Наномедицината: напредък и приложение

Напредъкът в наномедицината са факт благодарение на нашите знания по нанотехнологии. Нанотехнологиите насочват леченията директно към засегнатата тъкан, без да нарушава здравите области.
Наномедицината: напредък и приложение

Написано от Редакционен екип

Последна актуализация: 11 август, 2023

В момента, напредъка в наномедицината е допринесъл за науките на здравеопазването, които са фокусирани върху предотвратяването, диагнозата и лечението на тези болести, които имат голямо отражение върху населението. Този клон от медицината използва знанията по нанотехнологии, като се изпращат средствата за лечение към засегнатите тъкани без да се увреждат здравите тъкани.

Нанотехнологията се използва предимно за контролиране и манипулиране на материята в размер по-малък от 1 микрон. Така че, създава материали и системи с уникални свойства, способни да извършват всякаква функция.

Области на наномедицината

Като цяло, този клон от медицината е съставен от три области:

1. Наномедицината: нано напредък при диагностиката

Това разчита на употребата на наноустройства и контрастни системи. По този начин, лекарите могат да постигнат чувствително, бързо и точно откриване на болести в техните начални етапи. Нанодиагностичните устройства могат да бъдат in vitro или in vivo .

2. Наномедицината: нанотерапия или контролирано изпускане на лекарства

След това, тази част от наномедицината използва наноструктури, които позволяват натрупването и контролирано изпускане на активна съставка само в засегнатите клетки.

Като цяло, наноструктурите трябва да бъдат:

  • Биосъвместими.
  • Да могат да пренасят правилните дози на лекарството.
  • Стабилни докато не достигнат желаната тъкан.

3. Напредък в регенеративната наномедицина

Лекарите могат дори да поправят или заместят увредените тъкани и органи, като прилагат нанотехнологии. Като последствие, сега е възможно да се стимулират поправящите механизми на човешкото тяло.

В момента, учените развиват тераностични системи, основани на наноструктура. И те съчетават елементи от същата наночастица за откриване и локализирано лечение на заболяване. По подобен начин, тези системи ще позволят визуализацията и оценката на кинетиката и ефективността на дадено лечение.

Напредък на наномедицината в онкологията

Наномедицината: рисунка на вирус в близък план

В областта на онкологията, приложението на наномедицината е фокусирано предимно върху два проблема, които са често срещани за всеки вид рак: диагнозата и страничните ефекти от химиотерапията.

Ранната диагноза на рака увеличава в голяма степен шансовете за излекуване. Едно от основните удобства на наномедицината в тази област е възможността за откриване на туморни клетки в ранните етапи от това заболяване. По това отношение, изследванията при животинските модели разкрили, че магнитните наночастици, свързано с туморните маркери, позволяват откриването на рак. Това може да възникне дори когато нивата на тези маркери са доста под откриваемите нива с методите за употреба в днешно време.

Наномедицина за предотвратяване на страничните ефекти от химиотерапия

Химиотерапията е изключително остро лечение. Включва унищожаването на ракови клетки има много странични ефекти, свързани с него защото унищожава здравите клетки. При лечението на рака, нанотехнологиите позволяват на лекарите да използват „обвитите“ лекарства при химиотерапията. По този начин се подобрява ефективността докато се намалява токсичността в организма на пациента.

Напоследък група от европейски учени създали наносфери, които са способни да навлизат само в ракови клетки. Освен това, негативните последици от химиотерапията могат да се превърнат в спомен от миналото. Те включват гадене, физическа отпадналост и косопад.

Напредък на наномедицината при сърдечносъдовите заболявания

Също така за сърдечносъдовите заболявания има много удобства. Като цяло, един от най-важните резултати е възможността за бързо разпознаване на лезии в артериите в ранна фаза.

Освен това, учените провеждат изследвания, в които определени наночастици могат да служат като безопасни средства за прилагане на лекарства. След това те могат да ги насочат директно към засегнатите области.

Невродегенеративни заболявания

Снимка на нерв от близък план

Също така, лекарите могат да лекуват заболявания като Паркинсон, Алцхаймер и дори артрит по-ефективно. По подобен начин, наночастиците се целят към специфични области от мозъка и/или тъканите.

Например, характеристиките на болестта на Алцхаймер включват постепенната смърт на невроните. Така че, учените скоро ще имат възможността да генерират неврони, използвайки съществуващите стволови клетки в мозъка чрез фактори на растежа.

Заключение

Като цяло, наномедицината ще позволи най-добрата и най-ранна диагноза на заболяванията в скоро време. Също така, учените развиват локализирани и персонализирани средства за лечение. Следователно, ще бъде възможно да се направи прецизно проследяване на развитието на заболяването.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.


  • Lechuga, L. M. (2010). Nanomedicina: ampliación de la nanotecnología en la salud. Biotecnología Aplicada a La Salud Humana. https://doi.org/10.1007/BF00852089

  • Santa, C. F., & López Osorio, B. L. (2013). Materiales Poliméricos En Nanomedicina: Transporte Y Liberación Controlada De Fármacos. Revista de La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. https://doi.org/10.1007/s10570-013-9863-0

  • Bea, D. B., Alain, P. T., Arlenis, A. P., & Jenry, C. C. (2011). Nanomedicina: aspectos generales de un futuro promisorio. Revista Habanera de ….


Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.