Недоразуменията създават пропасти между хората

Ако съумеем да погледнем ситуацията отстрани, разбираме по-добре какво се случва.
Недоразуменията създават пропасти между хората

Последна актуализация: 12 февруари, 2019

За жалост, често се случва недоразуменията да се породят от добронамерени мисли и действия . Може да се случи дори при взаимодействието ни с хора, с които сме прекарали много време.

Резултатите не закъсняват – след възникването на проблема, някои се надяват, че хората с наранени чувства ще се върнат. Други искат да поправят нещата, но не се осмеляват.

Недоразуменията се получават от противоречието между намеренията, начина, по който общуват хората и обектива, през който виждат света.

Както се казва:

“Между това, което мислим, което искаме да кажем, което вярваме, че казваме, което казваме, което искаме да чуем, което чуваме, което вярваме, че чуваме и което разбираме, има осем начина да бъдем разбрани погрешно.”

недоразуменията между хората пречат на взаимоотношенията им

Голямата дистанция, причинена от гордостта и недоразуменията

В началото на недоразуменията обикновено са налице определени елементи. Те може да са гордост, умора или липса на увереност в себе си или в другия човек.

Този коктейл от променливи може да се обедини, за да се създаде идеалната буря за появата на недоразуменията. Идва момент, в който тълкуваме определен тон на гласа или двусмислени думи като враждебни. Но всъщност не е така.

За да избегнем това, трябва да сме наясно със състоянието на нашия и това на другия човек ум. В противен случай ще си извадим прибързани заключения.

В повечето случаи виждаме конфликтите като по-малко опустошителни, когато ги гледаме от разстояние. Това ни помага да избягваме гордостта или емоциите, които влошават положението. Като се върнем назад и погледнем цялата ситуация, това ни помага да реагираме по-добре, за да не нараним чувствата на другите.

гордостта и недоразуменията често вървят ръка за ръка

Разликата между гордост и достойнство

В този ред на мисли е важно да правим разлика между гордост и достойнство. Гордостта е егоистична и негативна. Достойнството, от друга страна, се основава на уважението.

Очевидно е обаче, че трудно се прави разлика между двете. Достойнството иска да поддържа баланса и равнопоставеността сред мненията, мислите и действията. Гордостта, от друга страна, ви кара да искате да бъдете отгоре.

недоразуменията пречат на нормалните взаимоотношения

Постигане на разбиране

Както стана ясно, понякога не е лесно да бъдем разбрани. Това важи с особена сила, когато мотивите ни се основават на различни реалности

Можем да повтаряме това, което мислим, отново и отново. Но човекът пред нас може да не разбира какво казваме.

Това не означава, че човекът, с когото говорим, е лош. Това просто означава, че той е на различно място в живота и има различна гледна точка от нас.

Нормално е за хората да искат мислите и чувствата има да бъдат потвърдени. Ако се прави по неподходящ начин, това може да попречи на разбирането. Тогава целта е да направим така, че другият човек да разбере как ние виждаме нещата.

Ние невинаги можем да контролираме всичко и да поддържаме добро общуване. Винаги е добре да помислим за ситуацията, като се върнем назад. Това ни позволява да премислим всичко отначало.

недоразуменията и комуникацията между хората

Да бъдем отговорни за това, което казваме

Силата на гнева и неразбирането, които чувстваме, може да бъде голяма. Те са пропорционални на емоционалното въвличане, което влагаме в дадения повод. Това може да зависи и от връзката ни с другия човек.

Колкото по-близък ни е човекът, толкова по-важно е да разчитаме правилно посланието му. Но това ни позволява по-добре да разбираме и непознатото съобщение, което той се опитва да ни предаде.

Всеки човек трябва да се опита да тълкува думите спрямо отношенията си с другия човек. Същото нещо важи и за очакванията, личните интереси и дали те са емоционални.

Поради това е важно да обърнем внимание на това колко е важно да не губим добра комуникация. Обратното може да породи мъчителни размисли.

С други думи, трябва да се уверим, че няма да попаднем в емоционално торнадо. Това означава да не влизаме в капана и да играем адвокат на дявола.

мъдриге хора избягват недоразуменията

Трябва да се борим срещу лошите намерения, които се стремят да подкопаят нашата цялост. Най-добрият начин да го направим е да се върнем назад и да погледнем ситуацията отстрани. Това означава да се опитаме да сме толерантни на различията, но да не оставяме другите да подценяват нашите нужди.

Най-добре се изяснява ситуацията, когато погледнем разликата между постъпките и думите. Но винаги трябва да помним реалностите на другите хора.

Поради това е важно винаги да сме предпазливи. Трябва да помним също, че умишленото поддържане на дистанция ни дава необходимото време, за да направим правилна преценка.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.


  • Morfa, José Díaz. Prevención de los conflictos de pareja. Desclée de Brouwer, 2003.
  • Satir, Virginia. En contacto íntimo. Editorial Pax México, 2008.
  • Satir, Virginia. Terapia familiar paso a paso. Editorial Pax México, 2007.

Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.