Какво представляват антителата?

Антителата са вид протеини, част от имунната система. Научете повече за тях днес!
Какво представляват антителата?

Последна актуализация: 06 юни, 2019

Антителата са специална група молекули, защитаващи тялото ни от нашествието на други организми – бактерии и вируси, които те разпознават като чужди.

Ето защо антителата са толкова важни за функционирането на имунната система.

Защо в тялото ни се синтезират антитела?

Антителата за молекулите бойци на имунната система.

Антителата са молекулите-бойци на имунната система.

Наричат се и имуноглобулини. Синтезът им зависи от специални клетки, част от имунната система. Организмът ни образува повече антитела, ако открие наличието на антигени.

Тези вещества присъстват в чуждите нашественици в организма като бактериите, вирусите и други подобни. Благодарение на направените проучвания в тази област бе открито, че тези плазмени протеини се синтезират от В клетките и определени клетки на плазмата.

Имунната ни система работи изключително прецизно. Тя образува различни антитела или имуноглобулини за отделните антигени. По този начин се грижи за оцеляването ни. Въпреки това понякога се появяват проблеми като автоимунните заболявания, при които антителата разпознават собствените клетки на болния като „врагове“. Затова целта им е да неутрализират тези здрави клетки все едно, че са патогени.

Имуноглобулините или антителата се придвижват до различните части на тялото чрез кръвта. По този начин те могат бързо да достигнат до местата, в които са били открити антигени и да ги унищожат.

Тази е и причината медицинските екипи да вземат кръвни проби за изследване нивото на антитела в организма. За целта може да се правят и тестове на слюнка и на други вещества като гръбначно-мозъчната течност.

Видове антитела

Има различни видове антитела или имуноглобулини.

Според характеристиките и функциите им различаваме следните видове имуноглобулини или антитела:

  • Имуноглобулин G или IgG

Заема най-голямата част сред антителата. Присъства в организма още от раждането и защитава новородените още от първата им глътка въздух. Този вид антитела се съдържат и в плацентата на майката. По този начин те преминават от майката към плода.

По принцип се откриват в организма през целия ни живот. Играят важна роля като тази да активират действието на фагоцитите, което означава, че те убиват опасните, вредни за организма клетки.

  • Имуноглобулин M или IgM

Тези молекули могат да образуват структура наподобяваща кръг с до десет свързани обекта (антигени). Това са първите антитела влизащи в контакт с новоразпознатите антигени.

Те насърчават действието на макрофагите (подобни на фагоцитите).

Препоръчваме ви да прочетете и: Автоимунни заболявания: полезни и вредни храни

  • Имуноглобулин A или IgA

Тези антитела са с мономерна или димерна форма. Това означава, че могат да съществуват в групи състоящи се до две антитела.

Те играят изключително важна роля в имунната защита на лигавиците (образуващи кърмата, кръвта, секретите, сълзите и други неща).

  • Имуноглобулин E или IgE

Тези антитела са изградени от две тежки и две леки вериги. За разлика от вече споменатите антитела, тези обикновено се намират в мембраните на мастоцитите. Затова повечето от тях обитават тъканите на тялото.

Обикновено те са рецептори на алергени, антигени предизвикващи бурна реакция от страна на организма. Сами по себе си алергените не са опасни вещества, но имунната ни система ги разпознава като сериозна заплаха. Алергените водят до разкъсването на мастоцитите и до образуването на хистамин.

  • Имуноглобулин D и IgD

Тези антитела образуват полимери, закачащи се към молекулите на антигените. Съставляват около 1% от протеините в мембраните на плазмата на В клетките.

Надяваме се тази статия да ви е била полезна и интересна! Ако имате някакви съмнения ви съветваме да потърсите лекар, за да научите повече по темата за антителата или имуноглобулините.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.


  • Ramos-Medina, R., Corbí, A. L., & Sánchez-Ramón, S. (2012). Inmunoglobulinas intravenosas: llave inmunomoduladora del sistema inmunológico. Medicina Clinica. https://doi.org/10.1016/j.medcli.2011.11.022
  • Victor Sanabria & Abraham Landapiedra. (2007). Anticuerpos: sus propiedades, aplicaciones y perspectivas. Medicas UIS.
  • Noda Albelo, A. L., Vidal Tallet, L. A., & Rodríguez Ramos, B. (2013). Aplicaciones terapéuticas de las inmunoglobulinas humanas en Pediatría. Revista Cubana de Pediatria. https://doi.org/10.1177/1071100715603118

Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.