Лечение на пациентите с хипотермия

Хипотермията е животозастрашаващо състояние. Изключително важно е да възстановите температурата на тялото до нормалната й стойност възможно най-бързо.
Лечение на пациентите с хипотермия

Последна актуализация: 27 декември, 2019

Счита се, че човек е с хипотермия, когато температурата на тялото му значително спадне. Това състояние изисква спешна медицинска помощ за предотвратяване появата на сериозни усложнения. В тази статия ще се спрем на различните методи за лечение на пациентите с хипотермия.

Какво представлява хипотермията?

Ниска телесна температура от измръзване

Хипотермията е медицински термин описващ необичайно ниска телесна температура на засегнатия. Счита се, че човек е с хипотермия, когато температурата му спадне под 35°C или 95°F.

Различни фактори могат да предизвикат това състояние.

Тялото ни има редица механизми, които го защитават от студа. Когато температурата му спадне, тези механизми започват „да се трудят упорито“, за да го затоплят и стабилизират.

Но, ако тялото ни продължава да бъде изложено на екстремни условия, то не може да се справи със загубата на топлина. Затова, когато телесната температура спадне под 35°C или 95°F, организмът ни започва да страда. Причината за това е по-ниското образуване на топлина в сравнение с топлината, което то губи всяко минута.

Започва увреждане на най-важните органи и кръвоносни съдове в организма. Ако това състояние не бъде лекуване правилно, засегнатият може да почине заради получените усложнения.

Видове хипотермия

Има три вида хипотермия в зависимост от сериозността на състоянието на болния. Обикновено симптомите се появяват постепенно и се влошават с течение на времето.

Става въпрос за следните видове хипотермия:

  • Лека хипотермия (33-35 ºC или 86-95 ºF). Най-честите й симптоми или признаци са втрисане или тремори, объркване или дезориентиране и затруднена подвижност. Кожата може да промени цвета си и да стане много студена на допир.
  • Умерена хипотермия (30-33 ºC или 86-95 ºF). В тази ситуация болният започва да губи съзнание и може да започне да говори несвързано. Възможно е жертвата на пиротермията да изпитва силна сънливост и липса на енергия.
  • Тежка хипотермия (температура по-ниска от 30 ºC или 86 ºF). При този вид хипотермия пациентът губи съзнание, сърцебиенето и дишането му отслабват и стават по-редки. Кръвното им налягане е по-ниско от нормалните стойности.

Как се лекува хипотермията?

Лечение на пострадали от хипотермия

Можете да се справите с леката хипотермия с топли дрехи и напитки.

Запомнете – оказването на първа помощ включва серия от лесни стъпки, които трябва да бъдат изпълнени максимално бързо. Без значение за какъв инцидент става въпрос, можете да се опитате да намалите щетите причинени от него докато чакате идването на медицинския екип.

В случай на хипотермия трябва веднага да се обадите на телефон 112 и да проверите състоянието на пострадалия. За целта трябва да проверите пулса  и дишането му и да му направите кардиопулмонална реанимация (КПР) при необходимост.

След това преместете жертвата на по-закътано място и по възможност – по-топло място. Добре е да завиете пострадалия с одеяла или дрехи, които да го затоплят, както и да го преоблечете, ако е с мокри дрехи.

Ако не можете да откриете подслон, трябва да осигурите топлина на жертвата и да се опитате да изсушите дрехите й, както и да повишите телесната й температура. По възможност можете да използвате топли компреси. Не е препоръчително директно да затопляте пострадалия, тъй като така може да се стигне до сериозни увреждания.

Ако пострадалият е в съзнание, можете да го стимулирате с напитки или топла храна. Приемът на алкохол за отпускане на жертвата също е добра идея.

Препоръчваме ви да прочетете и: Как да оцелеем при сърдечен удар, ако сме сами

Какво медицинско лечение трябва да бъде предприето?

След като медицинският екип пристигне, той ще пристъпи към извършването на най-подходящите действия в зависимост от състоянието на пациента.

В случаите на лека хипотермия, болният може да бъде лекуван чрез пасивно затопляне. Този метод включва приема на топли напитки и използването на одеяла за затопляне.

В по-сериозните случаи жертвата може да бъде в безсъзнание или да е невъзможно да бъде успокоена. В такива ситуации лекарите могат да използват други методи за справяне с хипотермията. Например:

  • Да предпишат вливането на течности на пострадалия по венозен път. Обикновено се използва физиологичен разтвор.
  • Да използват овлажнен кислород за затопляне дихателните пътища на пострадалия.
  • Да използват различно количество физиологичен разтвор в определени части на тялото. Обикновено той се вкарва с катетър в областта на плеврата или перитонеалната кухина.
  • В най-сериозните случаи може да се пристъпи към използването на апарат за хемодиализа. Той изтегля кръвта от болния. След това повишава температурата й. Следва връщането на кръвта в тялото на пострадалия

Във всеки един случай хипотермията трябва да бъде лекувана възможно най-бързо от квалифициран медицински екип, който да приложи най-адекватните мерки. Единствено в леките случаи повишаването на телесната температура с помощта на топли напитки и дрехи е достатъчно за възстановяване нормалното състояние на пострадалия.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.