Лечение с механична вентилация

Терапевтичният подход при пациенти с висока степен на изгаряне с нарушено вдишване се състои в поддържането на пропускливостта на дихателните пътища чрез интубиране и механична вентилация.
Лечение с механична вентилация
Alejandro Duarte

Прегледано и одобрено от биотехнолог Alejandro Duarte.

Написано от Редакционен екип

Последна актуализация: 11 август, 2023

Знаете ли в какви случаи се налага лечение с механична вентилация?

Механичната вентилация е метод на лечение прилаган при пациенти с изгаряния с тежки инхалационни наранявания. При жертвите на изгаряния често се наблюдават инхалационни наранявания.  Става въпрос за изгаряния на респираторната система.

Обикновено инхалационни наранявания се появяват поради травма засягаща множество от органите на организма. Тази травма може да включва изгаряния както и натравяне с въглероден оксид и цианид. Най-често този тип травми се появяват при вдишването на много горещи газове, най-вече по време на пожар.

Около 2% от пациентите с изгаряния имат инхалационни наранявания. Колкото по-голяма повърхност от тялото е засегната от изгаряне, толкова по-висок е шансът за получаване на инхалационно нараняване.

При пациентите с изгаряния инхалационните наранявания са критичен фактор, от който зависи живота им. За съжаление около половината от смъртните случаи при пациенти с изгаряния се дължат на инхалационни наранявания.

Увреждането на дихателните пътища и белите дробове зависи от съставките на вдишания дим, степента на излагане и отговора на човешкия организъм.

Респираторни травми

Повечето пациенти с тежки изгаряния имат инхалационни травми.

Травмите причинени от горещи и токсични газове са свързани с увреждане и обструкция на горните дихателни пътища.

Колкото по-млад е пациентът, толкова по сериозни са уврежданията. Симптомите обикновено се появяват в първите 12-18 часа, въпреки че проявата им може да се забави и до 72 часа.

Респираторните травми са основната причина за мигновена смърт при жертвите на изгаряне.

Трябва да подчертаем, че има различни видове инхалационни наранявания:

  • Термични наранявания: Обикновено травмите причинени от излагане на висока температура засягат орофаринкса. Причината за това е рефлексът за затваряне на глотиса и високата способност на тези тъкани да разпръскват топлината.
  • Нараняване при вдишване на определени съставки: В този случай водоразтворимите газове правят реакция с водата в лигавичните мембрани. При това се освобождават силни киселини и се появяват респираторна алкалоза, едема и бронхоспазъм. По-малко разтворимите газове могат да достигнат до по-вътрешни точки на респираторната система и там да причинят нараняване. Основният токсин при горене е въглероден оксид. Друг токсичен газ причиняващ травми при изгаряне е циановодородът.
  • Ендогенна травма на белите дробове: Пациентите с обширни изгаряния могат да развият прогресивна дихателна недостатъчност след първоначалните стадии. Това може да се появи и дори, ако дихателните пътища на пациентите не са директно увредени при вдишване.

Поставяне на диагноза

Поставянето на диагнозата инхалационно нараняване се прави в клинична среда. Лекарите предполагат тази диагноза, ако пациентът е изпаднал в безсъзнание в затворено пространство, където бушува пожар или има разлети горещи газове.

При извършването на преглед от лекар, тревожните признаци са обгорено окосмяване на носа, тъмни храчки, изгаряне по лицето и ноздрите, кашлица, дрезгавост и хрипове.

Освен това е важно да бъде направен преглед и на орофаринкса, за да се прецени дали има увреждане на лигавицата. А някои допълнителни диагностични методи позволяват преценка на уврежданията на белите дробове и други систематични травми.

Препоръчваме ви да прочетете и: Съвети за по-чисти бели дробове

Лечение с механична вентилация

Лечението с механична вентилация се прилага при пациенти с изгаряния и инхалационни травми.

Обикновено симптомите на увреждане на белите дробове се проявяват след няколко часа. Поради тази причина, ако лекарите подозират, че даден пациент с изгаряне има травма на белите дробове, те трябва да го включат веднага на механична вентилация.

Няма специфично лечение за пациентите със сериозни изгаряния с травми при вдишване. Обикновено лекарите целят поддържането на проходимостта на дихателните пътища чрез интубиране и механична вентилация.

В по-сериозните случаи медиците прочистват белите дробове на болния и назначават антибиотици, ако има инфекция.

Интубиране и механична вентилация

Казано накратко интубирането е необходимо при около 50% от пациентите с инхалационни наранявания. Както можете да предположите, по-сериозните случаи изискват ранно интубиране с тръба с голям калибър, за да се:

  • Запази проходимостта на дихателните пътища.
  • Предотврати аспирация.
  • Позволи отвеждането на секретите и натрупването на храчки.
  • Спомогне вентилацията.

Но когато интубирането не е извършено навреме при пациентите със сериозна едема на дихателните пътища, след това може да не бъде възможно. В този случай извършването на трахеотомия е последният изход.

Целта на механичната вентилация е да поддържа снабдяването с кислород и вентилацията. По този начин се спомага предотвратяването на уврежданията причинени от вентилацията.

Видът на вентилацията, която лекарите ще използват зависи от степента на увреждане на белите дробове. Различните типове включват конвенционална вентилация с хиперкапния, инхалация с азотен оксид, високочестотна инхалация и екстракорпорална мембранна оксигенация.

Други терапевтични подходи

За съжаление превантивните мерки като назначаването на кортикостероиди и антибиотици не помагат. Освен това някои проучвания свързват кортикостероидите с повишен риск от белодробни инфекции и смърт.

От друга страна наличието на инхалационни наранявания при пациентите в критично състояние повишава необходимостта от трансфузии.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.


  • Gutiérrez Muñoz, F. (2011). Ventilación mecánica. Acta Médica Peruana.
  • González-Cavero, J., Arévalo, J. M., & Lorente, J. A. (1999). Tratamiento prehospitalario del paciente quemado crítico Revisión. emergencias.
  • Cachafeiro Fuciños, L., Sánchez Sánchez, M., & García de Lorenzo y Mateos, A. (2019). Ventilación mecánica en el paciente quemado crítico con inhalación: ¿podemos evitarla? Medicina Intensiva. https://doi.org/10.1016/j.medin.2019.02.008

Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.