нашето благосъстояние или болка, истината е, че има и фантазии, които влияят на това.

Има храни, които хората популяризират, сякаш са вълшебни. При други хората споменават определени специфични ефекти,  които въздействат върху определена област на здравето или орган. Следователно изглежда влияят добре при определени хора.

Тези ефекти, чудотворни или само отчасти полезни, са това, което ни накара да започнем да говорим за плацебо ефекта на храната. Възможно ли е нещо да се случи с храната, точно като плацебо лекарствата? Да видим.

Плацебо ефектът

жена пие лекарство

Знаем за плацебо ефекта от 1800 г., благодарение на британския лекар Джон Хейгарт. Оттогава специалистите го използват систематично. Всъщност те го използват при тестване на нови лекарства както самите лечения. Този ефект се наблюдава, когато някой пие хапче, мислейки, че е лекарство. Това обаче не е истинско лекарство, въпреки че човекът вижда подобрение.

Например в днешно време знаем, че скъпите плацебо са по-ефективни от евтините плацебо. Всъщност дори да е хапче захар, то е по-ефективно, ако е скъпо. По същия начин  изследователите са установили, че червените хапчета имат по-добри ефекти от сините.

Дълго време хората смятаха, че плацебо ефектът е резултат от внушение или „фалшиво лекарство“. Наскоро обаче, и с помощта на съвременни инструменти,  проучванията показват, че плацебо наистина генерира положителни промени в мозъка. Освен това това помага на хората да се излекуват.

Изследване на плацебо ефекта с храната

Плацебо ефектът с храната е по-нова област на изследване. Един от неговите пионери е д-р Алия Крум, клиничен психолог и изследовател в Колумбийското бизнес училище. Един от най-известните й експерименти е свързан с приема на калории.

На група доброволци било казано, че ще пият млечен шейк с 640 калории. На друга група било казано, че обемът на калориите в млечния шейк е 140. И двата млечни шейка били еднакви и всъщност съдържали 340 калории. Тези, които пили млечния шейк, мислейки, че той е с високо съдържание на калории, се чувстваха бързо заситени. Другата група обаче започнала да изпитва глад.

Други подобни изследвания показват, че хората дори могат да отслабнат или да напълнеят от подобна ситуация. Тези проучвания показват, че може да има плацебо ефект с храната. Вярата, че храната ще предизвика определен ефект, влияе толкова много на хората, че този ефект наистина се наблюдава.

Силата на плацебо ефекта

Жена хапва ябълка.

Напредъкът в изследванията на плацебо ефекта с храната показа очарователни резултати през последните години. Едно от най-интересните открития е, че този ефект не е само психологически. Всъщност той действа на биохимично и молекулярно ниво.

На една от най-новите световни конференции за плацебо ефекта, проведена в Лайден, Германия, бяха показани ЯМР изображения. Те показаха, че има области на мозъка, които се активират от приема на захарно хапче, ако лекарят предположи, че това е лекарство.

Катрин Т. Хол, молекулярен биолог, заедно с Тед Дж. Капчук, ръководител на Програмата за плацебо изследвания в Харвардското медицинско училище, са двама от най-напредналите учени по въпроса. Тяхното изследване гласи:

Мутациите в ензим, наречен Катехол-О-метилтрансферазата (COMT), определят по-високи или по-ниски нива на отговор на този ефект.

Ефекти върху диетата

Все още сме далеч от пълното разбиране на плацебо ефекта. Обикновено при експерименти с наркотици, плацебо действат при една трета от доброволците. Това означава, че наистина има истинска сила. Въпреки това, изследователите все още трябва да открият много повече.

Що се отнася до плацебо ефекта върху храната, това означава, че  за хората храната не е просто съвкупност от погълнати вещества. Има нещо символично в яденето. Следователно хората имат много различни вярвания и емоции свързани с него.

По същата причина, както демонстрира д-р Алия Крам, ефектът, който храната има върху нашите тела, зависи много от вярванията за определени храни. Ако мислим, че ще ни навреди, вероятно ще го направи. Освен това се наблюзава и обратното. Всичко показва, че този ефект действа и с храната.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.


  • Finniss DG, Kaptchuk TJ, Miller F, Benedetti F. Biological, clinical, and ethical advances of placebo effects. Lancet. 2010;375(9715):686–695. doi:10.1016/S0140-6736(09)61706-2
  • Ordi HG., El empleo de la técnica de sugestión e hipnósis en el control y reducción del dolor: implicaciones para la psicooncología. Psicooncologia, 2005.
  • Potthoff, J., Jurinec, N., & Schienle, A. (2019). Placebo Effects on Visual Food Cue Reactivity: An Eye-Tracking Investigation. Frontiers in Psychiatry10. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2019.00525
  • Hall KT, Loscalzo J, Kaptchuk TJ. Genetics and the placebo effect: the placebome. Trends Mol Med. 2015;21(5):285–294. doi:10.1016/j.molmed.2015.02.009

Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.