Не сме длъжни да даваме обяснение

Подобно на всяко нещо в живота, съществуват граници и баланс
Не сме длъжни да даваме обяснение
Valeria Sabater

Написано и проверено от психолог Valeria Sabater.

Последна актуализация: 19 октомври, 2022

Когнитивната психология ни напомня, че не сме длъжни да даваме обяснение на някого какво правим, какво мислим или избираме да правим в ежедневния си живот.

Акцентът при този начин на мислене е върху „личния интерес“, потребността да бъдем себе си и да действаме според своите собствени принципи и ценности, като уважаваме тези на хората около нас.

Самият акт на обяснение е необходим в определени случаи, когато решенията засягат други хора. Поемането на отговорност върви ръка за ръка със способността да разбираме своите действията и да вземаме решения, без да се оправдаваме пред някого.

В наши дни нерядко се случва да живеем живота, постоянно обяснявайки своите решения и действия. Искаме да обърнете внимание на този вреден навик.

Когато да даваме обяснение се превърне в навик

Подобно на всяко нещо в живота, съществуват граници и баланс. Можем да поискаме обяснение от партньора, ако например не се е прибирал от 3 дни. Бихте направили същото и по отношение на децата, които не се държат възпитано, и на приятелите, които са направили нещо, неотговарящо на очакванията.

  • Хората изпитват потребност да дават и да получават обяснение в необичайни, несигурни и болезнени ситуации.
  • Когнитивната и позитивната психология акцентира върху значението на изпадането в навика да „даваме обяснение“.
когато даването на обяснение се превърне в навик

Проблемът при постоянно обясняване пред другите се състои в типа комуникация, която се установява. Ако диалогът е конструктивен и емпатичен, комуникацията върви свободно и с разбиране.

В много случаи обаче хората могат да смятат, че знаят какво искаме, без да ни попитат. Те се преструват, че ни слушат, докато в същото време размишляват върху това, което ще отвърнат на думите ни. Те рано-рано са достигнали до заключение, макар да не сте завършили изказването си.

  • Даването на обяснение не бива да се превръща в навик.
  • Обясненията са задължителни, само когато конкретната ситуация го изисква, за да бъде възстановен балансът във връзката.
  • Когато даваме обяснение, диалогът трябва да бъде воден от уважение, демократичност и отвореност.
  • Този, който дава обяснение, и този, който го получава, трябва да слушат с емпатия и посвещение, за да могат да разберат ситуацията и да бъде постигнато споразумение. Само така комуникацията може да бъде хармонична.

Ситуации, в които не бива никога да даваме обяснение

кога не трябва да даваме обяснение

Уверени сме, че в близкия социален кръг (приятели, семейство, работа, партньор) се налага да давате обяснения за различни аспекти от своя живот, които може да не искате да споделяте.

В следващите редове ще поговорим за няколко случая, които идеално илюстрират този тип ситуации, в които не сме длъжни да правим това:

Не бива да обясняваме своите приоритети в живота

Това, което е важно за нас, е важно само за нас. Ако голямата ви страст е пътешестването, не всеки човек ще подходи с разбиране, когато разбере, че спестявате пари цяла година заради поредната дестинация, а не за кола или пък за пералня. Не бива да давате обяснение за това, което е важно за вас в живота. Ако го направите, нека това бъде само веднъж.

Не бива да обясняваме какъв е семейният ни статус в живота

Защо нямаш партньор? Не се ли сдоби с деца досега? Твоят партньор е леко мълчалив, нали? Защо не живееш по-близо до семейството си?

Със сигурност сте чували подобен въпрос. Хората често питат от невинен интерес, но е възможно въпросът да ви се стори неприятен. Не сте длъжни да давате обяснение. Той засяга само вас.

Не бива да обясняваме защо изповядваме една религия и това, в което вярваме

Ценностите, вярата и мнението са важни, но не сме длъжни да ги обясняваме. Ако изповядваме определена религия или изпитваме привличане към определен тип духовни практики, не сме длъжни да се обясняваме пред когото и да е. Това е личностен избор.

  • Направили сме го – другите трябва да ни приемат, такива каквито сме, без да изискват обяснение.
  • Да живеем заедно с друг човек – означава да се уважаваме един друг, приемайки се каквито сме. Обясненията са необходими само тогава, когато е възникнал диспут или повдигнат въпрос, засягащ лични проблеми.

Живейте своя живот свободно, като се придържате към ценности, които сами сте избрали. Бъдете щастливи с всяко нещо, което е част от жизнения път.


Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.