Лекарства за коронавирус, които се използват в момента

Няма конкретни лекарства за COVID-19, но има някои начини за лечение на коронавирус, които все още се проучват. Те са строго запазени за критично болни пациенти.
Лекарства за коронавирус, които се използват в момента

Последна актуализация: 07 май, 2020

Има лекарства за коронавирус, които в момента се използват и са предмет на ожесточен дебат. Съществуват различни интерпретации на това как тези терапии могат или не могат да помагат както в научния свят, така и в политическите кръгове.

Както при много други вирусни заболявания, все още няма конкретно лечение за коронавирусите. Това, което учените търсят, е лекарство-или комбинация от няколко такива-които ще спрат репликирането на вируса. Антибиотиците не са приложими в тези случаи, тъй като те се целят към бактериите. Вместо това, здравните специалисти търсят предпазни мерки за дишането и симптомите, причинени от COVID-19.

Обаче, има някои настоящи лекарстава, които определени протоколи препоръчват за употреба при интензивно лечение в различни страни в момента. Обаче, все още няма лекарство одобрено за масова употреба при начална проява на симптоми.

Регулаторните органи на фармацевтичните компании и лаборатории са по-съобразителни от преди по отношение на тяхното регулиране и законодателство. Те позволява на учение да провеждат изследванията по-бързо. Световната здравна организация (СЗО) има повече от 250 клинични изследвания, които се провеждат за лечение на коронавируса.

Лекарства за коронавирус: Хидроксихлорохин

Един от първите обсъждани варианти, веднага щом започна настоящата пандемия от коронавирус, беше хидроксихлорохина. Това е обикновено лекарство, което лекарите използват за лечение на малария.

Това е едно от лекарствата за коронавирус, които се използват в момента, предимно поради своите противовъзпалителни свойства. Поради тази характеристика, учените твърдят, че може да омаловажи дихателния стрес, свързан с COVID-19, който често изисква изкуствено дишане и е причинил смъртта на толкова много хора.

Главното му предимство е това, че е евтино лекарство, но също така има много негативни ефекти. Може да предизвика главоболия, разстройство, повръщане и кожен обрив.

Лекарства за коронавирус: снимка на комар

Един от вариантите за лекарство срещу коронавирус произлиза от лечението на малария, болест, причинявана от комари.

Лекарства за коронавирус: Комбинация от лопинавир/ритонавир

Един вариант за лечение, който учените изследват в момента, е комбинацията между лекарствата лопинавир и ритонавир. Те са антиретровирусни лекарства, които се използват за лечение на HIV. Това има предвид факта, че това също е РНК вирус, точно като SARS-CoV-2.

Тази комбинация е била вече изучавана при предишните огнища на коронавирус, като например Острият дихателен синдром ( SARS ) и Дихателният синдром на Близкия изток (MERS). Следователно, резултатите били обещаващи, карайки учените да стигнат до изводи, че трябва да има ефект при коронавируса.

За съжаление, доказателствата засега не са положителни както преди. Обаче, при отсъствието на по-добри налични алтернативи, няколко страни вече са легализирали неговата употреба в интензивните грижи.

Това не е подходящо лечение за всички пациенти с коронавирус. Неговата употреба е ограничена спрямо хората, които имат тежка прогноза поради своите симптоми, възраст или основни здравословни проблеми. При тези случаи, лекарите го съчетават с интерферон.

Лекарства за коронавирус: Ремдесевир, най-обещаващото от всички

Едно лекарство за коронавирус се използва в момента, което има голяма вероятност да е по-успешно от другите е ремдесевир. Учените са го изпитвали върху епидемиите от SARS и MERS през последните 20 години.

Лекарството е производно от експеримент, проведен преди 10 години за откриването на лечение за Ебола. Учените в последствие са го изпитвали и върху други вируси, включително и някои коронавируси. В САЩ вече е било използвано при двама пациенти.  И двамата са оздравяли, но това не са достатъчно доказателства за правене на изводи за неговата ефективност.

Едно твърдение, което не в негова полза, е това, че лекарите могат да го прилагат само венозно. Това означава, че можете да го използвате само в болнична обстановка или у дома със съгласувана сестринска помощ.

Лекар прилага интравенозно лечение на пациент

Ремдесевир е обещаващо лекарство за коронавируса, но е налично само по венозен път.

Търсенето за лечение на коронавирус продължава

В момента, когато един пациент прихване COVID-19, лекарите ще пуснат в движение основен и поддържащ протокол за лечение. Ако симптомите са леки, тогава пациентът си налага домашна изолация и се съобразява с обикновените мерки за заболяване, подобно на грип.

Ако случаят е обикновен, тогава може да се наложи хоспитализация, при който случай те ще получат по-специфично лечение, но обикновено без употребата на антиретровирусни лекарства. Има специфични случаи, потвърдени от медицинските организации и здравни министерства. В тези случаи, лекарите ще могат да използват едно от одобрените лекарства.

Какво обмислят лекарите и здравните власти за лечението на пациентите в интензивните грижи е съчетаването на наличните алтернативи, основавайки се на тежестта на ситуациите, които възникват. Всяко национално министерство на здравето си е съставило специфични инструкции на здравните екипи за избор на лекарство, обосновавайки се на местната наличност.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.


  • Holshue, Michelle L., et al. “First case of 2019 novel coronavirus in the United States.” New England Journal of Medicine (2020).
  • Yao, Xueting, et al. “In vitro antiviral activity and projection of optimized dosing design of hydroxychloroquine for the treatment of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2).” Clinical Infectious Diseases (2020).
  • Nicastri, Emanuele, et al. “National Institute for the Infectious Diseases “L. Spallanzani” IRCCS. Recommendations for COVID-19 Clinical Management.” Infectious Disease Reports 12.1 (2020).
  • Sheahan, Timothy P., et al. “Comparative therapeutic efficacy of remdesivir and combination lopinavir, ritonavir, and interferon beta against MERS-CoV.” Nature Communications 11.1 (2020): 1-14.

Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.